ระบวนการเชื่อมโลหะSolid  State  Welding  Gas welding
Fusion  Welding    plasma welding
Brazing / Soldering / Brazing welding    Thermal cuting    Gouging  Thermal Spraying      GMAW    Electrod   Flux เทคโนโลยีงานเชื่อม1-2  31032002 31032202    SMAW
Tungsten inert Gas (TIG) Job Sheet
Tungsten Inert Gas    (TIG  Flash )         WELD-TECHNIC
Metal Inert Gas (mig)-  Aluminium Job  sheets /  Mag Submergzed arc Welding (SAW)   Plastic Welding คุณลักษณะมาตรฐานงานเชื่อม 
คำนิยามเกี่ยวข้องกับงานเชื่อม
อักษรย่อ/วิธีการเชื่อม/ลวดเชื่อม
 การทดสอบงานเชื่อม/มาตรฐาน เครื่องเชื่อม/มาตรฐานแกสปกคลุม
แนวเชื่อมตาม DIN8560-3 /   ISO 5817  มาตรฐานการทดสอบช่างเชื่อมงานแผ่น/ท่อ DIN 8560 / AWS  D1.1 /   ASME Section-9 / API  1104การออกแบบอุปกรณ์จับยึดงานเชื่่อม

Jig & Fixture
ขั้นตอนการออกแบบอุปกรณ์จับยึด/เจาะ
อุปกรณ์จับยึดงานเชื่อม
งานเชื่อมซ่อมบำรุง
31032212 หลักการเชื่อมซ่อมบำรุง  ลหะวิทยางานเชื่อม(Metallurgy  for Welder) Weldability -ความสารถงานเชื่อมเ/ทคนิคเชื่อมซ่อมบำรุง  หลักการจำแนกชนิดของวัสดุและการสึกหรอ โลหะวิทยาเบื้องต้นกับงานเชื่อมโลหะ     NDT defect การตรวจสอบงานเชื่อม  ลวดเชื่อม

  สถานีโทรทัศ-ข่าวหนังสือพิมพ์         มติชน    ่อง 5ช่อง 7  แนวหน้า  ช่อง9  ทยรัฐ ช่อง11  คมชัดลึกึช่องUBC   ข่าวสด  ่องITV  สยามกีฬา     ช่อง3  กรุงเทพธุรกิจ  านเศรษฐกิจ

แว็บไซด์น่าสนใจ 
   http://www.learning.cmri.ac.th/webboard ระทู้ถาม/ตอบ   งานเชื่อมโลหะ คลิ๊กเข้าที่นี่ เชิญเลย ลูกศิษย์ที่รัก website by SUTHAP PAKANIRIN E_mail_pakanirin44@thaimil.comKhon Kaen Technical College & Metal Technology         
            
   

20060609-Merit-th.jpg (29993 bytes)

wallpp_kingx1024-5_thumb.jpg (3894 bytes) 

141_2.gif (76399 bytes)141_4.gif (81576 bytes)143_4.gif (98214 bytes)140.gif (104712 bytes)143_3.gif (78791 bytes)141_3.gif (67089 bytes)backgroud12_2_thumb.jpg (2472 bytes)wallpp4x800_2_thumb.jpg (3090 bytes)wallpp_kingx1024-6_thumb.jpg (4830 bytes)

โครงการจัดการเรียนการสอนเสริมวิธีแบบ E- Learning รายวิชาชีพเลือก/ชีพบังคับ สาขาวิชาวิศวกรรมงานเชื่อม/งานท่อ ทางเว็บไซด์โดยอาจารย์สุเทพ  ผกานิรินทร์  แผนกวิชาช่างเทคนิคโลหะ วิทยาเขตเทคนิคขอนแก่น สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

   ถามตอบปัญหางานเชื่อมโลหะ  เฉลยปัญหางานเชื่อมโลหะ    
งานทดสอบ  านเชื่อมซ่อมคลิ๊กเลย                        
  แหล่งงาน/สถานประกอบการเกี่ยวกับงานเชื่อมดูที่น ี่  1       5     7    8    10  11  12  13   ว็บค้นคว้าความรู้งานเชื่อมโลหะ
  การเขียนข้อมูลงานเชื่อม WPS/PQR/WQT              
  แบบทดสอบก่อนเรียนรายวิชา การตรวจสอบวธี โดยไม่ทำลายNDT    
  ผลคะแนนสอบระหว่างภาค 1/50                                   
      ำอย่างใรจึงเชื่อมได้ดีอ่านตรงนี้ครับ 108 อย่างกรรมวิธีการเชื่อมโลหะหาค่าเปอร์เซ็นต์เฟอร์ไรท์  แบบที่1.   แบบที่ 2.   

      

08 December 2007 10:34:36       ข้อแนะนำกรุณาคลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขยาย ขนาด  800+600 ของเว็บเพจนี้ 

   

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙         ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง  หันไปห่วงอำนาจ  ห่วงตำแหน่ง  ห่วงสิทธิ์  และห่วงรายได้กันมากเข้า ๆ แล้วจะเอาจิตใจที่ใหนมาห่วงความรู้  ความดี  ความเจริญ ของเด็ก  ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อยๆบั่นทอน ทำลายความเป็นครูจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรดีเหลือไว้  พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครได้  ความเป็นครูก็จะไม่มีค่า  เหลืออยู่ให้เป็นที่เครารพบูชาอีกต่อไป          พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้า ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน    วันเสาร์ที่ ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๑      **********      พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างของสโมสรโรตารี่กรุงเทพฯ ใต้    ความว่า            ช่างทุกประเภท  เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิต  ของบ้านเมืองและของทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา  เราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่าง  ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน  ผู้เป็นช่างจึง  สมควรได้รับความเอาใจสนับสนุนจากทุกๆฝ่าย  ยิ่งในสมัยปัจจุบันวิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้า  ยิ่งจำเป็นต้องส่งเสิรมมากเป็นพิเศษ  เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง  ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดี  และเพียงพอกับความต้องการ         พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ ๙  ณ  สวนลุมพินีสถาน     วันจันทร์ที่ ๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๑๓                ************    

 

ข้อมูลการสอนใช้อ้างอิงสำหรับครูช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ-โลหะการ เชิญคลิ๊กด้านล่าง

 

 

1