Vi är en grupp glada keyboardmusikanter,
som har kontakt med varandra via nätet