Hjemmeside for stråleramte

Startside
Deltagere
Artikler
Debat
Links


Hanne Nicolaisen
Tlf.: 75891118  
E-mail: HN@munkdam-gym.dk

Mit navn er Hanne Nicolaisen. Årsagen til at jeg henvendte mig til DR efter indslaget om radarstrålingens skadevirkninger var, at jeg mistede min mand i juni 2000. Kun 49 år gammel fik han konstateret cancer i hjernen og døde et år senere. Min mand gjorde tjeneste ved Flyvestation Karup,  Brand- og redningstjenesten,  fra 1970 - 1971.

Catrine Gyldensted
DR nyheder.
E-mail: cgy@dr.dk

Jørgen Andersen

E-mail: j-andersen@stofanet.dk

 

Tak for hjemmesiden. Jeg vil gerne stå som deltager. Jeg har kontaktet Cathrine Gyldensted efter indsalget om den skadelige radarstråling. Grunden er, at min kone døde af kræft i bugspytkirtlen i marts 1999 ( 53 år) efter at have været beskæftiget ved flyvevåbenets Kontrol- og Varslingsgruppe på radarstationerne i hhv. Skagen, Skrydstrup og Stensved i perioden 1968 - 1980.
 
Jeg har efter henvendelse til Cathrine Gyldensted, TV-avisen ringet til Forsvarskomandoen, hvor jeg har fået en svarskrivelse  dateret 7. august 2003 og underskrevet  kaptajn Richard L. Andersen og hvor jeg skal besvare nogle spørgsmål omkring sagen.

Tage Christensen

Tlf. arbejde 3816 5592 
Tlf. privat    3539 0750       
E-mail arbejde: tac050@foa.dk
E-mail privat:    TageChristensen@phnet.dk

Tak for initiativet til et fælles forum, som jeg gerne vil deltage i.

Jeg arbejder i dag professionelt med arbejdsmiljø i en faglig organisation - og er selv forhenværende radartekniker i Flyvevåbnet, Luftværnsgruppen, Vedligeholdesessektion II - NIKE Ildledesystem.

Jeg er endnu ikke selv blevet ramt af alvorlige sygdomme, der kan henføres til radarstråling, men er ikke udenfor risikogruppen. Jeg har ikke tidligere fået undersøgt om årsagen til vores barnløshed kan henføres til radarstråling, men jeg mener bestemt der er mulighed for en sammenhæng, da kræftfremkaldende effekt fra stråling, netop skyldes mutagen påvirkning af cellernes arvelige koder, der også kan medføre fosterskader.

En epidemiologisk undersøgelse lavet for US Army Surgeon General påviser en markant overhyppighed af Downs Syndrom (Mongolisme) hos børn efter fædre beskæftiget med radar.

Det er dog min opfattelse at det lige nu drejer sig om at få sikret erstatningsretten for de kammerater, der er ramt af kræft.

Når det mål er nået, kan vi senere gå videre med kampen for at få anerkendt den lange række af andre typer stråleskader, der ligger tilstrækkelig dokumentation for i en række rapporter, som endnu ikke er offentligt tilgængelige.

Siden TV-A tog denne problematik op i begyndelsen af året, har jeg fået indhentet store mængder dokumentation, som måske kunne være interessant at give adgang til på hjemmesiden. Når jeg kommer hjem fra ferie om 3 uger vil jeg vende tilbage til, hvordan denne dokumentation kan nyttiggøres.

En ting jeg hidtil forgæves har ledt efter er en nyere TM (Technical Manual) der beskriver vedligeholdelses-, reparations- og sikkerhedsprocedurer for NIKE MTR-, TTR- og Acquisiton-radarers sender-enheder. Jeg har på Internettet kun fundet en enkelt TM i uddrag fra 1958 og savner nogle nyere.

 
Solveig Olesen
Brostykkevej 122,
2650 Hvidovre.
tlf. 3678 9144

Min mand, Knud Henning Olesen,   født 260137, afgik ved døden den 16.5.03.

 
Min mand arbejdede med radar fra 1957 - 1987 i Forsvaret.
 

Elisabeth Ringlebjerg

Jeg hedder Elisabeth Ringlebjerg, min mand Arvi Larsen (36 år) døde i
1986 af hjernesvulster,vi har aldrig fået en forklaring på hvorfor han
pludselig fik denne alvorlige kræftsygdom.Han havde være menig
radaroperatør i 10 mdr.i 71/72 på en radarstation på Færøerne, jeg har
snakket med en læge i forsvarskomandoen i starten da Katrine Gyldensted
startede sagen på DR, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal komme
videre,jeg vil meget gerne være med til at samarbejde om en hjemmeside
for strålingsramte.

