Home Activities Linguistics Silmarillion Webboard Links

Home

Welcome to Thai Elves Homepage

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่โฮมเพจไทยเอลฟ์ โฮมเพจลอร์ดออฟเดอะริงส์ โดยคนรักลอร์ดออฟเดอะริงส์ เพื่อคนรักลอร์ดออฟเดอะริงส์


What's New?

โฮมเพจไทยเอลฟ์ได้ฤกษ์ปรับรูปโฉมใหม่แล้ว! เพื่อไม่ให้คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่งงว่านี่มันโฮมเพจอะไรหว่าเหมือนอันเก่า มาคราวนี้จึงจัดเนื้อหาให้น่าอ่านและเป็นหมวดหมู่มากยิ่งขึ้น โดยได้จัดให้เรื่องเกี่ยวกับภาษาเอลฟ์ (Linguistics) แยกออกไปเป็นหนึ่งหมวดต่างหาก และเพิ่มหมวดว่าด้วยเรื่องซิลมาริลลิออน (Silmarillion) ออกมาอีกหนึ่งหมวดโดยเฉพาะ และล่าสุด ได้เพิ่มหมวดเกี่ยวกับกิจกรรม (Activities) เพื่อแสดงภาพข่าวกิจกรรมของเหล่าพราย(หรือว่าฮอบบิท?) แห่งบอร์ดแตงกวาและพันธมิตร ส่วนกระทู้ต่างๆ ในเพจเก่า The Memory of Elves ก็ได้จัดกลุ่มใหม่ แยกย้ายกันไปอยู่ทั้งในหมวด Linguistics, Silmarillion และ Webboard แล้ว


Introduction New Thai Elves Webpage : Spring Of Arda

ขอแนะนำและเชิญเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ www.springofarda.com บ้านหลังใหม่ของ Thai Elves เว็บชุมชนลอร์ดฯ ชาวไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานของ เจ.อาร์.อาร์.โทลคีน ผู้ประพันธ์ และสมัครสมานสามัคคีระหว่างสมาชิกลอร์ดออฟเดอะริงส์ชาวไทยทุกคน


 

Best view with Internet Explorer 800x600
Copyright © 2002-2005 Thai Elves Homepage
Contact Webmaster

 
Counter See who's visiting this page.

1