Sava Dragunchev, Jr.
Sofia, Bulgaria, (c) 2006-2009
ENGLISH VERSION
"Момичето с перлената обеца"
Лидия, Никола
"Прага"
Ива В.
"Куклен дом"
Елени, Ива П.
"BG Export"
Зафир, Лидия,
Кристиян
"Втора ръка"
Деянм Красимир, Ива П.
"Молотов"
Лидия, Красимир, Ива В.
"Stvaranje Adama"
Никола, Лидия, Иван, Ралица, Ива П.
"Взривоопасна връзка"
Кристиян, Даниел, Пламен, Лидия, Деян
Красиви и още по-красиви
Елени, Ива В., Ралица, Лидия
Пламен, Деян,
Даниел, Симона,
Ралица
Първи актьорски изпит - Етюди
Първа Част             Втора Част
Първи актьорски изпит - Етюди
Първа Част            
Втора Част