จุ๊บแจง หินสวย

 

หินจัดสวน

น้ำหนักของหินสามารถเปลียนแปลงได้ตามที่ท่านต้องการ สีของหินบางชนิดที่แสดงอยู่อาจไม่ตรงกับของจริง

โฮม
บริการของ จุ๊บแจง
หินแต่งตู้ปลา
หินจัดสวน
ขนาดของหิน
ผลตอบรับ

 ดำทะเล

มีตั้งแต่เบอร์0-3

น้ำหนัก 15Kg ราคา 50 บาท

บัวลอยขาว

มีตั้งแต่เบอร์0-5

น้ำหนัก 13Kg ราคา 50 บาท

บัวลอยดำ

มีตั้งแต่เบอร์0-5

น้ำหนัก 13Kg ราคา 50 บาท

บัวลอยน้ำตาล

มีตั้งแต่เบอร์0-5

น้ำหนัก 13Kg ราคา 50 บาท

บัวลอยส้ม

มีตั้งแต่เบอร์0-5

น้ำหนัก 13Kg ราคา 50 บาท

บัวลอยแดง

มีตั้งแต่เบอร์0-5

น้ำหนัก 13Kg ราคา 50 บาท

แบนขาว

มีตั้งแต่เบอร์0-5

น้ำหนัก 13Kg ราคา 50 บาท

แบนเหลือง

มีตั้งแต่เบอร์0-5

น้ำหนัก 13Kg ราคา 50 บาท

แบนแม่น้ำโขง

มีตั้งแต่เบอร์0-5

น้ำหนัก 13Kg ราคา 50 บาท

โฮม | บริการของ จุ๊บแจง | หินแต่งตู้ปลา | หินจัดสวน | ขนาดของหิน | ผลตอบรับ

ไซท์นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด04/10/47

1