Hemmanet Mångens åbor.

Finntorparna i Mången.

[Nästa] [Oppåt] [Bakåt]
Nästa: Personakter. Opp: Bilaga. Bakåt: Bilaga.


Hemmanet Mångens åbor.

(Följande tabell visas som ren text för att vara läslig i vävläsare, som endast visar text.) 

            Matts Jakobsson o.1635-1681(?)
            g m
            Anna Olsdotter 1621(?)-1719

Västra torpet:             Östra torpet:

Matts Mattsson d.ä. 1657-1713     Erik Mattsson 1659-1705
g m
1. Kerstin Mattsdotter -1708      Anna Mattsdotter 1671-1730
2. Karin Larsdotter          g m
                    Lars Olsson 1665-1738

Samuel Mattsson 1690-1719
gm                   Anna Larsdotter 1694-?
Brita Mattsdotter 1692-?        g m
                    Anders Ersson

Matts Mattsson d.y. 1701-1768
g m                  Lisa Larsdotter 1705-1767
1. Maria Mattsdotter 1702-1727     g m
2. Sara Samuelsdotter 1709-1772    1. Nils Nilsson Bratt 1713-1738
                    2. Anders Hindersson 1718-1779

Anders Mattsson 1732-1810
g m                  Anna Andersdotter 1740-1807
Anna Joelsdotter 1738-1810       g m
                    Pål Hindersson 1735-1809

Nils Andersson 1760-1801
g m
Anna Larsdotter 1759-1806

Gustav (Gösta) Mattsson 1661-1748 var en tid sambrukare med Lars Olsson, senare förmodligen sambrukare med Matts Mattsson d.y. När han i Dopboken 1729 benämnes »tatere«, kan detta möjligen betyda, att han då saknade fast hemvist.Finntorparna i Mången.

Denna text är hämtad ur Per Jonssons avhandling »Finntorparna i Mången«.
Copyright © 1989 Per Jonsson. .
Copyright © 1999 Erik Jonsson.
Fullkomlig överensstämmelse med den tryckta boken garanteras icke.
Kartor, fotografier och andra bilder i den tryckta boken ingår icke i denna utgåva på Världsväven.
Det är tillåtet att citera ur texten samt skriva ut densamma (vilket dock är olämpligt) i ett enda exemplar för eget, personligt, privat, ickekommersiellt bruk. Övrig exemplarframställning förbjudes.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.
Den, som önskar flera exemplar av denna text eller tillgång till kartor och bilder, hänvisas till den tryckta boken, ISBN 91 85454 25 7.

Fri Nov 5 05:54:35 CET 1999


Per Jonsson (1928-1998)Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)