מִתְכּוֹנֵן לְאֵרוּעַ? מִתְכּוֹנֵן לְשִמחה?

הדברים בַּהֶמְשֶךְ הם ממש בשבילך!

דְרָשות, נְאוּמים, דִבְרֵי הַנְחַיָיה וּבְרָכוֹת,

לבר מצווה, בת מצווה וּלכל השמָחות,

אכתוב בשבילכם באופן אישי וּבחרוזים,

לִשביעוּת רצונכם בְּמֵאַת האחוזים.

וּכְדֵי שֶאֶת הַמֵיטַב אַבּיע,

חודש מראש רצוי להודיע.

 

לכל ארוע, לכל מסיבה,

להבעת תודה, אהבה וחיבה,

לבר מצווה או לבת מצווה,

לַגיוס - לִתחילת שֵרות החובה,

וכמובן וברור,

שֶגַם לַשִחרור.

לְיום הנישוּאים,

לְסיום הלימודים,

לְיום ההולדת,

לָאֵם היולדת,

לְהַגָעַת הסבא לגיל הפרישה,

למעבר לדירה או לעבודה חדשה,

וכו' וכו'- כל ארוע וכל שמחה,

שֶלְבַעֲלֵיהֶם בִּרצונך לָשֵאת ברכה.

גם לְהַנציחם בִּכתב יש באפשרותך -

כל אלה ייכָּתבו בִּמיוחד עבורך.

סִגנון הדברים וניסוּחָם,

כמובן שֶלְגיל הקורא יְתוֹאַם,

אם זה ילד קטן בן המשפחה,

הרוצה לברך את בעל השמחה,

או בעל הרוצה לברך את אשתו,

או הורה נִרגָש הַמְבָרֵך את בִּתו.

וכו' וכו' - כל רצון וּמִשאָלָה

יְמוּלאוּ לִשביעות רצונכם המלאה.

הטֶקְסְט הוא גם מתנה נהדרת,

כי בעל השמחה יְקַבְּלוֹ למזכרת,

וּבנוסף להשמעת הדברים המחורזים,

הם יינָתנו לו בתיקייה צבעונית ארוזים,

מוּדפָּסים, מְפוּסָקים, מְנוּקָדים וּמְאוּיירים,

על פי תוכנות מחשב - נאים וּברוּרים.

וּבנוסף לַדברים שֶתִרצו אותם לומר,

תקבלו גם דף נוסף ייחוּדי, נהדר,

בו ייכָּתֵב בשורה פתגם המתאים לחוגג,

עם אַקְרוֹסְתיכוּן* לָאוֹרֶךְ - מעשה אוֹרֵג.

בקיצור חברים, שווה לנסות,

כדאי אלַי לטלפן ולפנות,

ואם ברצונכם עוד פרטים לברר,

למספרים האלה אפשר להתקשר:

406-96-96-03      64-54-64-052

              ציפי דרשות.

*יצירת שמו של האיש ע"י התחלת המשפטים באותיות שם האיש. (ראה בהמשך)  

להלן מספר דוגמאות (קטעי טֶקסטים מהזמנות)

א. דוגמאות לפתגמים מתאימים "ארוגים" בשמות האנשים.

ב. דוגמא לקטע דרשה כדיאלוג של אח ואחות (בר ובת מצווה).

ג. דוגמא לקטע מדברי ברכה של האחות הקטנה.

ד. דוגמא לקטע מברכה ליום ההולדת של הבעל.

1