PROGRAM YANG DITAWARKAN DI UNIT INI

Kaunselor Anda
Kaunseling Individu
Kaunseling Kelompok
Bimbingan Kelompok
Kaunseling Kerjaya
Konferensi
Konsultasi
Keperluan Kaunseling
Maklumat Universiti
Web Kaunseling
Ujian Personaliti

 

 

Sekitar Gambar Aktiviti Unit Kaunseling dan Kerjaya, Kolej Komuniti Bentong, KPTM

unitkaunseling2005
Tel : 09-2314460 Samb. 1150

H/P : 012-6220068