Steffen F. Jensen,
Jyllands Alle 136,
8270 Højbjerg

Ja tak. Jeg vil indtil videre gerne stå på listen. Jeg ved ikke, om jeg er strålingsramt i den forstand, men jeg ved, at jeg i min soldatertid har været beskæftiget med søgeradarer, og jeg ved også, at jeg har Lymfekræft (Non-Hodgkin).

 Peter Høgh Hyllested
 Danish Fundamental Metrology
 Matematiktorvet building 307
 DK-2800  Lyngby
 Phone: +45 4525 5862(direct), +45 4593 1144(secretary)
 Fax:     +45 4593 1137
 WWW.DFM.DTU.DK

E-mail: phh@dfm.dtu.dk

Jeg hedder Peter Hyllested, og jeg fik akut myeloid leukæmi i 2000, hvor jeg lå på Herlev i et ½ år og går nu til kontrol hvert ½ år.

Jeg var i Søværnet som konstabel fra 1975-1980. Jeg var teletekniker, som reparerede og vedligeholte al elektronik ombord på skibene og landstationerne, og det var især radarinstallationer, jeg arbejde med.

fra 1980-1982 blev jeg ansat, som civil,  ved Søvernets Matriel Komando som radartekniker.

Arbejdsmedicinsk Klinik Glostrup har indstillet til Arbejdsskadestyrelsen, at det ikke kan udelukkes, at der er årsagssammenhæng.

De henviser til en FN-rapport fra 2000, der blandt andet indeholder en epidemiologisk redegørelse for stråleinduceret cancer.

Jeg vil forsøge at få fat i den rapport, og se om den er til at forstå...


Tommy Gundrosen

tlf. 98441402

Jeg var ved Skagen radaranlæg i 71-72 og fik konstateret kræft i blæren i juni 99 og opereret 2 måneder efter, jeg er i dag på grund af kræften førtidspensionist, efter 20 år som rejsende håndværker. Jeg har ikke fået nogen begrundelse for min kræftform men af ledende kræfteksperter fået at hvide at årsagen skal findes mindst 20 år tilbage. Jeg har efter at talen om kræft fra radarer blev omtalt i pressen, talt med en læge fra forsvaret som dog mener at min sygdom nok ikke skyldes radarer da jeg var ved militærpolitiet hvor jeg patruljerede omkring radarerne samt var slusevagt i selve bunkeren, da jeg dog ikke er overbevist vil jeg gerne på jeres side .                                                                                                  


Hanne Albert 

E-mail: hanne.albert@galnet.dk
Jeg hedder Hanne Albert min mand, Eskild Einar Rasmussen, aftjente sin værnepligt i marinen. Jeg mener at det var på en af de store fregatter. Han var uddannet elektriker og fungerede som tekniker på skibet og derfor også på radaranlægget. Jeg mener at der var 1978-79.

 

På et tidspunkt var der en fejl ved radaren ( jeg mener at den ikke kunne køre rundt) imens skibet var på havet. Eskild blev sendt op i radaren for at reparere den, og aftalte inden han gik derop med den vagthavende på broen, at radaren skulle slukkes mens han reparerede den. Efter at have repareret radaren, ( hvor han stod oppe i masten klods op af den), opdagede han, da han kom ned, at vagthavende havde ikke holdt ord og slukket for radaren d.v.s. at den havde udsendt fuld bestråling mens han havde stået helt op af rørene. Han blev naturligvis meget skuffet over dette.

 

I marts 1983 fik han konstateret Akut Lymfatisk Leukæmi. Det er meget usædvanligt, at en voksen mand på 28 år får denne leukæmiform, der normalt udelukkende rammer små børn. Lægerne spurgte meget ind til hvad der kunne havde forårsaget at han havde udviklet dette, og spurgte om han havde været udsat for ekstrem bestråling på et tidspunkt, da det er en af de få ting der kan forårsage at en voksen udvikler denne børneleukæmiform. Han fortalte om den bestråling han havde været udsat for på skibet. Lægerne og ikke mindst sygehusets socialrådgiver var meget indstillet på, at vi skulle anmelde dette allerede dengang. Men vi besluttede ikke at gøre det, både fordi  han var så syg at vi havde ikke kræfter og overskud til det, og vi havde ikke tiltro til at vi kunne gå imod en af de mest magtfulde institutioner, nemlig militæret.

