สารจากนายก ฯ ประวัติสมาคม ฯ ข้อบังคับสมาคม ฯ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการฯ ทำเนียบนายกสมาคม ฯ กิจกรรม จดหมายข่าว
แวดวงการแปล บทความพิเศษ ติดต่อสมาคม ฯ สมัครสมาชิก คำถามยอดฮิต หนังสือติดโบ กระดานข่าวสาร
หน้าแรก
สารจากนายกสมาคมฯ

ประวัติสมาคมฯ

ข้อบังคับสมาคมฯ

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร
ทำเนียบนายกสมาคมฯและเลขาธิการ
กิจกรรม
จดหมายข่าว
แวดวงการแปล
บทความพิเศษ
ติดต่อสมาคมฯ
สมัครสมาชิก
 คำถามยอดฮิต
หนังสือติดโบ
Webboard
เข้าสู่ระบบ Webmail
Click for Bangkok, Thailand Forecast
 

"ในหลวง" พระราชทานพร
แก่ปวงชนชาวไทยเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่

ในหลวงพระราชทาน
ส.ค.ส. ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
แก่พสกนิกรชาวไทย

แด่สมาชิกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยทุกท่านค่ะ

*********

โครงการอบรมเรื่อง "เส้นทางสู่อาชีพนักแปล"
สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
เสาร์ ๑๗ – อาทิตย์ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐
ณ  ห้องประชุมศูนย์สังคีตศิลป์ ชั้น ๔ ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวลำโพง กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เส้นทางนักแปล : แปลเอกสาร เริ่มต้นอย่างไร อ่านได้ที่
*************************
จดหมายข่าว ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๔๙
 
***************************
แนะนำหนังสือน่าอ่าน ได้ที่ หนังสือติดโบ
***************************
บทสัมภาษณ์ "วรรณกรรมแปล"
ย่อโลกหนังสือ สู่มือนักอ่านไทย

***************************

โปรดติดตามกิจกรรมดีในโอกาสต่อไปน่ะค่ะ

 
 
คำอวยพร พ.ศ.๒๕๕๐
 
     ขอกล่าวถ้อยร้อยใจมาลัยรัก
อันปีเก่าผ่านพ้นทุกคนไป 
     ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่าน
อายุมั่นขวัญยืนชื่นชีวา
     สมาคมนักแปลและล่ามนี้
ช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้ก้าวไกล
     ช่วยค้ำชูปูทางให้สร้างสรรค์
ประเพณีไทยและเทศเด็ดดวงแด
     ขอเชิญชวนสมาชิกทั้งเก่าใหม่      
ได้พร้อมพรักด้วยรักและผูกพัน
ด้วยใจภักดิ์แนบชิดพิสมัย
ขอต้อนรับปีใหม่ที่เยือนมา
ได้สุขสันต์สมใจในปรารถนา
ทั้งพลานามัยดีเป็นศรีไทย
มีไมตรีล้นเหลือเพื่อมอบให้
มุ่งมั่นในทักษะมานะแปล
เชื่อมสัมพันธ์ความดีงามตามกระแส
ทั้งนักแปลนักล่ามสื่อความกัน
มาร่วมใจช่วยไทยสร้างความฝัน
สมานฉันท์สันติสุขทุกผู้คน
 
คำอวยพร ภาษาอังกฤษ


Wishing You a New Year of Peace and Happiness


คำอวยพร ภาษาจีน

คำแปล

คำอวยพร ภาษาฝรั่งเศส

คำอ่าน
คำอวยพร ภาษาเยอรมัน

คำแปล
คำอวยพร ภาษาญี่ปุ่น

คำแปล

คำอวยพร ภาษามาเลเซีย


Selamat Tahun Baru 2007

จดหมายข่าวของสมาคม ฯ

สมาชิกที่มีข้อคิดเห็นและประสงค์จะเสนอข่าวคราวให้ เพื่อนสมาชิกได้รับรู้ กรุณาส่งเรื่องเพื่อประชาสัมพันธ์ ในจดหมายข่าว ได้ที่สมาคม ฯ
หรือที่คุณนันทวัน เพ็ชรวัฒนา สาราณียกร
E-mail address: nantawan_m21@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการอบรมเรื่อง "เส้นทางสู่อาชีพนักแปล" สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
เสาร์ ๑๗ – อาทิตย์ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐
ณ  ห้องประชุมศูนย์สังคีตศิลป์ ชั้น ๔ ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวลำโพง กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
คำถามยอดฮิต : เป็นการตอบได้ชัดเจนกว่าเดิม เนื่องจากของเดิมที่ขีดจำกัดในขนาดข้อความ แต่ของเดิมยังสามารถตั้งคำถามได้อยู่หรือจะใช้
เว็บบอร์ดถามมาก็ได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เส้นทางนักแปล : แปลเอกสาร เริ่มต้นอย่างไร
     อ่านต่อ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
แนะนำหนังสือน่าอ่าน ได้ที่ หนังสือติดโบ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แวดวงการแปล มีเรื่องราวดี ๆ น่าอ่าน ได้ที่
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บทความพิเศษ มีบทความคัดสรรดี ๆ น่าอ่าน ได้ที่
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
บทสัมภาษณ์ "วรรณกรรมแปล"
     ย่อโลกหนังสือ สู่มือนักอ่านไทย

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -
ฝึกทักษะการแปล
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ขอเชิญชวนอ่านบทความดีๆ ได้ที่ บทความพิเศษ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 11/2549
    
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 9,10/2549
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 8/2548
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 7/2548
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 6/2548
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การแปลวรรณกรรม
โดย อ . สุดจิต ภิญโญยิ่ง
พื้นฐานการแปลวรรณกรรม การแปลคือการถ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง คือจาก ภาษาต้นทาง ไปยังภาษาปลายทาง หรือบางคนนิยมเรียกว่า ภาษาไป และ ภาษามา อ่านต่อ >>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เตือนความทรงจำ ภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สถานที่ติดต่อสมาคม ฯ

          c/o อังสนา ทรัพย์สิน เลขานุการ ๖๔/๘๘ หมู่บ้านสิรารมย์ ซอย ๕ ถ. บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐
          โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๓๓ ๙๖๓๖, ๐ ๒๙๒๓ ๓๓๒๖ โทรสาร ๐ ๒๙๒๓ ๕๔๖๓ Email: elisetay@yahoo.com

Copyright © 2001 TIAT Group. All rights reserved. แนะนำติชม webmaster@thaitiat.com

1