HOME

รวมของฟรี
ฟรี Email

URL

Description

Type

http://mail.yahoo.com
Name@yahoo.com

ให้เนื้อที่อีเมล์ 6 เมกกะไบต์ ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว [Eng]

POP 3

http://www.hotmail.com
Name@hotmail.com

ให้เนื้อที่อีเมล์ 5 เมกกะไบต์ และมีบริการต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย เช่นตรวจเช็คไวรัส และสามารถป้องกันอีเมล์ที่ไม่ต้องการ [Eng]

POP 3

http://www.thaimail.com
Name@thaimail.com

ให้เนื้อที่อีเมล์ 5 เมกกะไบต์ แต่มีเงื่อนไขว่าหากไม่ใช้บริการนาน 3 เดือน ทางเว็บจะตัดอีเมล์ทิ้ง [Thai]


Web-Mail

http://www.chaiyo.com
Name@chaiyo.com

ให้เนื้อที่อีเมล์ 5 เมกกะไบต์ บริการสอนการลงทะเบียนและใช้งานอีเมล์ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น [Thai]

Web-Mail

http://www.se-ed.net
Name@se-ed.net

ให้เนื้อที่อีเมล์ มากถึง 10 เมกกะไบต์ [Thai]

POP 3

http://www.maildozy.com
Name@maildozy.com

ฟรีอีเมล์ของไทยที่ให้เนื้อที่เก็บอีเมล์มากที่สุดถึง 50 เมกกะไบต์ [Thai]

POP 3

http://www.langoo.com
Name@langoo.com

มีภาษาต่าง ๆ ให้เลือกมากมายกว่า 60 ภาษาทั่วโลก รวมทั้งภาษาไทยด้วย ทำให้คุณสามารถเปิดอีเมล์อ่านในรูปแบบภาษาที่ต้องการได้ เว็บนี้ใช้ง่าย สะดวก

Web-Mail

http://www.dontgotmail.com
Name@dontgotmail.com

ให้เนื้อที่อีเมล์ 6 เมกกะไบต์ และมีบริการต่าง ๆ สนับสนุนมากมาย [Eng]

Web-Mail

http://mail.thailand.com
Name@thailand.com

ฟรีอีเมล์ของไทยที่น่าใช้อีกเว็บซึ่งง่ายต่อการใช้งาน สะดวก รวดเร็ว [Thai]

POP 3

http://www.operamail.com
Name@operamail.com

บริการฟรีอีเมล์ที่ให้เนื้อที่ 10 เมกกะไบต์ และมีบริการโปรโตคอล และ SMTP [Eng]

POP 3

http://www.icqmail.com
Name@icqmail.com

ใช้ง่ายสะดวก รวดเร็วมีภาษาต่าง ๆ สนับสนุนมากมายเพื่อความสะดวกในการเปิดอ่าน [Eng]

Web-Mail

http://www.usa.net
Name@usa.net

ของฟรีที่มีอยู่มานาน ตั้งแต่ internet เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรา ลองไปเยี่ยมชมดูสิครับ มีเครื่องมือมากมายให้ใช้กัน [Eng]

Web-Mail

http://www.ezy-mail.com
Name@ezy-mail.com

ให้เนื้อที่เก็บอีเมล์ถึง 5 MB. มีสมุดบันทึกที่อยู่ทั้งแบบส่วนบุคคล และแบบกลุ่ม มีบุ๊กมาร์ค สำหรับเก็บ URL ของเว็บที่คุณชื่นชอบ [Eng]

Web-Mail

http://www.bkkmail.com
Name@bkkmail.com

ให้เนื้อที่อีเมล์ 12 เมกกะไบต์ และมีบริการต่าง ๆ สนับสนุนมากมาย [Thai]


POP 3

http://www.onebox.com
yourname@onebox.com

สามรถใช้งานผ่าน pop ได้ให้ความจุอีเมล์มากถึง 6 MB และพิเศษตรงที่ มีบริการ Voicemail box [Eng]

POP 3

http://mail.hunsa.com
Name@hunsa.com

ให้เนื้อที่อีเมล์ 3 เมกกะไบต์ ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว [Thai]

Web-Mail

http://mail.lycos.com
Name@lycos.com

ให้เนื้อที่อีเมล์ 6 เมกกะไบต์ ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว [Eng]