 

Han døde 8. marts 1985 efter 2 års svær sygdom, hvor han fik udført knoglemarvs transplantation og andre stærkt ubehagelige behandlinger.

 

I lyset af, at der i pressen er beskrevet tilfælde hvor andre har været udsat for lignede situationer med bestråling, har jeg besluttet at anmelde det, og håber at vi kan stå sammen i denne lille "forening" 

 

 

 

Kenny Nielsen,
Smerupvej 35, Smerup
4653 Karise

Hej

 
Jeg hedder Kenny Nielsen og har været værnepligtig i 1982 og konstabel fra 1987 til 1997 i søværnet, har gjort tjeneste på land og sejlende enheder,
fik i efteråret 2001 konstateret akut myeloid leukæmi (AML) har anmeldt som arbejdsskade december 2002 går i dag til kontrol på Rigs hospitalet med 5 mdr. mellemrum om det er en arbejdsskade ved jeg ikke med hvorfor er jeg blevet "nabo" da jeg altid har været sund og rask

Arne Rasmussen

 
Hej
Her er min historie, jeg aftjente min værnepligt i flyvevåbnet i 1964 - 1965
og var udstationeret i Stensved som kontrol & varsling, det er vores vagter
på Mads Møn som bekymrer mig, der var vi på vagt ca. en gang om ugen
ved et meget gammelt scoope.
I januar 2001 fik jeg konstateret lymfekræft ( Non Hodgkin = Mantle Cell
Lymfom ) i stade 3, blev behandlet med kemo gennem forår og sommer
og fik 1. oktober autolog stamcelletransplantation, og har siden været
kræftfri, men går stadig til kontrol nu hvert 1/2 år. Ca 8 mdr. efter trans -
plantationen fik jeg på en rejse til Italien dyb årebetændelse i hele mit
højre ben p.g.a. kemo behandlingen, hvilket betyder at jeg resten af mit
liv skal have en gummi støttestrømpe på mit ben.


Kurt Thorup Jensen
Solsbækvej 178
9300 Sæby

tlf. 9846 4126

 

Jeg har forrettet tjeneste ved forsvarets ildledelses rader fra maj 1975 til november 1976. Jeg startede på flyvestation Ålborg i tre måneder, hvorefter jeg var på sergentskole i Varde i seks måneder.
Efter endt uddannelse her kom jeg tilbage til flyvestation Ålborg som rader befalingsmand. 
 
Den første november 1976 sluttede jeg ved forsvaret og fortsatte med min civile uddannelse. I  93 /94  fik jeg konstateret kræft i skjoldbugskirtlen, som der efter blev fjernet, siden har jeg måtte regulere stofskiftet med piller.
 
Jeg har ikke været klar over hvilken type radere der har været problemer med, samt hvor jeg skulle henvende mig. Jeg kan dog i  DR's artikler se at det er arbejdsskadestyrelsen, hvilken jeg vil kontakte gennem min læge.
 


Bruno Christiansen
Bakkevej 20
7870 Roslev
Tlf.:97571509

Som værende en af de der henvendte sig til DR efter udsendelserne i februar vil jeg gerne melde mig som deltager i hvad der end måtte forekomme på den nyoprettede hjemmeside, godt gået at du overkommer at stå for det.

Selv har jeg måttet holde op med at arbejde efter en kræftoperation i oktober 2002 ( kræft i penis). Forud for det var jeg allerede i 1998 blevet opereret i tyktarmen og igen i 2003 i juni og skal igen her i september for knuder med celleforandringer. Desuden har jeg i mange år lidt af kredsløbsforstyrrelser, stærkt forhøjet blodtryk med hjerteflimmer. Jeg mener det alt sammen stammer fra min tid som raderoperatør på TTR radar i Nike systemet i 1960-1964.
Jeg har flere gange deltaget i interviews på DR selv om det er mig meget imod, jeg hylder det beskedne rolige liv, men Cathrine Gyldensted på DR-nyheder har gjort et fantastisk uegennyttigt stykke arbejde sådan som jeg oplever det, og det har fået mig til at deltage.
Personligt har jeg på intet tidspunkt regnet med nogen form for erstatning, men generalfeltlægen på forsvarskomandoens hotline henviste mig til det, hvorfor jeg anmeldte min kræftsygdom som en arbejdsskade. Min læge henviste til Arbejdsmedicinsk Klinik i Skive, hvor man anmeldte mit tilfælde til Arbejdsskadestyrelsen. Den 20 august var jeg indkaldt til supplerende undersøgelse af Arbejdsskadestyrelsen på Arbejdsmedicinsk Klinik igen, hvorefter min sag kører videre.
Ja, sådan kan det gå.
                                            

