งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร

| ประวัติวัด | | ประวัติองค์พระประโทณเจดีย| | เจดีย์จุลประโทณเจดีย|
| ประวัติเจ้าอาวาส | | ภาพศิลปวัตถุโบราณ | | การบูรณะองค์พระประโทณเจดีย | | โบราณวัตถุที่วัดพระประโทณเจดีย|

| ผลการดำเนินงานของวัดในด้านต่างๆ| | สาธารณะสงเคราะห์ |
| เขียนสมุดเยี่ยม | | อ่านสมุดเยี่ยม | | ติดต่อ - แนะนำติชม prapatone@yahoo.com |

<<< LINK >>>
กรมการศาสนา : กรมศิลปากร : วัดพระปฐมเจดีย์วรวิหาร : วัดปากน้ำภาษีเจริญ : ศูนย์รวมวัดไทยทั่วราชอาณาจักร
วัดท่าตอน : ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ : ปลาทองธรรม


วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 034242440 , 034212011 , 034212313

Best view : 800 x 600 : larger size : Internet explorer 4.0 up
Last update 17 July 2006
since : 25 August 2001


FastCounter by bCentral

1