Inverzna identifikacija mehanskih lastnosti konstrukcij ter inverzna identifikacija prisotnosti, lokacije in globine razpok ali drugih sprememb na konstrukciji / Inverse identification of mechanical properties of structures and inverse identification of presence, location and depth of a crack or other changes on structures
Metoda končnih elementov /
Finite elements method
Analiza vertikalnih napetosti in posedkov v zemeljskem polprostoru zaradi gibkih obtežb po Boussinesqovi teoriji /
Analysis of vertical stresses and settlements in soil half space due to flexible loads after Boussinesq
Dimenzioniranje AB prerezov raznih oblik na upogib po ENV 1992 / Analysis of RC cross sections after EC2
Potresno inženirstvo /
Earthquake enegineering 


Spisek publikacij / Publications List
Obnovljen / Updated 15. 12. 2004

Večina člankov v pdf obliki/ The majority of papers in pdf format *
(vir/source : )
Dopis Senatu FG 

  

        

Univerza v Mariboru
University of Maribor
Fakulteta za gradbeništvo
Faculty of Civil Engineering  

Smetanova 17
2000
Maribor, Slovenia

Tel: (+386) (0) 2 22 94 358
matjazskrinar@hotmail.com

   * Manjkajoče članke lahko dobite, če pošljete e-mail/ Missing papers can be obtained if you send a request via e-mail