PRESENTACIÓ       
 

 

El dia d'avui heu anat a parar al web clau

especialment dedicat a creacions poètico-

musicals d'arreu dels Països Catalans, i com

a tal sensibilitzat en la lliberat dels pobles

i la pervivència de les seves cultures, consi-

derant la llengua com a principal manifesta-

ció d'identitat de pertinença a un poble.

 

Endinseu-vos-hi i gaudiu-ne !!!

NOU !!! SECCIÓ D'ACORDS !!!

Cliqueu aquí !!!

NOVES CITES PER SECCIONS !!!

Cliqueu aquí !!!

HOMENATGE MIQUEL MARTÍ I POL

Cliqueu aquí !!!

 
     
1 1