Wat pho วัดพระเชตุพน

 logo1.gif (5457 bytes)

วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์ท่าเตียน)

๒  ถนนสนามไชย  แขวงพระบรมมหาราชวัง   เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐  โทร.๐-๒๒๒๕-๙๕๙๕

[ Home ] [ ประวัติวัดโพธิ์ ] [ ภูมิศาสตร์ ] เขตพุทธาวาส ] [ เขตสังฆาวาส ] ภูมิสถาปัตย์ ] จารึกวัดโพธิ์ ] สมุดเยี่ยม ]

  WAT PHO

Welcome to The Temple of the Reclining Bhudda

@

@

                   สารบัญ

ติดต่อวัดโพธิ์
ประวัติวัดโพธิ์
ภูมิศาสตร์วัดโพธิ์
ภูมิสถาปัตย์วัดโพธิ์  

เขตพุทธาวาส

เขตสังฆาวาส

จารึกวัดโพธิ์ (มหาวิทยาลัยเปิด

แห่งแรกของไทย)

ตำหนักวาสุกรี (บ้านกวี

แห่งแรกของไทย)

กรมพระปรมานุชิตฯ

ทำเนียบสงฆ์
พุทธศาสนาวันอาทิตย์
ปฎิทินกิจกรรม
HOTSMALL.GIF (2047 bytes) Links

รวมเวบไซต์ไทย   new51.gif (1369 bytes)

ทำเนียบวัดทั่วประเทศ

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

พจนานุกรมพุทธศาสน์

พระราชบัญญัตคณะสงฆ์ ๒๕๓๕

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ดิกชันนารี (สอ เสถบุตร)
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ตารางรถไฟ
ตารางการบินการบินไทย
รวมเส้นทางสายรถเมล์
รถไฟฟ้า BTS
แผนที่กรุงเทพ
ค้นหารหัสไปรษณีย์
รวจผลสลากกินแบ่ง
สลากออมสิน
WorldPhone1800
บัตรออมทรัพย์ทวีสิน
ชำระค่าน้ำค่าไฟ
HOTSMALL.GIF (2047 bytes) E-learning

เรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 

เรียนแต่งบทกวีนิพนธ์ไทยทุกชนิด
 เรียนปั้นดอกไม้กับNita
 สอนถักโครเชร์โดยคุณอ้อ
 เรียนสร้างเวบกับ banabana

wat.gif (49069 bytes)

                " เห็นวัดโพธิ์โสภาสถาพร
           สง่างอนงามพริ้งทุกสิ่งอัน
           โอ้วัดโพธิ์เป็นวัดกษัตริย์สร้าง
           ไม่โรยร้างรุ่งเรืองดังเมืองสวรรค์"
                          
                             จากนิราศพระแท่นดงรัง ของนายมี

new51.gif (1369 bytes)  กิจกรรมเด่นประจำเดือน

๑ มกราคม วันขึ้นปีใหม่


                 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๔๗

   อวย สินอวยทรัพย์พร้อง  เพรงบุญ
พร พระไตรรัตน์หนุน          เนื่องพร้อม
ปี เดือนก่อเกิดคุณ             ทวิโชค ชัยแฮ   
ใหม่ มิ่งยิ่งยศน้อม             สุขโน้มนานฉนำ
    มั่ง คั่งสินทรัพย์ล้ำ           ศฤงคาร
มี มิ่งมิตรบริวาร                 หลากล้น
ศรี สิทธิโชคชาญ               เชาวน์รอบ รู้แฮ
สุข สวัสดิ์พิพัฒน์ท้น        เทียบแม้นเมืองสวรรค์ ฯ

 วิธันว์    ศรีเมือง

                  แสดงภาพในโหมด 800X600   IE 0.4 up
                                   เริ่ม 1 ตุลาคม  2544
   
     ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

yahoo headline news
Yahoo! GeoCities

[ Yahoo! ] Search

[คำแนะนำ]
      การค้นข้อมูลหากใช้คำเชื่อม and, or, not
  จะเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น เช่น กรอกคำว่า thai and poetry
  จะได้ผลการค้นว่า
Thailand >>>...praRpai... (พระอภัยมณี)

     กระดานสนทนา 

new51.gif (1369 bytes)

มีอะไรใหม่

            บอกต่อเพื่อน

FREE.GIF (14280 bytes)

รวมLinks ของฟรี

Free แนะนำวิธีสร้างเวบ
   
พื้นที่สร้างโฮมเพจ
    ขั้น
ตอนการสร้างเวบ
    โปร
แกรมสร้างเวบ
   
รูป
แบบเวบเพจ
   
เอกสาร HTML
   
โปรแกรม uploa
    Tips & Tricks
      อื่น ๆ อีกมาก >>>

Free สำหรับนักท่องNet
  อีเมล์ลฟรี
  ส่งการ์ดอวยพรฟรี
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
ฟรี ปรึกษาแพทย์
  ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
  และความงาม
 
   ฟรี ดูหมอ
@ ดูดวงแบบโหราศาสตร์
@ แบบกระจุ๊กกระจื๊ก

   new51.gif (1369 bytes)  เชิญเที่ยวชมวัดท่าตอน
                จ.เชียงใหม่

                       new51.gif (1369 bytes)  WATPHO.COM  
                      อีกเว็บหนึ่งที่น่าสนใจ

new51.gif (1369 bytes) วัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) รังสิต


HomePage
นี้ไม่มีผลผระโยชน์ใด ๆ ทางธุรกิจ
ทั้งสิ้น จัดทำขึ้นเพื่อถวายวัดพระเชตุพนเป็นพุทธบูชา
เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดปัญญาสมวาร ในวันที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๔

                                                     webmaster

ปมาโท มุจฺจุโน ปทํ
ความประมาท

เป็นทางแห่งความตาย

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม หากท่านประสงค์จะเยี่ยมชม web site อื่น ๆ ต่อไป เชิญได้ตามนี้ Chat ดังเมืองไทย Pantip.Com แหล่งรวม download
โปรแกรมฟรี
Sanook.Com  แหล่งรวม links ทั่วโลก
Hunsa.Com เวบดังติดอันดับ Mthai.Com เวบชวัญใจวัยรุ่น Narak.Com & Headmaker.Com

 Last edited  Copyrigh (C) 2001 Srimuang  home. All rights reserved