เที่ยวสตูลและตะรุเตา


สตูล

การเดินทาง
แผนที่จังหวัด
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเพณีและวัฒนธรรม
สินค้าพื้นเมือง
ร้านอาหาร
สถานที่พักแรม

เปิดตำนานตะรุเตา
โจรสลัดแห่งตะรุเตา
เกาะงามของคนรักทะเล
จากเกาะร้างสู่อุทยาน
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะป่าบนเกาะ
สัตว์ต่าง ๆ
แผนที่อุทยานแห่งชาติ
ท่องทะเล เที่ยวเกาะ
เส้นทางเสือภูเขา
สวรรค์ใต้พื้นน้ำ
กิจกรรมท่องเที่ยว
ที่พักบนอุทยาน
GUESTROOM

คู่มือเที่ยวจังหวัดสตูลและอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
..........สตูล เป็นจังหวัดเล็ก ๆ หนึ่งในสี่ของภาคใต้ที่มีชาวมุสลิม อาศัยอยู่จำนวนมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์
มีเกาะตะรุเตาหมู่เกาะอาดังราวีที่แสนงาม........ สตูลอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 973 กิโลเมตร
ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแหลมมลายู.......... ด้านมหาสมุทรอินเดีย........ มีพื้นที่ 2,478 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตทิศเหนือจดจังหวัดตรัง... พัทลุง และ สงขลา..... ทิศใต้จดรัฐปลิศของมาเลเซีย ทิศตะวันออก
จดรัฐปลิศและสงขลา ทิศตะวันตกจดมหาสมุทรอินเดีย..... พื้นที่เป็นภูเขาและมีที่ราบบริเวณชายทะเล
มีเกาะกว่า 60 เกาะ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ1 กิ่งอำเภอได้แก่อำเภอเมือง อำเภอควนกาหลง
อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า อำเภอควนโดน อำเภอท่าแพและ กิ่งอำเภอมะนัง

..................................................