<BGSOUND src="//www.oocities.org/unipolu/sauni.mp3" LOOP=INFINITE>
(Left to Right)
Brother SSG Pe'a Polu Jr.;   CSM Iuni Savusa;  Sene's wife Rosie, Sister Aotuimalae Polu Finauga;  Congressman Faleomavaega Eni, Brother SFC To'oto'oalii Polu
Guestbook
Message from Sina Solomona with photos
Toa o Samoa
DC Samoan Community
Family & friends
Thank you for visiting my brother's Website & signing his Guestbook.

Thank you for words of encouragement, love and kindness. 

God bless you all,
Sauni Polu (Sene's sister)
VIIA LE ALII!
WELCOME HOME SFC SENETENARI POLU
Special Mother's Day
MOTHER'S DAY MIRACLE!
TOA O SAMOA
SFC Senetenari Polu
SFC SENETENARI "SENE" POLU AWARDED PURPLE HEART
AND COMBAT ACTION BADGE
Miraculous Recovery
Malo le Atua lou Alofa!
Ua toe feiloa'i fiafia ma Senetenari Polu
Viia Oe le Alii e fa'avavau!!!