Web-Mail
POP 3

http://mail.excite.com
Name@excite.com

ให้เนื้อที่อีเมล์ 5 เมกกะไบต์ ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว [Eng]

Web-Mail

http://www.netsiam.net
Name@netsiam.net

ให้เนื้อที่อีเมล์ 10 เมกกะไบต์ [Thai]

Web-Mail
POP 3

http://www.thaimail.org
Name@thaimail.org

ให้เนื้อที่อีเมล์ 6 เมกกะไบต์ [Thai]

Web-Mail
POP 3

http://www.graffiti.net
Name@graffiti.com

ให้เนื้อที่อีเมล์ 20 เมกกะไบต์ [Eng]

Web-Mail

ฟรี Email

URL

Description

Type

http://mail.yahoo.com
Name@yahoo.com

ให้เนื้อที่อีเมล์ 6 เมกกะไบต์ ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว [Eng]

POP 3

http://www.hotmail.com
Name@hotmail.com

ให้เนื้อที่อีเมล์ 5 เมกกะไบต์ และมีบริการต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย เช่นตรวจเช็คไวรัส และสามารถป้องกันอีเมล์ที่ไม่ต้องการ [Eng]

POP 3

http://www.thaimail.com
Name@thaimail.com

ให้เนื้อที่อีเมล์ 5 เมกกะไบต์ แต่มีเงื่อนไขว่าหากไม่ใช้บริการนาน 3 เดือน ทางเว็บจะตัดอีเมล์ทิ้ง [Thai]


Web-Mail

http://www.chaiyo.com
Name@chaiyo.com

ให้เนื้อที่อีเมล์ 5 เมกกะไบต์ บริการสอนการลงทะเบียนและใช้งานอีเมล์ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น [Thai]

Web-Mail

http://www.se-ed.net
Name@se-ed.net

ให้เนื้อที่อีเมล์ มากถึง 10 เมกกะไบต์ [Thai]

POP 3

http://www.maildozy.com
Name@maildozy.com

ฟรีอีเมล์ของไทยที่ให้เนื้อที่เก็บอีเมล์มากที่สุดถึง 50 เมกกะไบต์ [Thai]

POP 3

http://www.langoo.com
Name@langoo.com

มีภาษาต่าง ๆ ให้เลือกมากมายกว่า 60 ภาษาทั่วโลก รวมทั้งภาษาไทยด้วย ทำให้คุณสามารถเปิดอีเมล์อ่านในรูปแบบภาษาที่ต้องการได้ เว็บนี้ใช้ง่าย สะดวก

Web-Mail

http://www.dontgotmail.com
Name@dontgotmail.com

ให้เนื้อที่อีเมล์ 6 เมกกะไบต์ และมีบริการต่าง ๆ สนับสนุนมากมาย [Eng]

Web-Mail

http://mail.thailand.com
Name@thailand.com

ฟรีอีเมล์ของไทยที่น่าใช้อีกเว็บซึ่งง่ายต่อการใช้งาน สะดวก รวดเร็ว [Thai]

POP 3

http://www.operamail.com
Name@operamail.com

บริการฟรีอีเมล์ที่ให้เนื้อที่ 10 เมกกะไบต์ และมีบริการโปรโตคอล และ SMTP [Eng]

POP 3

http://www.icqmail.com
Name@icqmail.com

ใช้ง่ายสะดวก รวดเร็วมีภาษาต่าง ๆ สนับสนุนมากมายเพื่อความสะดวกในการเปิดอ่าน [Eng]

Web-Mail

http://www.usa.net
Name@usa.net

ของฟรีที่มีอยู่มานาน ตั้งแต่ internet เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรา ลองไปเยี่ยมชมดูสิครับ มีเครื่องมือมากมายให้ใช้กัน [Eng]

Web-Mail

http://www.ezy-mail.com
Name@ezy-mail.com

ให้เนื้อที่เก็บอีเมล์ถึง 5 MB. มีสมุดบันทึกที่อยู่ทั้งแบบส่วนบุคคล และแบบกลุ่ม มีบุ๊กมาร์ค สำหรับเก็บ URL ของเว็บที่คุณชื่นชอบ [Eng]

Web-Mail

http://www.bkkmail.com
Name@bkkmail.com

ให้เนื้อที่อีเมล์ 12 เมกกะไบต์ และมีบริการต่าง ๆ สนับสนุนมากมาย [Thai]


