ПОРОХОТЯГ

(FREEWARE)
VER 1.1

ЗАВАНТАЖЕННЯ ПРОГРАМИ

Программа призначена для догляду за сервером та іншими ЕОМ зі значним розміром HDD та великою інтенсивністю створення інформації.

Під час роботи в папках накоплюються різного роду тимчасові файли інформація в яких втрачає свою важливість через декілька днів або навіть годин (свого роду інформаційна пилюка) ці файли займають місце не приносячи користі. Ручний перегляд та знищення вимагає значних затрат часу та енергії у адміністратора мережі.

Для початку роботи з програмою необхідно виконати опис папок та масок файлів які підлягають періодичному знищенню в файлі ptiag.ini.

[erase1] - Ідентифікатор(повинен бути унікальним)

Path=f:\sab\dov\ - шлях де знаходяться файли

Mask=*.arj - маска по якій будуть відбиратись файли (формується згідно стандартів OC WINDOWS)

old=30 - Вказує та необхідність відбирати для знищувати файли дата яких на 30 днів менша за біжучу дату.

[erase33]

Path=f:\nbumail\

Mask=A??????.*

old=90

deltree=y -Включає опцію знищення папок та їх вмісту за вказаним шляхом та маскою і часом. !!!! не поширюється на звичайні файли які розміщені за вказаним шляхом.

!!!! По замовчуванні параметри отримують значення Mask=*.*, old=0,deltree=n

[erase34]

Path=f:\nbumail\ -будуть знищені всі файли (крім папок).

Інформація про файли які відповідають заданим критеріям і були знищені записується в файл LOG за день. !!!! Файли в яких встановлено атребути перешкоджаючі знищенню не знищуються. При включеній опції deltree=y ця умова не діє знищуються все дерево папок разом з файлами.

Побажання та подяки направляти: ЕЛ.ПОШТА , ПОШТА НАЦ.БАНКУ УКРАЇНИ

З побажанням успіхів Єрко Віктор.

Sign up for PayPal and start accepting credit 
card payments instantly.

УкрFace - сервер програм з українським інтерфейсом. Переклади. Посилання META - украинская поисковая система 1