 
Henning Sørensen
Skovbrinken 22
6900 Skjern
tlf. 9735 2029
roghs@get2net.dk

Jeg var ansat som math i Flyvevåbnet sep. 1957 - aug. 1960.
Var aktivt beskæftiget som radaroperatør på flyvestation Multebjerg i perioden 1/3-58 - 31/8-60.
 
Jeg blev angrebet af modermærkekræft (melanom) første gang april 1993, og anden gang maj 2001. Jeg går til jævnlig kontrol, da jeg fortsat er i risikogruppe.
 
Håber De kan bruge disse oplysninger.

Bjarne Toft Madsen
Rønnehaven 80
8520 Lystrup
86 22 26 89
E-mail: btm@os.dk
Jeg er tidligere radartekniker fra Flyvevåbnet (1961 - 1970). Jeg har i disse år arbejdet som tekniker på radaranlægene AN/TPS1, AN/TPS 10, AN/FPS 8, AN/FPS 6A og AN/FPS 6B. De tre sidste radarsystemer er det, der bliver betegnet Ground Control Intercept (GCI) radarer med et meget højt Power output (ca.1 - 2 Megawatt). Det var på disse tre radarsystemer, jeg i ca.8 år fungerede som tekniker, idet de to første var "skoleradarer", som var placeret ved elektronikskolen på Flyvestation Værløse.  AN/FPS 8 indeholder thyratronen 5949, hvorimod de to typer FPS 6 indeholder den type, der hedder 5948A. Power output fra de to typer FPS 6'er var normalt 30 - 50 % højere end FPS 8. Denne thyratron sad næsten ubeskyttet for det tekniske personel. Thyratronen udsender gamma stråling, når radaranlægget sender.
Arbejdet på disse radaranlæg bestod primært af vedligeholdelse. Der blev desuden foretaget "performence" målinger hver 6 time, også omkring modulatorerne, hvor thyratronerne sad.
Jeg er for ca. 6 år siden blevet opereret for en cancer i skjoldbruskkirtlen (som er meget strålefølsom). Efter aftale med den overlæge, som jeg går til kontrol hos, har jeg anmeldt min sygdom som en arbejdsskade. Arbejdskadestyrelsen behandler anmeldelsen for øjeblikket. Status er, at de mangler en vurdering fra Arbejdsmedicinsk Klinik og oplysninger fra Strålehygiejnisk Instut. Disse oplysninger har Arbejdsmedicinsk Klinik bedt om i juni måned.
Du må gerne føje min beskrivelse til din hjemmeside.
Du er naturligvis velkommen til at kontakte mig.
 
Jeg har anmeldt min sygdom til Arbejdsskadestyrelsen.


Frank Pedersen
E - mail: frank@sufra.dk        (privat)
E - mail: frank.pedersen@tollose.dk      (arbejde)

Mit navn er Frank Pedersen og jeg er 49 år. Jeg arbejdede i en HAWK
eskadrille i årene 1974 til udgangen af 1979. Da debatten omkring
sundhedsfaren ved dette arbejde kom i medierne besluttede jeg at kontakte
min læge, dels på grund af min familie og dels på grund af et eventuelt
erstatningskrav, hvis jeg på et senere tidspunkt skulle få en sygdom der vil
kunne relateres til dette arbejde. Min læge kunne dog konstatere, at mit
helbred skulle være helt ok - men man ved aldrig hvornår "det" rammer en
selv.

Til dig/jer der står bag denne hjemmeside skal der lyde en stor tak. Jeg
håber at rigtigt mange vil deltage og være med til at "fodre" hjemmeside med
informationer omkring emnet.

Søren Jensen.
Gårsdalvej 4
8800 Viborg
tlf: 86647501
mobil: 51887340
E-mail: stroling@ofir.dk

Dataliste for Ivan Havballe Jensen født den 29-5-1930.

Det skal bemærkes, at han var ansat som civil arbejder i Søværnet`s Televæsen .  

Efter endt uddannelse som finmekanikker indkaldt til værnepligt i Søværnet til Arresødal lejren
HVD NR:6563 – Lejr NR. 567 først kompagni  tredje deling  som rekrut i 1950/51.

