จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือชื่อสามัญ ที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า   แปดริ้ว   ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๕,๓๕๑  ตารางกิโลเมตร
     แบ่งการปกครอง ออกเป็น ๑๐ อำเภอ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบางปะกง อำเภอบางคล้า อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต อำเภอแปลงยาว อำเภอราชสาส์น อำเภอท่าตะเกียบ และกิ่งอำเภอคลองเขื่อน (แผนที่จังหวัด)

การขึ้นทะเบียนทหาร

ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารฯ ปี ๒๕๔๗

ปฏิทิน พันปี

 

   
   

การรับหมายเรียก

การรับสมัครทหารกองเกินอายุ ๑๘-๒๐ ปีบริบูรณ์

ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกฯ

สถานที่ตรวจเลือกทหาร ประจำปี ๒๕๔๗

สรุปยอดจำนวนทหารกองเกินร้องขอ ปี ๒๕๔๗

สรุปผลการตรวจเลือก/คัดเลือกทหาร ประจำปี ๒๕๔๗

 

 

Create & Developed by $uk$umret webdesign

 

 

1