โรงพยาบาลอุทัยธานี

งานบริการ

ตารางคลินิกที่เปิดบริการ
การเข้ารับการตรวจในแผนกตรวจรักษาผู้ป่วยนอก
การซื้อยาของโรงพยาบาล
การเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาล
สอบถามรายชื่อผู้ป่วยใน
ระเบียบการเยี่ยมผู้ป่วย
คำแนะนำเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
คำแนะนำภายหลังออกจากโรงพยาบาล
การบริจาค
การทำใบรับรองการเบิกค่ารักษาพยาบาล
การใช้บริการคลินิกฝังเข็ม
การเข้าเยี่ยมหอผู้ป่วยหนัก(ICU)
โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
บริการสำหรับผู้ประกันตน
ราคาค่าห้องพิเศษ
 

ประกาศรายการยาที่จัดหาร่วมกันจังหวัดอุทัยธานี ปี2552

ทั้งสิ้น 90 รายการ ดังนี้ คลิก

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลอุทัยธานี สอบราคาซื้อ เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด 16 กันยายน พ.ศ. 2552
โรงพยาบาลอุทัยธานี สอบราคาซื้อ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552
โรงพยาบาลอุทัยธานี สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ 15 กันยายน พ.ศ. 2552

โรงพยาบาลอุทัยธานี

มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ประกาศ !!!! ตั้งแต่เดือน มกราคม 2552 คลินิคตรวจตา

เปิดบริการเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดี ช่วงเช้า เท่านั้น

คลินิกพิเศษ (แก้ไขล่าสุด สิงหาคม 2552)

วัน
ภาคเช้า

ภาคบ่าย

จันทร์ ฝากครรภ์ กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม  ทันตกรรม แพทย์แผนไทย

อายุรกรรม แพทย์แผนไทย

อังคาร สูติ-นรีเวชกรรม อายุรกรรม ศัลยกรรมกระดูก ทันตกรรม แพทย์แผนไทย จักษุ หู-คอ-จมูก ฝังเข็ม แพทย์แผนไทย
พุธ สูติ-นรีเวชกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูก  ทันตกรรม ศัลยกรรม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย
พฤหัสบดี สูติ-นรีเวชกรรม อายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก ทันตกรรม แพทย์แผนไทย จักษุ กุมารเวชกรรม หู-คอ-จมูก ฝังเข็ม แพทย์แผนไทย
ศุกร์ ฝากครรภ์ กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม ทันตกรรม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย

คลินิกที่เปิดบริการนอกเวลาราชการ

ทันตกรรม  ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี  เวลา ๑๖.๓๐-๒๐.๓๐ น.
และทุกวันเสาร์ 

เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น.

กายภาพบำบัด

ทุกวันจันทร์ ศุกร์ 

เวลา ๑๖.๓๐ ๒๐.๓๐ น.

และทุกวันเสาร์ 

เวลา ๐๙.๐๐ ๑๔.๐๐ น.

แพทย์แผนไทย

ทุกวันจันทร์ ศุกร์  เวลา ๑๖.๓๐ ๑๘.๓๐ น.
และทุกวันเสาร์ (กรุณานัดล่วงหน้า) เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น.

  เปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจ งานผู้ป่วยนอก

1. คลินิกสูติ-นรีเวชกรรมย้ายไปเปิดบริการที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ(ห้องฝากครรภ์)

โดย  วันจันทร์และวันศุกร์ ให้บริการเฉพาะงานฝากครรภ์

         วันอังคาร-วันพฤหัสให้บริการด้านสูติ-นรีเวช โดยมีแพทย์ประจำดังนี้

              วันอังคาร - แพทย์วิเชียร

              วันพุธ - แพทย์เพิ่มเกียรติ

              วันพฤหัสบดี - แพทย์สุพรรรณีย์

2. คลินิกศัลยกรรมกระดูกย้ายไปเปิดบริการที่ห้องตรวจ 7

              วันอังคาร - แพทย์ชัยยันต์ เวลา 8.00 น.- 16.00 น.

              วันพุธ - แพทย์สันติ เวลา 8.00 น.- 12.00 น.

              วันพฤหัสบดี - แพทย์วิศิษฎ์ เวลา 8.00 น.- 12.00 น.

 

  รายละเอียดโครงการ

เรื่องจากคุณหมอ....->>

พยาบาลฝากบอก ->>

นักกายภาพบำบัดเล่าเรื่อง->>

นักโภชนาการสอนชิม->>

คลินิกเพื่อนใจ วัยรุ่น.....โทรศัพท์ หมายเลข 0-5651-4635 อ่านรายละเอียดที่นี่..

 รวมบทความจากกลุ่มงานจิตเวช  ด้วยหวังว่าจะช่วยให้สายใยรักในทุกครอบครัว

ได้กระชับและแนบแน่นขึ้น....