POP 3

http://www.onebox.com
yourname@onebox.com

สามรถใช้งานผ่าน pop ได้ให้ความจุอีเมล์มากถึง 6 MB และพิเศษตรงที่ มีบริการ Voicemail box [Eng]

POP 3

http://mail.hunsa.com
Name@hunsa.com

ให้เนื้อที่อีเมล์ 3 เมกกะไบต์ ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว [Thai]

Web-Mail

http://mail.lycos.com
Name@lycos.com

ให้เนื้อที่อีเมล์ 6 เมกกะไบต์ ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว [Eng]

Web-Mail
POP 3

http://mail.excite.com
Name@excite.com

ให้เนื้อที่อีเมล์ 5 เมกกะไบต์ ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว [Eng]

Web-Mail

http://www.netsiam.net
Name@netsiam.net

ให้เนื้อที่อีเมล์ 10 เมกกะไบต์ [Thai]

Web-Mail
POP 3

http://www.thaimail.org
Name@thaimail.org

ให้เนื้อที่อีเมล์ 6 เมกกะไบต์ [Thai]

Web-Mail
POP 3

http://www.graffiti.net
Name@graffiti.com

ให้เนื้อที่อีเมล์ 20 เมกกะไบต์ [Eng]

Web-Mail

สกรีนเซฟเวอร์

URL

Description

http://www.3dscreensaver.com

รวมสกรีนเซฟเวอร์ 3 มิติสวย ๆ น่ารักให้ดาวน์โหลดฟรีมากมาย โดยแต่ละไฟล์จะบอกลักษณะคุณสมบัติโดยรวม เช่น ขนาดไฟล์ที่จะดาวน์โหลด ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

http://www.seraline.com

ฟรีสกรีนเซฟเวอร์ 3 มิติแปลก ๆ สวย ๆให้เลือกซึ่งจะอัพเดต เสมอ ๆ แต่มีสกรีนเซฟเวอร์ให้ดาวน์โหลดไม่มากนัก

http://www.freesaver.com

มีสกรีนเซฟเวอร์ให้เลือกมากกว่า 1000 แบบซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ถึง 13 หมวดหมู่ และในแต่ละหมวดหมู่ยังเรียงชื่อจากตัวอักษร A-Z อีกด้วย

http://www.100freescreensavers.com

รวมสกรีนเซฟเวอร์สวย ๆ ให้ดาวน์โหลดฟรีซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ให้เลือก อาทิ สัตว์ การ์ตูน ตลก ภาพยนตร์ ดนตรี ฯลฯ

http://www.pagexchange.net

แหล่งรวมฟรีสกรีนเซฟเวอร์ สวย ๆ น่ารัก ๆ ให้เลือกมากมาย ซึ่งจะมีคำอธิบายลักษณะของสกรีนเซฟเวอร์ ระบบปฎิบัติการและขนาดไฟล์

http://www.elitesavers.com

ศูนย์รวมฟรีดาวน์โหลดสกรีนเซฟเวอร์ซึ่งแบ่งประเภทต่าง ๆ ให้เลือกมากถึง 16 ประเภท มีการจัดอันดับสกรีนเซฟเวอร์ยอดนิยม

http://www.aaascreensavers.com

แหล่งรวมสกรีนเซฟเวอร์ ให้ดาวน์โหลดมากมาย ซึ่งแยกเป็นประเภทให้เลือกถึง 24 ประเภท

http://www.screensavershot.com

แหล่งรวมสกรีนเซฟเวอร์สวย ๆ น่ารัก ๆ หลายแบบให้เลือกมากกว่า 1000 แบบ โดยจัดเป็นหมวดหมู่

http://www.saverlab.com

มีสกรีนเซฟเวอร์น่ารัก ๆ ให้เลือกโหลดฟรี ไม่ว่าจะเป็นสกรีนเซฟเวอร์ 3 มิติ เช่น สัตว์ การ์ตูน ตลก หนัง ฯลฯ

http://www.freesaver.com

ฟรีสกรีนเซฟเวอร์ 3 มิติแปลก ๆ สวย ๆให้เลือกซึ่งจะอัพเดต เสมอ ๆ แต่มีสกรีนเซฟเวอร์ให้ดาวน์โหลดไม่มากนัก

