Nama Asal

: Sekolah Melayu Kampong Sultan Lama

Tarikh Beroperasi

: 13hb Jun 1966

Letaknya

: Di tepi lagon Masjid Sultan Omar Ali Saifuddien

Guru Besar Pertama

: Abd Rahman Bin Othman

Penolong Guru Besar

: Pg Hj Ahmad Bin Pg Anak Hj Tajuddin

Ramai Guru

: 6 orang

Ramai Murid

: 32 orang ( Darjah I hingga III )

Nama Sekarang

: Sekolah Rendah Pg Digadong Hj Mohd Salleh

Letak Sekarang

: Kg Sungai Kedayan 'B'

Guru Besar Sekarang

: Pg Kamal Bin Pg Hj Zulaihi

Ramai Guru

: 13 orang ( 4 orang lelaki dan 9 orang perempuan )

Ramai Murid

: 106 orang

Nama Asal

: Sekolah Melayu Kampong Sultan Lama

Tarikh Beroperasi

: 13hb Jun 1966

Letaknya

: Ditepi lagon Masjid Sultan Omar Ali  Saifuddien

Guru Besar Pertama

: Abd Rahman Bin Othman

Penolong Guru Besar

: Pg Hj Ahmad Bin Pg Anak Hj Tajuddin

Ramai Guru

: 6 orang

Ramai Murid

: 32 orang ( Darjah I hingga III )

Nama Sekarang

: Sekolah Rendah Pg Digadong Hj Mohd Salleh

Letak Sekarang

: Kg Sungai Kedayan 'B'

Guru Besar Sekarang

: Pg Kamal Bin Pg Hj Zulaihi

Ramai Guru

: 13 orang ( 4 orang lelaki dan 9 orang perempuan )

Ramai Murid

:106 orang                                                                                                           

 

 SENARAI GURU-GURU BESAR

 

 Abd Rahman Bin Hj Othman

13.06.1966 - 31.03.1967

 Masri Bin Hj Mohd Salleh

01.04.1967 - 04.01.1972

 Pg Hj Md Yassin Bin Pg Metussin

05.01.1972 - 09.04.1985

 Hj Mohd Ali Bin Hj Md Sahat

10.04.1985 - 08.11.1993

 Hj Moksin Bin Bakir

09.11.1993 - 10.02.2001

 Hj Narudin Bin Hj Puteh

12.02.2001 - 15.12.2002

 Pg Kamal Bin Pg Hj Zulaihi

16.12.2002 hingga sekarang

 

KERAMAIAN KAKITANGAN SEKOLAH BAGI TAHUN 2003

TENAGA PENGAJAR

PERJAWATAN

LELAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

Pegawai Pelajaran

1

3

4

Guru Terlatih Tingkat Khas

2

0

2

Guru Terlatih

1

5

6

Guru Terlatih Ugama

0

1

1

Jumlah

4

9

13

 

KAKITANGAN

Status

Lelaki

Perempuan

Jumlah

Kerani

 

1

1

Tukang Masak

 

2

2

Pembersih

 

1

1

Penjaga Malam

1

 

1

Jumlah

1

4

5

 

KEMUDAHAN SEKOLAH

Bilangan

Jenis

Banyak

1

Bilik Darjah / Classroom

7

2

Bilik Guru / Staff Room

1

3

Bilik Guru Besar

1

4

Bilik Kerani

1

5

Bilik Komputer

1

6

Bilik Sumber dan Perpustakaan

1

7

Stoor Buku

1

8

Bilik Rela

1

9

Dapor

1

10

Tandas Guru

2

11

Tandas Murid

2

 

 

Ke laman utama

Ke laman seterusnya

1