NKPMN > HISTORIE > BIOGRAFIER > OSMUND LINGÅRD BRØNNUM


OSMUND LINGÅRD BRØNNUM
(1907-03-23 - 1944-04-03)

 Brønnum, Osmund Lingård
arbeider, Oslo: f. 1907-03-23.
arrestert 1940-10-03, overf. M19, ank. samme dag, løslatt 1940-12-04
arrestert 1943-04-03, overf. M19, overf. Grini 1943-05-04 (fangenr 7493)
overført Trandum 1944-03-02 og henrettet neste dag.


om hustruen: Dagny Martine, husmor, Drammen: f. 1912-02-15
arrestert 1943-04-06, overf. Grini 1943-04-06 (fangenr 7215)
overf. 1943-10-06 Ravensbrück, ankomst 1943-10-16 (fangenr 24125)
transport Mauthausen 1945-03-01, satt til freden.

I: Nordmenn i fangenskap.- S. 147 *1 )


"Jeg skal dø som god nordmann og kommunist!"
Egil: - Åsmund ble henretta av tyskerne.
Han ble tatt ved Skotterud da han skulle over til Sverige.
Han satt to celler fra meg i samme cellegang på Grini. Han ble henta og fikk dødsdommen av den tyske krigsretten i Halvdan Svartesgate.
Da han kom tilbake, ropte han ut i korridoren:
- "Jeg skal dø som en god nordmann og kommunist!"
Han fikk beskjed om å hente klea sine og ble sendt over til Fallskjermen.

(Egil Hansen i intervju med Tor Inge Berger)*1) gjenfinning i: BIBSYS og SAMBOK

telleverk