http://www.free-savers.com

ให้บริการฟรีดาวน์โหลดสกรีนเซฟเวอร์ในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งสกรีนเซฟเวอร์ที่ให้ดาวน์โหลดนั้นจะบอกขนาดไฟล์ และระบบปฏิบัติการ

http://www.screen-savers-only.com

ศูนย์รวมสกรีนเซฟเวอร์ให้ดาวน์โหลดฟรี คุณสามารถรีวิวเพื่อดูภาพก่อนดาวน์โหลดได้ และบอกขนาดไฟล์

http://www.onzon.net

รวมสกรีนเซฟเวอร์สวย ๆ ให้ดาวน์โหลดฟรีซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ให้เลือก อาทิ สัตว์ การ์ตูน ตลก ภาพยนตร์ ดนตรี ฯลฯ

ฟรี Graphic

URL

Description

http://www.prodraw.net

รวมสุดยอดภาพกราฟิกสวย ๆ มากมายโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น 3D Animation 3D Rendering Gallery และ Web Buttons ตลอดจนให้ข้อมูลความรู้ในด้านกราฟิกที่น่าสนใจ

http://free-graphics.com

ศูนย์รวมฟรีกราฟิกมากมายสำหรับสร้างโฮมเพจโดยเฉพาะ เช่น ภาพ 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหว ลูกศร พื้นหลัง ปุ่ม แถบ และเส้น คลิปอาร์ตและไอคอน

http://freegraphics.org

ศูนย์รวมฟรี Arrows Button Banner Templates Textures Digital Textures interface wallpaper

http://abcgiant.com

รวมตัวอักษรฟรี Buttons , 3D balls, 3D bullets, clipartว ,Arrows และ Banner

http://www.microartist.com

แหล่งรวมภาพเคลื่อนไหว คลิปอาร์ต ลูกศร พื้นหลัง ไอคอน ปุ่ม และเส้น ให้ดาวน์โหลด

http://www.coolgraphics.com

แหล่งรวมภาพเคลื่อนไหว คลิปอาร์ต ลูกศร พื้นหลัง ไอคอน ปุ่ม และเส้น ให้ดาวน์โหลด มากมาย

http://www.cksinfo.com

ฟรีดาวน์โหลด คลิปอาร์ตแอนิเมชันสวย ๆ น่ารัก ๆ มากมายกว่า 1000 แบบ

http://www.todayload.com

รวมภาพแอนิเมชัน ภาพเคลื่อนไหว ไอคอน ฟอนต์ และลูกเล่นสำหรับตกแต่งเว็บไซต์

http://www.freewebtemplates.com

ศูนย์รวมสุดยอดฟรี Templates ให้เลือกสำหรับการออกแบบเว็บไซต์หลายรูปแบบแต่ละแบบล้วนสวยงามและใช้งานง่าย

http://www.mediabuilder.com

สุดยอดเว็บที่ให้บริการข้อมูลและฟรีเครื่องมือต่าง ๆ ในด้านการสร้างโฮมเพจส่วนตัวและเว็บไซต์

http://www.coolarchive.com

ศูนย์รวมฟรีกราฟิกมากมายสำหรับสร้างโฮมเพจโดยเฉพาะ เช่น ภาพ 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหว ลูกศร พื้นหลัง ปุ่ม แถบ และเส้น คลิปอาร์ตและไอคอน

http://www.graphicslibrary.com

ฟรีเครื่องมือในการสร้างเว็บไซต์และรวมลิงค์ที่ให้บริการฟรีเครื่องมือสำหรับการสร้างโฮมเพจ

http://www.coolgraphic.com

แหล่งของฟรีทางกราฟิกสำหรับผู้สร้างเว็บโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เลือกดาวน์โหลดฟรี

http://www.graphics-4free.com

รวม Buttons, Bullet ,divider และเครื่องมือกราฟิกอื่น ๆ ให้ดาวน์โหลดฟรี

http://www.animation-station.com

รวมลูกศรและภาพเคลื่อนไหว ให้ดาวน์โหลดฟรี

http://www.cooltext.com

ฟรีดาวน์โหลดตัวอักษรทางกราฟิกในแบบต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย

