หน้าบ้าน Gallery เรียนตกแต่งภาพ แจกฟรีจาวาสคริป ทิปและเทคนิค wallpaper การปรับแต่งคอม
 
บทเรียน Dreamweaver
# ส่วนประกอบดรีมเวเวอร์
# การเปิดหน้าเวบเพจใหม่
# กำหนดสีพื้นและหัวเรื่อง
# เลือกรูปแบบตัวอักษร
# เลือกขนาดตัวอักษร
# กำหนดสีให้ตัวอักษร
# จัดว่างตำแหนงข้อความ
# การสร้างเส้นคั่นในเวบ
# วิธีการใสรูปภาพในเวบ
# การใสรูปภาพกับพื้นหลัง
# ทำการบันทึกเวบเพจเรา
# เรียกเวบที่เสร็จมาดู
# แสดงผลด้วยบราวเซอร์


ส่วนประกอบของโปรแกรม Dreamweaver


ไตเติ้ลบาร์ เป็นส่วนที่อยู่บนสุดครับ มีหน้าที่ในการแสดงชื่อไฟล์ ชื่อเวบเพจ ปุ่มยอขยายและปิดหน้าจอ เหมือน Title ของ Html งัย

เมนูบาร์ เป็นแถบแสดงคำสั่งต่าง ๆ ทั้งหมดของดรีมฯ สามารถเรียกได้จากที่นี้ถ้ามีคำสั่งตัวใดตัวนึงหายไป โดยจะจัดเป็นหมวดให้ทำการค้นหาได้ง่ายและสะดวก

หน้าต่างออบเจ็กต์ เป็นที่รวบรวมออบเจ็กต์ที่มีลักษณะเป็นปุ่มเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ สำหรับใสออบเจ็กต์ลงในเวบเพจของเรา เพื่อตกแต่งและเพิ่มความสามารถให้กับเวบที่เราสร้างขึ้น

หน้าต่าง PROPERTIES มีหน้าที่ในการกำหนดลักษณะรูบร่างของเวบเราเช่นตารางกี่ช่อง ขนาดกว้าง เท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่ จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางก็ได้ชิดซ้ายหรือขวาก็ได้ และยังสามารถกำหนดจุดเชื่อมโยงเวบได้ ในช่อง link ครับ เพียบจริง ๆ

หน้าต่าง Launcher เป็นหน้าต่างที่รวบรวมปุ่มที่เชื่อมโยงการปิดหรือเปิดหน้าต่างใช้งาน ที่เป็นเครื่องมือสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ประกอบด้วยหน้า Site , Library , Html Source , Behavior , Css Style มีความสำคัญไม่ยิ่ง หย่อนไปกว่ากันครับ

PAGE UP1