UNIVERSITETI I TETOVES
Fakulteti i SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORE
DEP. INFORMATIKES

Dr. Edmond Beqiri
Kontakti:
Dr. Edmond Beqiri
Emri:
univtet@yahoo.com
Email:
INFORMATIKA I (viti i pare)
“Arkitektura dhe organizimi i kompjuterëve” (viti i dyte dhe i trete)
STUDIMET PASDIPLOMIKE
Klikoni per informacione te lendes mesimore qe ju intereson:
Merrni literature elektronike falas per te gjitha kurset!!!
FREE e-books!!!

“MENAXHMENT FINANCIAR”
“SISTEME OPERATIVE”
“RRJETA KOMPJUTERIKE”
INFORMATIKA II
REZULTATET E PROVIMIT QERSHOR 07