Sava Dragunchev, Jr.
Sofia, Bulgaria, (c) 2006-2009
ENGLISH VERSION
гл. ас. Росица Обрешкова
Доц. д-р Ем.Митрополитски
Катедра "Актьорство и режисура за драматичен театър"
Асистенти
Катедра "Сценична реч"
ТЕКУЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Сава Драгунчев
Катедра "Сценично движение"
Доц. Ан. Търколева
Доц. М. Йосифова
А. Аврамов
Проф. Ан. Савинова
гл. ас. Д. Колева
Катедра "Театрознание"
Проф. д.н. К. Николова
Чан Тхе Чунг
Доц. И. Николова