http://www.webvoodoo.com

ให้ข้อมูลและตัวอย่างกราฟิกการออกแบบเว็บไซต์

http://www.thaigraphic.com

แหล่งรวมฟรีเครื่องมือในการสร้างโฮมเพจไม่ว่าจะเป็น Buttons , 3D balls, 3D bullets, clipartว ,Arrows และ Banner

http://magicwiz.com

เว็บไทยที่สอนการสร้างเว็บกราฟิก ให้ข้อมูลทิป เทคนิคการทำเว็บ และฟรีปุ่ม แบบ Bullets เส้นคั่น และปุ่มหลากหลายชนิด

http://www.devshed.com

รวมข้อมูลและเครื่องมือต่าง ๆ ในด้านการออกเว็บไซต์

Gif Animation

URL

Description

http://www.animfactory.com

ศูนย์รวมฟรี Gif Animation มากกว่า 8,000 แบบ โดยจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ให้เลือกง่ายต่อการค้นหา

http://www.animation-jungle.com

แหล่งรวมฟรีแอนิเมชันให้ดาวน์โหลดถึง 45,000 แบบ ซึ่งจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เลือกถึง 28 หมวดหมู่

http://www.animationcity.net

รวมภาพแอนิเมชัน 3 มิติน่ารัก ๆ ให้ดาวน์โหลดฟรีถึง 8,000 แบบ

http://www.animations-galore.com

เว็บนี้ต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเลือกรูปเพื่อดาวน์โหลดได้

http://www.webdeveloper.com/animations

ฟรีดาวน์โหลด แอนิเมชันมากกว่า 300 แบบ โดยเรียงตามตัวอักษร A-Z

http://www.animatedgif.net

รวมภาพแอนิเมชันให้ดาวน์โหลดฟรีถึง 5,000 แบบ โดยแบ่งเป็นประเทต่าง ๆ ให้เลือกมากกว่า 40 ประเภท

http://www.thaigraphic.com

เว็บไทยที่รวมฟรีภาพกราฟิก แอนิเมชันการ์ตูนและทิปเทคนิคในการสร้างเว็บ

http://www.gifart.com

แอนิเมชัน สวย ๆ ในแบบต่าง ๆ ให้เลือกเพื่อออกแบบโฮมเพจฟรี

http://www.3d-animated.com

ศูนย์รวม Gif Animation แบบ 2 และ 3 มิติ ในสไตล์ต่าง ๆ ให้เลือกฟรี

http://www.gifanimations.com

ฟรี Gif Animation ในแบบต่าง ๆ ให้เลือกมากกว่า 20,000 แบบ โดยแบ่งหมวดหมู่ต่าง ๆ

http://www.animationlibrary.com

ศูนย์รวมฟรี Gif Animation มากกว่า 2,000 แบบ โดยจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ให้เลือกง่ายต่อการค้นหา

http://www.1a-gifs.de

แอนิเมชัน สวย ๆ ในแบบต่าง ๆ ให้เลือกเพื่อออกแบบโฮมเพจฟรี

http://animation-central.com

แหล่งรวมฟรีแอนิเมชันให้ดาวน์โหลดถึง 1,000 แบบ ซึ่งจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เลือกถึง 28 หมวดหมู่

http://www.agag.com

เว็บนี้ต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเลือกรูปเพื่อดาวน์โหลดได้

http://gifs.net

แอนิเมชัน สวย ๆ ในแบบต่าง ๆ ให้เลือกเพื่อออกแบบโฮมเพจฟรี

http://bestanimations.com

เว็บไทยที่รวมฟรีภาพกราฟิก แอนิเมชันการ์ตูนและทิปเทคนิคในการสร้างเว็

http://www.amazing-animations.com

ฟรีดาวน์โหลด แอนิเมชันมากกว่า 3,000 แบบ โดยเรียงตามตัวอักษร A-Z

http://www.animationonline.com

รวมภาพแอนิเมชัน 3 มิติน่ารัก ๆ ให้ดาวน์โหลดฟรีถึง 1,000 แบบ

http://www.gif-gallery.de

ศูนย์รวม Gif Animation แบบ 2 และ 3 มิติ ในสไตล์ต่าง ๆ ให้เลือกฟรี

http://www.gifworld.com

เว็บนี้ต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเลือกรูปเพื่อดาวน์โหลดได้

http://www.arcadia-animations.com

แอนิเมชัน สวย ๆ ในแบบต่าง ๆ ให้เลือกเพื่อออกแบบโฮมเพจฟรี

ฟรี เนื้อที่โฮมเพจ

URL

พื้นที่ (MB)