Herefter overflyttet til Holmen og samtidig et nyt HVD NR: 601.

På Holmen beskæftigede han sig hovedsagligt med reparation af radarer på skibene.

Efter endt værnepligt blev han ansat ved Søværnets televæsen først på Holmen og herefter på Lergravsvej , hvor søværnet havde lejet lokaler, som blev ledet af en kommendørkaptajn.

I 1955 begynder han så sin rejseaktivitet, som radarmekanikker, som ansat civil arbejder for søværnet.

Langeland                                                               September   1955

Fredrikshavn                                                           Oktober        1955

Århus                                                                     December    1955

Her kan vi af breve fra min far til min mor se, at der var en syg kollega som må rejse hjem for at få
behandling på Finsens Instituttet. (Jørgen Brandstrup).

Nykøbing Falster                                                      December   1955

Gedser boede på radarstationen. Har to breve herfra, men kan ikke tide årstal.

Langeland                Marts - April - Maj - September - December   1956

Røsnæs ved Kalundborg                                            December  1956

Boede på radarstationenb KRS.  

Langeland                                               April - Juli - November   1957

Langeland                                                                    August   1958

Færøerne Loren Station Eide       Oktober - November - December 1959

Herefter stoppede han med at rejse rundt, men blev på Lergravsvej , på værkstedet hvor der konstant blev prøvekørt radarer, som var til eftersyn uden nogen former for afskærmning eller anden beskyttelse.

Holdt ved Søværnets Televæsen 64/65 så vidt vi har kunne regne ud.

Mærkede til sygdom i slutningen af  1966 , hvor han blev behandlet for det man troede var et mavesår på en stiftelse i Holbæk.

Blev i 1967 indlagt på Holbæk Central Sygehus, som konstaterede cancer i hele maveregionen.

Døde i Oktober 1967.

Hvad har jeg foretaget mig:  

Jeg har forsøgt at finde frem til min fars papirer, først via Benny Bardum 39771330, som er den der skal svarer på spørgsmål fra de stråleramte og fra pårørende. Efter en længere snak blev jeg henvist til Personel Afdelingen Bjarne Johansen 39771522 Ingen resultat.

Men efter nogen snak frem og tilbage henviser Bjarne Johansen mig til Søværnet 89433099.

Ved Søværnets Operative Kommando i Århus bliver jeg henvist til en Helge Svendsen 89433090 lokal 3451.

Helge Svendsen mener han har nogle gamle Bøger/Papirer liggende, som eventuelt kan indeholde min fars journal/papirer , men jeg skal fremsende en skriftlig anmodning om kopi.

Jeg har for 14 dage siden fremsendt brev til Helge Svendsen, men ikke modtaget svar endnu.

Jeg har i mellemtiden opsporet en af min fars kollegaer Ib Hartmann Nielsen, som i dag er 74 år og jeg afventer brev fra ham, hvor han har lovet at opliste , så meget som muligt.

Jeg har ligeledes snakket med Kurt Nielsen, som var ansat ved Søværnets Televæsen fra 22/5 – 65 og til 6-6 –1970 , Fra 7-6-1970 overgik alle depoter til flådens forsyningsafdeling Kurt Nielsen var

Ansat i F.S.A frem til 14-7-1977 , men stadig på Lergravsvej.

Jeg har ligeledes haft kontaktet Holbæk Central Sygehus for at få en kopi af min fars papirer, men ifølge sekretær på kirurgisk afdeling Jette Kronow 59484327 eksisterer hans journal ikke mere.

Bo Bergmann
E-mail: bo_bergmann@hotmail.com

Mit navn er Bo og er 36 år. I 1998 fik jeg konstateret (AML) leukæmi, i 1999 fik jeg en knoglemarvs transplantation og går til kontrol en gang om året på Riget

I perioden 1988-1994 var jeg ansat i Søværnet, og har gjort tjeneste på land og sejlende.

I perioden 1988-1990 var jeg ansat på kystradarstation Gedser & Møn som radaroperatør, hvor jeg sad i en bunker og overvåget de danske farvande via en radarskærm. Mens jeg var radaroperatør skete det nogle gange at radaranlægget gik ”i stykker”, og man blev sendt op i radartårnet for at genstarte systemet, typisk guidede af en teknikker via telefon, ofte skulle man vente i længere perioder oppe i radartårnet mens radar var aktiv, før man blev sendt ned.

