ӹѡҹѲҪͷҧ

ӹѡҹѲҪͷҧ ѧѴྪú

Home й Contents

Home
ŷͷҧ
Թ˹觵Ӻ˹觼Եѳ
ʶҹͧͷҧ
 .
š.2
ç ..
ͧعҹЪͧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์Hit Counter

 

 ˹á

Թյ͹Ѻ䫵͡þѲҷͧ ͧͷҧ    

ประวัติสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เปิดเขตพัฒนา เมื่อปี 2511

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม 2505 และเปิดเขตพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี 2506 แล้วจากนั้น จึงเปิดเขตพัฒนา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี 2511

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เปิดดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2511 โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนมาปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในระยะแรกดำเนินงาน ตามบทบาทหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้โดยยึดหลักการทำงานพัฒนาชุมชน ถือคน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล แบบที่ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่าย เพื่อนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้โดยคนในชุมชนเอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจะสนับสนุนในด้านวิชาการและส่วนที่เกินขีดความสามารถของชุมชน ให้ความสำคัญในการรวมกลุ่ม ให้กลุ่มสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ตำบล ที่จะเป็นฐานและเป็นพลังในการพัฒนา โดยได้ริเริ่มงานอาสาสมัคร โดยการคัดเลือกผู้นำชุมชนขึ้นเป็นอาสาพัฒนา(อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) เพื่อให้เกิดการสร้างพลังของหมู่บ้าน ให้เกิดขึ้น ให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาของตนเองและชุมชนได้ แล้วนำพลังมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนต่อไปเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการให้การศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เด็กเยาวชน สตรีอาสาพัฒนา และผู้นำท้องถิ่นมีการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนขององค์กรประชาชน อาสาสมัครและผู้นำท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นฐานของการจัดทำแผนพัฒนาชนบททุกระดับ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แก่คณะกรรมการสภาตำบล(กสต.) ปัจจุบันยกระดับขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)

ºѲҡͷҧ

ѵҡѧ

 

 

 

ԴӹѡҹѲҪͷҧ

ʶҹԴ
ӹѡҹѲҪ ͷҧ ѧѴྪú 76130
 
Ѿ
0-3246-2151
 
General Information: yangchum_c@hotmail.com
Sales:
Customer Support:
Webmaster: yangchum_c@hotmail.com
 

 

Send mail to yangchum_c@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Last modified: Ҥ 28, 2546