<BGSOUND src="//www.oocities.org/mawarshafei71/ForYou2.mid">
Mawar Shafei
Terima kasih kerana melawat laman saya.
Sdr adalah pengunjung yang ke xxxx:
Thank you for visiting my page. You are the xxxx visitor:
Saya berkhidmat di
Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu,
Universiti Kebangsaan Malaysia

Saya juga menulis
karya kreatif

sila ke laman baru saya/my new site: www.mawarshafei.blogspot.com
Buku Pelawat/Guestbook 1, 2, 3

laman baru saya/my new site: www.mawarshafei.blogspot.com