Les flere uttalelser!
her

Politisk styring med kraftprisene!

Politisk styring med kraftprisene - gjeninnfør energiloven.
Uttalelse fra årsmøte i NKP i Midt-Norge januar 2002.


Etter at den gamle energiloven ble avskaffet på begynnelsen av 1990-tallet har det hersket anarki på kraftmarkedet, heter det i en uttalelse fra årsmøtet i NKP i Midt-Norge.

Prisene på elektrisk kraft for den vanlige forbruker har blitt fordoblet bare i løpet av de siste 4 år. En rekke lavtlønnede og minstepensjonister har måttet ty til sosialhjelp for å få betalt strømregningene.Dette er intet mindre en skandale i et land som har hatt nok kraft til en rimelig penge i alle år. Stortingets ansvarsfraskrivelse for å styre kraftmarkedet har ført til et utsalg av en rekke kommunale energiverk til private interesser og kraftprisene er styrt av det frie markedet.
Det er uhørt at folkets felleseie er blitt spekulasjonsobjekter for sterke kapitalinteresser som primært er ute etter profitt uten hensyn til vanlige menneskers interesser.

Et tragisk eksempel er Trondheim bystyres vedtak om salg av TEV. TEV har representert en viktig infrastruktur og verdiskapning som er bygd opp av byens innbyggere gjennom generasjoner.

Ut over alle næringspolitiske hensyn handler dette om hvem som skal kontrollere en av våre viktigste naturressurser og berike seg av folkets arbeid.

De kommunale eierinteressene i kraftverkene har sikret folk en trygg og rimelig energiforsyning, har stått for lokale arbeidsplasser, kompetanseutvikling og sikre faste inntekter til kommunene.

Alle disse hensyn skyves til side til fordel for aksjespekulasjoner og pengeflyttere. Nettopp aksjemarkedet har vist seg å være de mest usikre pengeplasseringer hvor både Oljefondet og pensjonskasser har tapt store beløp.

Konkurransen mellom de ulike kraftleverandørene som skulle senke prisene, har bare ført til uhørte prisforhøyelser for alle. Det er bare en ny energilov med politisk styring av energiproduksjon, strømlevering og prisfastsettelse som kan forhindre et sammenbrudd i økonomien til vanlige husholdninger.

Kommunistene i Midt-Norge gikk til valg på å gjeninnføre energiloven allerede i 1997 da vi så hvordan utviklingen gikk. Det er bare NKP som kan sikre folk trygg energiforsyning og rimelige strømpriser.

Flere uttalelser fra NKP i Midt-Norge
Les her


telleverk