Welcome To Thanakorn_ok
Mr.Thanakorn Khamphuang

 

 

 

 

 

 

 

Thanakorn_ok@thaimail.com
ข้อมูลส่วนตัวของผม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คติพจน์ประจำตัว
ไม่มีความสำเร็จใดเป็นรางวัลให้กับคนที่ไม่มีความพยายาม

(เว้นแต่จะฟลุคจริง ๆ)
...

1 1