Άσκηση 1

Δύο κύκλοι τέμνονται στα σημεία Α και Β. Δύο ευθείες που διέρχονται από τα Α και Β, τέμνουν τον έναν κύκλο στα σημεία Γ, Δ και τον άλλο στα Ε, Ζ. Να αποδείξετε ότι ΓΔ // ΕΖ. Σε ποια περίπτωση ισχύει και ΓΔ=ΕΖ;

Υπόδειξη:

Άσκηση 2

 

Περισσότερες ασκήσεις 

Ένα περιγεγραμμένο τετράπλευρο σε κύκλο

Πίσω στην Α΄ Λυκείου