ประวัติวัด Kalayanavisut PhraPhrommoli sena_sana Contact Temple    
ขอคุณพระรัตนตรัย จงอำนวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุข ความเจริญโดยทั่วกัน สวัสดีปีใหม่ 2551
เกี่ยวกับวัด

ทำเนียบเจ้าอาวาส
พระมหาเถระ
พระภิกษุสอนพระพุทธศาสนา
ในโรงเรียน

มณฑปพระพรหมโมล
งานบุญประจำปี

พระครูวิสุทธิ์กัลยาณกิจ
เจ้าอาวาสวัดดอน
รูปปัจจุบัน

รวมรูปภาพ
พระพุทธโคดม
พระประธาน ภายในอุโบสถ


นำมาฝาก
แหล่งเรียนรู้

พลังสมาธิ
สมาธิกับการดำรงชีวิตประจำวัน
ครอบครัวที่ดี
ลูก ๓ แบบ
ครูที่ดี
ประวัติพระเจ้าอโศกมหาราช
บารมีพระพรหมโมลี
ตำราดูคนดี
สมบัติผู้ดี
ห้องเรียนเอนกประสงค์(พระพรหมโมลี)
สติมาปัญญาเกิด
อยู่กันด้วยความรัก
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช(2)
ประวัติพระธรรมโกศาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ)
ประวัติย่อ ปัญญานันทภิกขุ(2)
ประวัติ ดร.เอ็มเบดก้าร์
More.....

พระพุทธศาสนา


สื่อการสอน จริยศึกษา

อ่านพระไตรปิฎก ออนไลน์

คอมพิวเตอร์

โรงเรียนใกล้วัด

กิจกรรมอบรม

คนน่ารัก

ผู้จัดทำ

จุดประสงค์
จัดทำเว็บน
ี้

หลวงพ่อมอบทุนการศึกษา

ทุนพิเศษ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด
Fri, January 18, 2008 8:45 PM
.........................

Counter
จัดทำเมื่อ ๑๓ ก.ค. ๔๖
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
.......................

ส่งคำติชมมาที่ thitayano@yahoo.com

ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่ ในวัด


                     
1