Jeg har anmeldt min sygdom til Arbejdsskadestyrelsen.

Skulle du have spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig.


Kurt Brøndum Madsen
Elsdyrvej 14
9982 Ålbæk
 
Hej
Jeg hedder Kurt Brøndum Madsen og har været ansat
på radarstationen i Skagen i perioden 1972 til 1981
Jeg blev ramt af kræft i bugspytkirtelen i 1991 hvor jeg blev opereret første gang i 1991 og sidste gang i 1996 hvor bugspytkirtel blev bortopereret og jeg har haft sukkersyge efter den tid.
Jeg har anmeldt ovenstående som en arbejdsskade samt fremsendt mine journaler til min fagforening.
På nuværende tidspunkt har jeg allerede været indkaldt til arbejdsmedicinsk klinik i Ålborg.

 

Navn:

Anders Marcussen

Født:

1940 i København

Bopæl:

Gullabo, Sverige

Tjenestested:

1958 til 1962 Flyvevåbnet

 

1958/59 Flyvevåbnets mathskole Radar

 

1959/61 Flyvevåbnets radarstation Bornholm GCI (Varslingsradar)

 

1961/62 Flyvestation Værløse GCA (landingsradar)

Funktion:

Radartekniker

 

 

Sygdomsbillede:

 

1984

Opereret for tumor i tyktarm,                   

1988

Venstre nyre fjernet

1999 til 2001

8 operationer og lokal kemoterapi for blærekræft

Karen Abildtrup
tlf. 86989519
email: kabs@familie.tele.dk

Mit navn er Karen Abildtrup. Jeg er enke efter Børge Skovenborg Sørensen,
som aftjente sin værnepligt ved Marinen i 1967-68. Han har sejlet med flere
af fregatterne.
Han fik som 35-årig en svulst på hjernen i 1982. Dengang turde man ikke
operere, først i 1992 blev han opereret for denne svulst. Efterfølgende fik
han 30 strålebehandlinger.
Årene efter var han medicinsk behandlet for epilepsi forårsaget af
svulstresterne. I 2001 brød sygdommen igen ud, og han døde i februar 2002.

 

Jeg aftjente i 1972 min værnepligt i Marinen på Radarstation Gedser, jeg betjente scoop af den gamle type i hele min tjeneste.I 1996 fik jeg konstateret lymfekræft uden at få oplyst en eventuel årsag til sygdommen. Men efter de nye oplysninger om en sandsynlig fare ved radarstråling, er jeg naturligvis interesseret i at få klarlagt de nærmere omstændigheder ved dette.
Med venlig hilsen

Bjarne Pedersen

Kirstensvej 6
3660 Stenløse
Tlf. privat 47 17 25 98
Tlf. arb.   43 29 72 34
E-mail sb@pc.dk


Vi var flere der lå i de store radarer om natten og sove lige ved siden
af radar rør. Der var aldrig tale om nogen form for sikkerheds afstand!
Jeg har nu været hos arbejdsskade styrelsen for at få det anerkendt som
en arbejdsskade.

Henrik Jensen
Hyrdeengen 197
Vallensbæk
tlf. 4362 01 07.


Hej,
 
Mit navn er Per B. Frostholm og fik d. 6. august 2003 På Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet konstateret kræft med diagnosen Akut Leukæmi, og blev med det samme sat i kemoterapi.
 
Jeg var ansat som konstabel i søværnet i perioden marts 1977 til og med december 1986. Jeg tjenestegjorde i hele perioden som radaroperatør på bevogtningsfartøjer af SDC-klassen ( Ship Daphne Class), kun afbrudt af ca. 2½ - 3 år som radarleder hos Bornholms Marinedistrikt. Under min tjeneste på skibene, som var en del af Marshall-hjælpen til Danmark, blev jeg udsat for ioniserende stråler fra skibets radar, hvis strålingskilde ikke var afskærmet og meget tæt på min daglige arbejdsposition.
 
Jeg var i august efterfølgende til samtale hos en professor på Bispebjerg Hospital, som siden anmeldte min sygdom med en påtegning fra Hæmatologisk Kliniks lægelige leder som en overvejende sandsynlig arbejdsskade som følge af ioniserende stråling.
 
Jeg vil hermed gerne tilmelde mig jeres deltagerliste, og står til rådighed for yderligere.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Per Brian Frostholm
Storegade 28
3700  Rønne
 
tlf. 5695 0006
mobil: 2030 4470