Thailegal

www.oocities.org/thailegal ศูนย์รวมความรู้ทางด้านกฎหมายไทย Update everyweek

<Webboard> <Guestbook> <Condition> <About Me>  

 <Education> <Legal Word> <Cooffee Break> <The Rule of Law

 <แพ่งและพาณิชย์><วิธีพิจารณาความแพ่ง><วิธีพิจารณาความอาญา><อาญา><คำคม>


ยินดีต้อนรับสู่ Thailegal  ศูนย์รวมความรู้ทางด้านกฎหมายไทย ด้วยความยินดียิ่ง Thailegal ปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์ อยากรู้กฎหมาย ต้อง Thailegal

Last update 06 กุมภาพันธ์ 2544

สวัสดีครับ  Thailegal เนื้อหายังเข้มข้นเหมือนเดิมครับ

สำหรับทนายความ มีคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับ สัญญาบัญชีเดินสะพัดสิ้นสุด และ คำขอให้พิจารณาคดีใหม่ น่าจะต้องศึกษาไว้ครับ

สำหรับนักศึกษาเนติบัณฑิตและผู้ที่จะสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาหรืออัยการผู้ช่วย ขอให้ศึกษาคำพิพากษาฎีกาในเรื่อง สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ 
ที่วินิจฉัยเกี่ยวกับการตกลงทำยอมในคดีแพ่งแล้วทำให้สิทธิฟ้องคดีอาญาตาม พ.ร.บ.เช็ค ระงับ น่าสนใจครับ

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคำแนะนำใน Webboard และ สมุดเยี่ยม
Thailegal จะได้นำไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป

 กฎหมายอาญา

ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ตายใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของจำเลยจนล้มลงแล้วเข้าชกต่อยทำร้าย 
จำเลยจึงใช้มีดทำครัวแทงผู้ตายไป 1 ที ที่บริเวณ อวัยวะสำคัญ เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย 
ผู้เสียหายเข้าถีบจำเลย จำเลยจึงใช้มีดแทงอีก 1 ที
 เช่นนี้ การกระทำของจำเลย เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พรากผู้เยาว์
ผู้เสียหายอายุ 13 ปีเศษ หลบหนีออกจากบ้านมาอยู่กับจำเลยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบิดา
จำเลยพาผู้เสียหายไปห้องอาหารใส่ชุดว่ายน้ำเพื่อออกไปเดินโชว์
จำเลยจะมีความผิดฐานพรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจารหรือไม่

รวมกฎหมายอาญา

 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สัญญาบัญชีเดินสะพัดสิ้นสุด
สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ไว้ 
สัญญาจะสิ้นสุดลงเมื่อบอกเลิก หรือจะถือว่าเลิกสัญญากันโดยปริยายเมื่อไม่ถอนเงินหรือนำเงินเข้าฝากในบัญชี

ขายเผื่อชอบ
โจทก์ร่วมและจำเลยต่างมีความประสงค์จะซื้อจะขายรถยนต์โดยมีเงื่อนไขว่า
 จำเลยจะนำรถยนต์ของโจทก์ร่วมไปทดลองใช้ ก่อน 7 วัน หากพอใจจำเลยจะนำเงินมาชำระให้โจทก์ร่วม
 สัญญาซื้อขายจะบริบูรณ์เมื่อใด รถยนต์ของโจทก์ร่วมหายไปขณะที่จำเลยยังไม่ได้ชำระราคา 
จำเลยผิดกฎหมายอาญาฐานยักยอกหรือไม่ 

 

รวมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เราเปิดโอกาสให้ท่าน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระทู้ 
เชิญครับ 

Webboard

เราต้องการกำลังใจจากท่าน
แวะมาบันทึกหน่อยนะ


สมุดเยี่ยม

อยากรู้ว่า
ใครมาเยี่ยมเราแล้วบ้าง
เปิดดูได้ที่นี่!!!!

เปิดสมุดเยี่ยม


Contact Me

 


เหนื่อยหรือเปล่า!!!! พักดื่มกาแฟ
ก่อนนะครับ

CoffeeBreak


อืมม!! อร่อยจริงๆ เลย
หากต้องการเปลี่ยนยี่ห้อใหม่
เลือกที่นี่
Menu Coffee

 

 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

คำขอให้พิจารณาคดีใหม่
คำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่จะต้องระบุข้อความอะไรบ้าง 
หากศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่และได้ดำเนินการไต่สวนพยานจำเลยไปบ้างแล้ว 
ศาลจะมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งเนื่องจากคำร้องระบุเหตุไม่ครบถ้วนตามกฎหมายและสั่งไม่รับคำร้องได้หรือไม่

ระยะเวลาในการบังคับคดี
โจทก์นำยึดทรัพย์จำนองและการที่จำเลยนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาภายใน 10 ปี 
นับแต่วันมีคำพิพากษาแล้วจะถือว่าทำให้ระยะเวลาการบังคับคดีสะดุดหยุดลง
เหมือนกับกรณีอายุความตาม ป.พ.พ. หรือไม่

รวมกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ
ฟ้องคดีแพ่งเรียกเงินตามเช็คแล้วทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในศาล 
โดยมีข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความด้วยว่าไม่ถือว่าได้ตกลงยอมความในคดีอาญา 
หากจำเลยไม่ชำระหนี้ตามสัญญา โจทก์ยังประสงค์ที่จะดำเนินคดี อาญากับจำเลยถึงที่สุด 
จะ ทำให้คดีอาญาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิด อันเกิดจากการใช้เช็คฯ เลิกกันหรือไม่ 

