About our school and country
Project Description
Brief presentation of project activity
Spring related Customs
Summer related Customs
Autumn related Customs
Winter related Customs
Other Customs
Music of Customs
Traditional Food and Drinks
Arts and Crafts
Students involved in the project
Main Page of the project
Bridges' Custom - Obiceiul punților
 
On the first day of the New Year children from our region are involved in a special ritual.

That is the most spread ritual used for future prediction. Children, junior girls and boys, make a "bridge" of a small branch in a pitchfork shape. A stick is placed across between the two rides of the branch. It symbolizes a connection between the old and New Year. Each child should have her/his run bridge. She/ He may dream on the first New Year night her/his destiny.

Winter Customs, by Maria Dumitru
În prima zi a Anului Nou, copiii din zona noastră participă la un ritual de citire a viitorului, numit "Obiceiul puntilor". Este probabil cel mai răspândit ritual din primele zile ale anului.
Copiii mai mari, fete si băieti fac o punte din două crăci în formă de furcă. Între ramuri se asază un băt. Puntea simbolizează un "pod" aruncat între cei doi ani, cel care a trecut si cel care a venit. Fiecare fată trebuie să aibă propria ei punte ca să poată visa noaptea ce i-a fost hărăzit să i se întâmple în noul an.
George Antonache
Artwork: Maria Dumitru