UNIT UKUR TANAH  
  JABATAN PERUMAHAN NEGARA  

 

Selamat Datang ke Unit Ukur Tanah, Jabatan Perumahan Negara

       

  Pengenalan

Sukatan Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK), Jabatan Perumahan Negara Sehari Bersama Pelanggan
  Piagam Pelanggan     Hari Sabtu Minggu Keempat
  Kakitangan   [Download : Borang Peperiksaan - M1, M2 ] Setiap Bulan

  Pengurusan Kanan

     
  Aktiviti Permohonan Kursus Kenegaraan (Online)
  Berita         Senarai Juruukur Tanah Berlesen
  Buku Tetamu        

     
         
         

PEKELILING

       
     
  MAMPU  

PROGRAN PERUMAHAN RAKYAT

  JPA        
  Perbendaharaan      
  Ketua Pengarah Ukur  
       

AKHBAR

GARIS PANDUAN

       
       Utusan Malaysia
 Permohonan Tanah Kerj          Berita Harian
       Carta Alir      New Strait Times
  Hakmilik Strata      The Star
       Bernama
       

  

   

NOTA PEPERIKSAAN

   

Contoh Perjanjian

 

On-line learning

 

Undang-undang Tanah

TERM OF      

Peraturan Ukur Kadaster

REFERENCE  

   
  TOR Tapak

  Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader 5. Sila download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai persian.
  TOR Laluan Air

 
   
 

 

UMUM

 

    Motivasi
 

Anda Pelawat Ke

Pengiraan Zakat
 

 Hit Counter
 

Pengajian Pondok
 

CARI Search Web

Tarikh Kemas Kini : 6/2/2004

Copyright : PP4/D

1