Slikarska tehnologija jajcane tempere na drvenom nosiocu
Vojislav Lukovic

MALA ERMINIJA VOJISLAVA ZOGRAFA

  • Prirucnik iz slikarske tehnologije koji sa tehnoloskog aspekta na jasan i detaljan nacin upucuje citaoca u procese nastajanja slike jajcanom temperom na drevnom nosiocu.
  • Ova knjiga daje precizna uputstva za svaku fazu izrade: od mikro strukture i svojstava drveta, preko nacina obrade, postavljanja slikarske podloge, crteza, pozlacivanja, pa sve do spravljanja jajcane tempere i zavrsnog lakiranja.
  • Nastala na osnovu iskustva autora, kroz niz proverenih recepata, ona je nezamenljiv tehnoloski vodic, kako za pocetnike u slikanju jajcanom temperom, tako i za profesionalce.
  • 80 strana velikog formata
  • 124 fotografije i crteza u boji
  • RECNIKsvih materijala koji se pominju u knjizi.
  • RECENZIJA mr.Gordane Zunjic-Kusovac, profesorke Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek konzervacije i restauracije slika

Izdavac:

"ATOS" Nusiceva 5. Beograd

1