Taweethapisek


 ในอดีตท่านรับราชการ เป็นทหารในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
พ.ศ.2325 ร.ศ.1 ปีขาล ถึง พ.ศ. 2352 ร.ศ.28 ปีมะโรง มีตำแหน่งเป็นนายกองเสือป่าแ มวมอง ได้รับพระราชทานพำนักเป็นการถาวรที่วัดนาคกลาง มีหน้าที่ดุแลกรุงเทพฯ - ด่านเจดีย์สามองค์
เมื่อปี พ.ศ. 2508 อาจารย์เรวัตร ชื่นสำราญ และอาจารย์ประพนธ์ รอดเรืองนาม ผู้ออกแบบและสร้างถวาย โดยมีขนาดความสูง 90 เซ็นติเมตร ทำพิธีบวงสรวงเชิญวิญญาณโดย อาจารย์กมล โปราณานนท์ และอาจารย์ชาคร บริรักษ์บทวลัญช์ ถือเป็นเจ้าพ่อผู้ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบริเวณโรงเรียน พ่อขุนสุรชัยฯ เป็นที่เคารพสักการะของอาจารย์ นักเรียน เสมือนท่านเป็นญาติอาวุโส เครื่องสังเวย โดยมากมักจะเป็นผลไม้ต่างๆ เพราะสมัยท่านรับราชการ เป็นคนถือศีล จาการบอกเล่าของภารโรงท่านหนึ่ง มีความเคารพพ่อขุนฯมาก คืนหนึ่งลูกชายได้กินขนุน บังเอิญเมล็ดขนุนติดหลอดลมหายใจไม่ออกแน่นิ่งไป จึงอุ้มลูกชายไปเรียกรถรับจ้าง รถรับจ้างปฏิเสธ เพราะเห็นว่าเด็กมีอาการไม่ดี ภารโรงจึงอุ้มลูกชาย ไปถวายบนแท่นบูชาพ่อขุนฯ "ผมมีลูกชายคนเดียว ผมเองก็ไม่แข็งแรง อยากเอาลูกไว้สืบสกุล ....." ปรากฎว่าลูกชายได้ฟื้นขึ้นยิ้ม และหายเป็นปกติ หลังจากกลับที่พักกำลังเคลิ้มได้เห็นพ่อขุนฯ ไปเยี่ยมลูกชายที่บ้าน มีรูปร่างลักษณะสูงใหญ่ ผิวดำ-แดง ด้วยความรักและเคารพพ่อขุนจึงทำให้ภารโรงผู้นี้ มีโชคบ่อยครั้ง เวลาถวายของท่านพ่อขุนฯจะใช้ขนมเปี๊ยะไส้หมูเสมอ ปัจจุบัน อาจารย์กนก จันทร์ขจร ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญย้ายท่านไปด้านใน จัดคู่กับ พระภูมิเจ้าที่หลวงปู่ชัยมงคลมีแท่นบูชา จัดสวนหย่อม ให้มีบรรยากาศดีในโรงเรียน เรียกว่า อุทยานการศึกษา 

1