แร่หมื่นล้าน   บ้านกลางน้ำ   ถ้ำงามตา   ภูผาแปลก  แมกไม้จำปูน  บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
 
 
ข้อมูลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด Empowerment
ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข โรงพยาบาล

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ข้อมูลสถิติชีพ/สถานะสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
เขียนสมุดแสดงความคิดเห็น สถานีอนามัย  
อ่านสมุดแสดงความคิดเห็น    
ถาม-ตอบ ปัญหา    
     

banner5.gif (2124 bytes)

 

กระทรวงสาธารณสุข

  เทิดพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า

HUNSA.COM

   

SANOOK.COM

   

YAHOO.COM

   

สถาบันราชภัฏภูเก็ต

   

Update : 20 JUNE 2000
Contact us at : w_lersak@yahoo.com

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร. 076 - 440622 , 412042 ต่อ 123
FAX : 076 - 412041

1