สินค้าผ้าทอจากฝีมือชาวบ้านของไทย ร่วมกันใช้ของไทย
ผ้าทอ***ผ้าไทย ร่วมกันประหยัด
เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ประเทศชาติจะได้รุ่งเรือง

ผ้ามัดหมี่บ้านซาง อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย

e-mail:cdd.nangkhai@thaimail.com

สารบัญ

  ผ้า คือ เครื่องนุ่งห่ม เป็นปัจจัยที่ 2  
ของมนุษย์มนุษยชาติมีการใช้ผ้าทอมาตั้งแต่ปลายยุคหิน  
เริ่มมีการทอผ้าใช้กันตามที่ได้ขุดค้นพบร่องรอยอารยธรรม
หลายสมัยมีการใช้ผ้าทอเป็นเครื่องนุ่งห่มมานานจนปัจจุบันนี้
มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองทั้งกรรมวิธีการผลิต
และลวดลายสีสันบนผ้าซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากขนบธรรมเนียม
ความเชื่อวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตและค่านิยมแต่เดิม      

ผ้ามัดหมี่ต.ซาง อ.เซกา จ.หนองคาย

ข้อมูลทั่วไป


   
  ผ้าไหม      

กลุ่มผ้ามัดหมี่

มารู้จักเกี่ยวกับผ้า

การจัดประเภทของผ้า

ผ้าไหม

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทอผ้า

ผ้าฝ้าย

กรรมวิธีในการทอผ้า

มารู้จักกับผ้าทอมัดหมี่

ผ้าฝ้าย

www.oocities.com/suwaree_kiawkham

ผ้ามัดหมี่

www.riudon.ac.th

เวบไซต์ที่น่าสนใจ

ผ้ามัดหมี่

www.yahoo.com

มีกรรมวิธีการทอผ้าให้เกิดลวดลายโดยการมัดที่เส้น
พุ่งหรือเส้นยืนด้วยเชือกก่อนนำไปย้อมสีเพื่อให้เกิดสีและลาย
ตามที่กำหนด แล้วจึงนำมาทอเป็นผ้าผืน   มีการทำกันมาก
ในภาคอีสาน และบางจังหวัดในภาคกลาง

 

www.nectec.or.th

www.thaimail.com

www.thaibanner.com

ผู้นำ: นางจันทร์ มหานิล

www.chaiyo.com

Tel:042-489-118

www.sanook.com

ที่อยู่:บ้านเลขที่120 บ.ซางอ.เซกาจ.หนองคาย43150

www.googel.com

My Guestbook

Thai Banner
Thai Banner

 

1