เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน ค41102 ค41202

โดย  ครูพัฒนา  พลวัน 
(กศ.ม.คณิตศาสตร์)
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 
สพท. บร.2    

สำหรับ นักเรียนชั้นม.4  ภาคเรียนที่ 2email: ponlavan.p@hotmail.com
 tel. 0856118924  ,  0815962614
เว็บบอร์ด

        
         ค41102
 

- เอกสารอัตราส่วนตรีโกณมิติ
- เฉลยแบบฝึกหัดอัตราส่วนตรีโกณมิติ
-ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
- เฉลยความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

   กิจกรรมการเรียนการสอน
การตอบปัญหา


      ประวัติการศึกษา

       ผลงานอื่นๆ

     งานวิจัยชั้นเรียน
   โครงร่างวิจัย
    เครื่องมือ 1
    เครื่องมือ 2
    เครื่องมือ 3
    วิเคราะห์ผล
    รายงานผลวิจัย
  


         ค41202
 

- เมตริกซ์1
- เมตริกซ์2
-เมตริกซ์3
- เฉลยเมตริกซ์1
- เฉลยเมตริกซ์2
- เฉลยเมตริกซ์ 3
 - ภาคตัดกรวย

- เฉลยภาคตัดกรวย

- ฟังก์ชัน

- เฉลยฟังก์ชัน
สื่อเพาเวอร์พอยต์

ปรับพื้นฐาน

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
สืบค้นข้อมูล
 
บริการผ่านเว็บ
 
ดาวโหลดซอฟแวร์
  เรียนออนไลน์
 
สกอ.         dek-d.com
  สพฐ.
  กระทรวงศึกษาฯ
  สสวท.
  วิชาการ.คอม
  ราคาคอมพิวเตอร์
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  ประโคนชัยพิทยาคม

   แนวข้อสอบเข้า 
  
 มหาวิทยาลัย


-O-net คณิตศาสตร์

-A-net คณิตศาสตร์

- ภาคตัดกรวย
- ฟังก์ชัน
- เมตริกซ

วิทยากร และผลงาน   

   เว็บไซต์คณิต
 
kanid.com
  mc41.com
  pratabong.com

  เรียนวิทย์-คณิตออนไลน์
 

                                                                                  จำนวนผู้เข้าชม 

ปรับปรุงครั้งสุดท้าย  28/11/2550       เว็บบอร์ด            

ดูผลการเรียน ค41101, ค41201 ภาคเรียนที่ 1/2549

                            เอกสารและสื่อการเรียนการสอน ค41101 ค41201

setstats 1 1