สถาบันวูซู - กังฟู
สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬามังกร& สิงโตแห่งประเทศไทย
Wushu  Kung Fu  Insitute
 
Clik
Clik
 
 

วูซู คืออะไระ

     วูซู มาจากภาษาจีนกลางว่า "อู่ซู่" หรือที่คนไทยรู้จักกันในนามของ "กังฟู" คือ   วิชาว่าด้วยการใช้เทคนิคในการ เข้าปะทะต่อสู้เป็นสาระสำคัญ มีรูปแบบการร่ายกระบวนยุทธ   และชั้นเชิงต่อสู้เป็หลักในการฝึก  ทั้งยังมีหลักศิลปะ กายบริหารที่สืบทอดกันมา   โดยมุ่งเน้นการประสานพลังภายในและภายนอก   อันเป็นจุดเด่นของวิทยาการวูซ

 

 

 

 
1