TAHIYAT AWAL
DUDUK BERSIMPUH SAMBIL MEMBACA TAHIYAT AWAL

Bacaan tahiyat awal dan cara duduknya:-
 

Bacaan di dalam bahasa rumi:-

Attahiyatul mubarakatuhs-solawatut-taiyibatu lillah. Assalamu'alaika aiyuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaina wa'ala ibadillahis salihin. Asy-hadu alla ilaha illallah. Wa-asy-hadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli 'ala Muhammad.

Maksudnya:-

Segala ucapan selamat yang berkat - berkat (berganda - ganda) dan doa yang baik - baik semuanya untuk Allah. Selamat sejahtera atasmu wahai nabi dan Rahmat Allah dan keberkatanNya. Dan selamat sejahtera atas kita dan juga hamba - hamba Allah yang baik - baik. Aku mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku mengaku bahawa Muhammad utusan Allah. Ya Allah anugerahkanlah kesejahteraan atas Muhammad.

Cara duduk bagi lelaki dan perempuan adalah sama seperti gambarajah di atas

 

 
 
 

Cara mengangkat jari telunjuk:-
 

 

 

 

kedudukan jari dan tangan

Apabila bacan sampai kepada "Asyhadualla ilaha illallah" dan seterusnya, hendaklah mengangkat jari telunjuk sebelah kanan

 
 

Cara kedudukan bagi lelaki dan perempuan adalah sama dari segi cara duduk dan cara mengangkat jari telunjuk semasa membaca "Asyhadualla ilaha illallah. Wa-asy-hadu anna Muhammadar rasulullah" dalam tahiyat awal.

[ KEMBALI ] [ SUBUH ] [ ZUHUR ] [ MAGHRIB ]

 
1