อำนาจสอบสวนคดีจูนโทรศัพท์มือถือ
พนักงานอัยการสั่งให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาลักทรัพย์และร่วมกันจงใจกระทำให้เกิดการรบกวนหรือ
ขัดขวางต่อการวิทยุคมนาคมเพิ่มเติม โดยไม่มีคำร้องทุกข์ของผู้เสียหายได้หรือไม่
 และตำรวจท้องที่ที่บริษัทจำเลยตั้งอยู่หรือท้องที่ที่ ผู้เสียหายอยู่มีอำนาจสอบสวน 

รวมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


คำคม

ในการทำงานนั้น 
เราไม่อาจก้าวพรวดเดียว
ถึงจุดสุดยอด
และไม่มีใครโชคดี
ประสบความสำเร็จ
ตลอดกาล
พูดได้เลยว่า 
ในโลกนี้
 ไม่มีคนที่ประสบ
ความสำเร็จคนไหน
 ที่ไม่เคยพ่ายแพ้มาก่อน
หากไม่รู้จักวางตน
และปฏิบัติตน
ต่อความพ่ายแพ้
ได้อย่างถูกต้อง 
ไม่มีทางที่จะพุ่งขึ้นสู่
จุดสูงสุดในวงการ
หรือประสบความสำเร็จได้
 


รวมคำคม

 

Education

การศึกษากฎหมาย

คำแนะนำ

  เขียนตอบข้อสอบไม่ทันทำอย่างไรดี  

สอบตกทำอย่างไรดี  

ระเบียบการสมัครสอบ

ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาเนติบัณฑิต  

ระเบียบการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา  

รวมการศึกษา

ข้อสอบเก่า

เนติบัณฑิต

สมัยที่ 51 ภาค 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้อ [ 5 ] 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
[ 5 ]

สมัยที่ 52 ภาค 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้อ  [ 10 ]
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ข้อ [ 10
]     

สมัยที่ 53 ภาค 1
กฎหมายอาญา ข้อ [ 10 ]
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อ [ 10  ]  

ผู้ช่วยผู้พิพากษา

ประจำปี 2541
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญา ข้อ [ 10
กฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อ [ 10

คลังข้อสอบ

Legal Word

การเลือกนายกรัฐมนตรี

ให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรี
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
 นับแต่วันที่มีการเรียก
ประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรก
ตามมาตรา 159

การเสนอชื่อบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรี
ตามวรรคหนึ่ง
 ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎรรับรอง

มติของสภาผู้แทนราษฎร
ที่เห็นชอบด้วย
ในการแต่งตั้งบุคคลใด
ให้เป็นนายกรัฐมนตรี
 ต้องมีคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎร 
การลงมติ
ในกรณีเช่นว่านี้
ให้กระทำโดยการลงคะแนน
โดยเปิดเผย

รัฐธรรมนูญ มาตรา 202

 

 

รวม Legal Word 

The Rule of Law


หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน


การกู้ยืมเงินจะบริบูรณ์เมื่อส่งมอบเงิน
หลักเกณฑ์ในการทำสัญญากู้  
ไม่มีคำว่า "กู้ยืม" ในหลักฐานเป็นหนังสือ  
ไม่มีลายมือชื่อผู้ให้กู้  
ไม่มีชื่อผู้ให้กู้  
ไม่มีคำว่า "ยืม" ในหลักฐานการกู้ยืมเงิน  
หลักฐานการกู้ยืมต้องมีเมื่อใด
จำนวนเงินในสัญญากู้มากกว่าจำนวนที่กู้จริง  
นำดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้รวมเป็นเงินในสัญญากู้

 

ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่แวะมาเยี่ยมชม Thailegal


ประสบการณ์ (Experience) คือ การเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง
ความรู้ (Knowledge) คือ การเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่น
หนังสือ คือ แหล่งรวมความรู้

จากการสำรวจของยูเนสโกในหลายปีที่ผ่านมา พบว่าการอ่านของคนไทยเกือบจะต่ำสุดในเอเชีย เมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุ่นแล้ว จะต่ำกว่า 60 เท่า ทั้งที่ญี่ปุ่นมีคนมากกว่าแค่ 2 เท่า 

เรามาเรียนรู้ด้วยการอ่านหนังสือกันเถิดครับ 

ต้องการซื้อหนังสือไว้อ่านเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ คลิกที่นี่ !!!!

 

[ศาลรัฐธรรมนูญ ] [ศาลอาญา ] [ศาลล้มละลายกลาง ] [ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ]

 [ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ] [ศาลจังหวัดตราด ] [ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ]

[กระทรวงยุติธรรม ] [สำนักงานอัยการสูงสุด ] [สภาทนายความ ] [สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ]

 [สำนักงานศาลยุติธรรม ] [กรมราชทัณฑ์ ] [กรมบังคับคดี ] [คณะกรรมการกฤษฎีกา ]

[บางกอกโพสต์] [เดลินิวส์ ] [มติชน] [ไทยรัฐ ] [ไทยโพสต์ ] [ไอเอ็นเอ็น ] [กรุงเทพธุรกิจ ]

 [ฐานเศรษฐกิจ ] [ผู้จัดการ ] [ITV ] [ช่อง 3 ] [ช่อง 5 ] [ช่อง 7 ] [ช่อง 9 ] [ช่อง 11 ] [UBC]

[Yahoo ] [Hotmail ] [Thaimail ] [Pantip ] [Sabye ] [Hunsa ] [Thaiicq ] [Sanook ]

 [Yailek ] [Thaiwebhunter ] [Meechaithailand ] [Thaiclinic

Webmaster : Thailegal
more information,contact : thailegal@yahoo.com
Copyright(c)2000,Thailegal,All Right Reserved   


Top

VISITOR No
since August 20, 2000