 การพูดกับลูกวัยรุ่น

เลี้ยงลูกอย่างไร..ไม่ให้ติดยาเสพติด

วัคซีนใจ

วิมานของเรา

สร้างสุขด้วยรอยยิ้ม

ความสุขของลูก

ปรับปรุงครั้งล่าสุด16 กันยายน 2552

ข่าวสารสุขภาพจากโรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 

 1.โรงพยาบาลอุทัยธานีทำฟันฟรี ในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

 2.โรงพยาบาลอุทัยธานีจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานคุณภาพ

 3.โรงพยาบาลอุทัยธานีรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพสตรีชาวอุทัยฯสู้ภัยมะเร็งเต้านม

  ข่าวสารสุขภาพจากโรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 

 1.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลระดับดี

 2.โรงพยาบาลอุทัยธานีจัดอบรมแกนนำผู้สูงอายุในชุมชน

 3.โครงการทางด่วนเพื่อสุขภาพที่ดี โรงพยาบาลอุทัยธานี

  ข่าวสารสุขภาพจากโรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2552 

 1.รพ.อุทัยธานี  จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน  วันหัวใจโลก

  2.รพ. อุทัยธานี  จัดอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ

  3.ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ  หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  จังหวัดอุทัยธานี

  ข่าวสารสุขภาพจากโรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2552 

 1.รพ. อุทัยธานี  จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต  เฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ

 2.รพ. อุทัยธานี  จัดอบรม  พัฒนาศักยภาพ  ครูอนามัยโรงเรียน

 3.ชมรมจริยธรรม  รพ. อุทัยธานี

ข่าวสารสุขภาพจากโรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 

1.โรงพยาบาลอุทัยธานีจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันมะเร็งโลก”

2.โรงพยาบาลอุทัยธานีร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ

3.ชาวโรงพยาบาลอุทัยธานีพร้อมใจร่วมกิจกรรม 5ส.

  ข่าวสารสุขภาพจากโรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552

 1.โรงพยาบาลอุทัยธานีรับศึกษาดูงานจากจังหวัดสระแก้ว

 2.คลินิกแพทย์ทางเลือก  รพ. อุทัยธานี

3.ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน  จังหวัดอุทัยธานี

"เรื่องเล่าในโรงหมอ" ฉบับใหม่ล่าสุด

  ข่าวสารสุขภาพจากโรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำวันที่ 16 มกราคม 2552 

 

 

   โรคข้อนิ้วล็อก..........จาก  นักกายภาพบำบัดเล่าเรื่อง

(ขออ้างอิงไปที่นี่ค่ะ "สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย")

  ความรู้เรื่อง การบริจาคโลหิต และสิทธิที่ผู้บริการโลหิตได้รับ.........

   ปวดคอ ..........จาก  นักกายภาพบำบัดเล่าเรื่อง(ขออ้างอิงไปที่ http://www.healthnet.in.th)

 โรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ หรือ Plantar fasciitis....จาก  นักกายภาพบำบัดเล่าเรื่อง

(ขออ้างอิงไปที่นี่ค่ะ "สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย")

  การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

คลินิกฝังเข็ม  โรงพยาบาลอุทัยธาน

ทางเลือกใหม่ในการรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย

  • กลุ่มอาการปวดต่างๆ
  • อัมพฤกต์ อัมพาต
  • โรคเรื้อรังบางชนิด เช่น หอบหืด ภูมิแพ้

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เปิดให้บริการ......ทุกบ่าย  วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี 

เวลา 13.00-16.30น.  สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกฝังเข็ม โรงพยาบาลอุทัยธานี

 โทร.0-5651-1081 ต่อ 365

 

 ...รวมบทความจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)ที่พิมพ์ในหนังสือ 

 "ห่วงใยผู้สูงอายุจากใจเภสัชกร" และ "เภสัชกรดูแลยาเพื่อลูกน้อย" 

รวมข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคเบาหวาน.........ตอบ(คลิก)

โรคความดันโลหิตสูง

ถาม...คนอายุมากทุกคนต้องเป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วยหรือ หากเป็นแล้วไม่รักษาจะได้หรือไม่...ตอบ(คลิก)

ถาม... ตั้งแต่กินยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ทำไมเข้าห้องน้ำบ่อยจัง บางทีก็เป็นตะคริวด้วย...ตอบ(คลิก)

รวมคำถาม...จะทำอย่างไรเมื่อลูกเป็นไข้......ตอบ...(คลิก)

รวมคำถาม...วิธีดูแลลูกน้อยเมื่อเป็นหวัด.......ตอบ...(คลิก)

เมื่อลูกน้อยไอ..จะทำอย่างไรดี.....ตอบ...(คลิก)

ถาม...ปวดท้องโคลิกคืออะไร......ตอบ...(คลิก)

Photobucket

 

แนะนำ ติชม การบริการและปรับปรุงได้ที่..

UTH2547@yahoo.com

 
 ภายในจังหวัด

จังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลบ้านไร่ โรงพยาบาลทัพทัน โรงพยาบาลหนองขาหย่าง โรงพยาบาลหนองฉาง 

   โรงพยาบาลลานสัก สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 

 link สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงาน ก.พ. สาธารณสุขเขต8 ไทยคลินิก สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป

 เริ่มนับเมื่อ 1 ธันวาคม 2550