UDRUŽENJE MATEMATIČARA BOSNE I HERCEGOVINE/BOSNIAN MATHEMATICAL SOCIETY

Zmaja od Bosne 35/IV, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel./Fax: (++387)(33) 646-905, (++387)(33) 649-342

XLI TAKMIČENJE MLADIH MATEMATIČARA BiH

FEDERALNO PRVENSTVO IZ MATEMATIKE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

šk. 2000/2001.g.

GIMNAZIJA ''MUSTAFA NOVALIĆ'' GRADAČAC

mail to: gimngrad@bih.net.ba

BILTEN 1

Ministarstvo za obrazovanje,nauku, kulturu i sport 

tuzlanskog kantona

Gradačac, 6 - 8. april 2001 godine

 

sadržaj

 

Bilten 1

 

 

Program federalnog takmičenja iz matematike učenika srednjih škola BiH    Takmičenje iz matematike učenika srednjih škola Tuzlanskog kantona Dobro došli u Gradačac, stari ponosni bosanski grad !  Ovogodišnje Federalno takmičenje učenika srednjih škola iz matematike održava se u Gimnaziji koja obilježava vrijedan jubilej  –     50 godina postojanja !

The 41st International Mathematical Olympijad Taejon, Korean 2000

 

 
Bilten 2 Organizacioni odbor, Centralna takmičarska komisija, Komisija za pregled takmičarskih radova i Arbitražna komisija          41-og takmičenja mladih matematičara BiH Takmičenje je otvorio ministar obrazovanja, nauke i sporta Tuzlanskog kantona dr.Enes Duvnjaković

Program seminara za profesore matematike srednjih škola

 

Zadaci za prvi razred 

Zadaci za drugi razred 

Zadaci za treći razred 

Zadaci za četvrti razred

Plasman učenika po razredima Detalji sa zatvaranja

Sponzori i Impressum

next 

Novinarska sekcija Gimnazije Encoding  IE Central European Windows, 1024x768

1