LIÊN ĐOÀN HÙNG VƯƠNG
PACK 612 BSA.(ẤU ĐOÀN HOA LƯ)
TROOP 612 BSA. (THIẾU ĐOÀN TÂY SƠN, HĐVN)
PACK 1789 BSA. (ẤU ĐOÀN CỜ LAU)
TROOP 1789 BSA. (THIẾU ĐOÀN QUANG TRUNG)


HÂN HOAN CHÀO MỪNG QUÝ TRƯỞNG VÀ CÁC BẠN

Open this link to see our pictures
Liên Đoàn Hùng Vương,
Bắc Virginia.
Do Nhà Thờ Thánh Patrick's Episcopal bảo trợ
Sinh hoạt hàng tuần mỗi chiều thứ Sáu
tại Nhà Thờ Saint Patrick's Episcopal
3241 Brush Drive, Falls Church, VA 22042.

&
tại Trung Tâm SCOUT-R-US
7120 Woodley Drive, Falls Church, Va 22042.
Từ 6 ǵờ cho tới 8:00 chiều.
Lớp Tiếng Việt từ 8:00 - 9:00 tối tại hai trung tâm.
Các Trưởng Liên Đoàn
Hùng Vương, Bắc Virginia
Liên Đoàn Trưởng:
Tr. Nguyễn Công Trứ
Liên Đoàn Phó:
Tr. Hồ Bửu
Tr. Phạm Công Tâm
Cố Vấn:
Tr. Đỗ Văn Ninh,
Tr. Nguyễn Thị Đáp
Tr. Nguyễn Tấn Định,
Tr. Huỳnh Trang Tỉnh


Liên Đoàn Trưởng: Tr. Nguyễn Công Trứ
Hội đồng Ấu Đoàn:
Ấu Đoàn Hoa Lư
(Pack 612 B.S.A)

Commissioner: Tr. Nguyễn Công Trứ
Chủ Tịch: Bà. Lê Thị Phấn
Thành Viên:
Tr. Huỳnh Trang Tỉnh, Tr. Nguyễn Tấn Định

ẤuTrưởng: Tr. Lê Xuân Tùng
Phó ẤuTrưởng: Tr. Lê Đình Đăng
Phó ẤuTrưởng: Tr. Trần Châu.


Hội đồng Đoàn:
Thiếu Đoàn Quang Trung (Trop 1789 B.S.A)
Commissioner:
Tr. Nguyễn Công Trứ
Chủ Tịch:
Tr. Nguyễn Hữu Đệ
Thành Viên:
Mr. Hoàng Lân
Mr. Trần Quang Thuận
Mr. Nguyễn Văn Minh
Mr. Nguyễn Văn Thanh

Thiếu Trưởng: Tr. Nguyẽn Đức Tùng
Phụ tá: Eagle Scout Nguyễn Lam-Sơn
Đội Trưởng Nhất (SPL): Vũ Khánh Hưng

Bảo Trợ:
Ms. Đặng Thị Loan

Hội Đồng Đoàn:
Thiếu Đoàn Tây Sơn (Tr. 612 B.S.A)

Commissioner: Tr. Nguyễn Công Trứ
Committee Chairman: Tr. Hồ Bửu
Advancement Chairman: Tr. Nguyễn Công Trứ
Committee Memmbers: Tr. Nguyễn Tấn Định,
Tr. Phạm Công Tâm, Đỗ Văn Ninh
Tr. Nguyễn Thị Giao, Tr. Hồ Bửu.
Thiếu Đoàn Trưởng: Tr. Lê Tuỳ
Thiếu Phó:(lớp Tiếng Việt) Tr. Nguyễn Thị Giao
Thiếu Phó : Tr. Trần Đức Huân
Eagle Scout: Nguyễn Tâm Thanh
Eagle Scout: Nguyễn Minh Khoa
Eagle Scout: Nguyễn Bảo-Vinh
Phụ tá Thiếu Trưởng:
Eagle Scout: Nguyễn Patrick
Eagle Scout:Phạm Viva
Eagle Scout: Đỗ Tommy
Đội Trưởng Nhất (SPL): Eagle Scout Vũ Đức Khoa


Liên Đoàn Hùng Vương.


Trưởng, Thiếu Đoàn Quang Trung

Links to other sites on the Web
Làng Bách Hợp, HTĐ
Troop 612 BSA - Thiếu Đ̣an Tây Sơn
Pack 612 BSA - Ấu Đ̣an Hoa Lư
Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Viêt Nam
B.S.A Merit badges
Knot
B.S.A Web Site
Châu Thủ Đô - National Capitol Area Council

World Scouting
Other International Scout Links
Scout Songs


H́nh ảnh sinh hoạt
Liên Đoàn Hùng Vương.LĐ Trửơng nhận District Award-2004

Fund raising for Katrina victim

Cub Scout bridging to Scout troop
Mọi liên lạc xin điện thư về:
Hung Vuong Scout Group or Trưởng Nguyễn Công Trứ

Thank you for visiting our home page
 
album/a.jpg
album/b.jpg
album/c.jpg
album/d.jpg
Trại Liên Đoàn tại Westmoreland, VA Trại Liên Đoàn tại Westmoreland, VA. Trại Liên Đoàn tại Westmoreland, VA Trại Liên Đoàn tại Westmoreland, VA.
 
album/e.jpg
album/f.jpg
album/g.jpg
album/h.jpg
Trại Liên Đoàn tại Westmoreland, VA Trại Liên Đoàn tại Westmoreland, VA. Trại Liên Đoàn tại Westmoreland, VA Trại Liên Đoàn tại Westmoreland, VA.
album/i.jpg
album/j.jpg
album/k.jpg
album/l.jpg
Trại Liên Đoàn tại Westmoreland, VA Trại Liên Đoàn tại Westmoreland, VA. Trại Liên Đoàn tại Westmoreland, VA Trại Liên Đoàn tại Westmoreland, VA.
album/n.jpg
album/o.jpg
album/p.jpg
album/p.jpg
Trại Liên Đoàn tại Westmoreland, VA Trại Liên Đoàn tại Westmoreland, VA. Trại Liên Đoàn tại Westmoreland, VA Trại Liên Đoàn tại Westmoreland, VA.
1