Description

Language

http://www.thai.net

10

เป็นภาษาไทย ใช้งานง่าย รัน ASP ได้ไม่มีโฆษณา เยี่ยมจริง ๆ น่าใช้มาก ๆ

Thai

http://www.thcity.com

10

เป็นภาษาไทย ใช้งานง่าย รัน ASP ได้ ไม่มีโฆษณา

Thai

http://www.7host.com

50

ASP แต่น่าเสียดายมีโฆษณานิดหนึ่ง

Eng

http://www.thaitopsites.com

20

ใช้ HTML ได้อย่างเดียว เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

Thai

http://www.siamindustry.com

12

มีให้จดโดเมนเนมด้วย (แต่ต้องเสียตังค์นะครับ)

Thai

http://geocities.yahoo.com

15

มีคนใช้มากมายทั่วโลก ใช้ CGI ได้และสามารถ อัพโหลดด้วย FTP ได้

Eng

http://www.freehomepage.com

15

???

Eng

http://www.dreamwater.com

50

???

Eng

http://www.anzwers.org

20

???

Eng

http://www.se-ed.net

15

Perl , CGI , PHP ไม่มีโฆษณา

Thai

http://www.evilzz.net

50

มีระบบ Mailing List ซึ่งทำให้สามารถส่งข่าวสารให้กับสมาชิกได้, มีโปรแกรมสร้างเว็บเพจอัตโนมัติ หรือ Auto-Page Builder

Eng

http://www.virtualave.net/index.gsp

20

Uploads ไฟล์ผ่านทางเว็บเบราส์เซอร์ หรือจะใช้ FTP ก็ได้ครับ, สามารถ Run CGI ได้ เช่นเดียวกันกับ Hypermart, ชื่อเว็บไซต์ที่คุณจะได้รับคือ http://yourname.virtualave.net

Eng

http://www.50megs.com

50

ให้พื้นที่ฟรี 50 MB โดยแลกกับการแสดงป้ายโฆษณา (คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นแบบ Inline หรือ Popup)

Eng

http://www.freeservers.com

20

ให้พื้นที่ฟรี 20 MB โดยมีชื่อ Sub Domain Nmae ให้เลือกใช้ถึง 6 ชื่อ พร้อมมีอีเมล์ให้ใช้อย่างไม่จำกัด มี Guest Book, Counter

Eng

http://www.20m.com

20

ให้พื้นที่ฟรี 20 MB, Uploads ไฟล์ผ่านทาง FTP และมีมีอีเมล์ฟรีให้ใช้ด้วยครับ

Eng

http://www.webjump.com

25

Uploads ไฟล์ผ่านทางเว็บเบราส์เซอร์ หรือจะใช้ FTP ก็ได้ครับ, สามารถ Run CGI ได้ เช่นเดียวกันกับ Hypermart, ชื่อเว็บไซต์ที่คุณจะได้รับคือ http://yourname.webjump.com

Eng

http://hosting.jmwebdesigns.com

15

Best free hosting for best sites

Eng

http://www.tripod.com

20

Uploads ไฟล์ผ่านทางเว็บเบราส์เซอร์ หรือจะใช้ FTP ก็ได้ครับ, สามารถ Run CGI ได้แต่ต้องใช้ Script ที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น, ชื่อเว็บไซต์ที่คุณจะได้รับคือ http://username.tripod.com

Eng

http://www.hypermart.net

10

CGI มีคนทั่วโลก แต่น่าเบื่อตรงที่มีโฆษณามาก

Eng

นี่เป็นเพียงบางส่วนครับที่ให้บริการฟรีโฮมเพ็จ แต่ผมคัดเลือกมาอย่างดีรับรองใช้ได้ทุกเว็บ แต่แนะนำให้ใช้เว็บที่อยู่ในเมืองไทย เพราะจะไม่ต้องเปลืองแบนด์วิดธ์

 

ทำให้ชื่อโฮมเพจสั้นลง

URL

ตัวอย่าง URL

โฆษณาที่จะมาแทรก

http://www.shorturl.com

http://username.shorturl.com
http://username.vze.com
http://username.2ya.com
http://username.mirrorz.com
http://username.alturl.com
http://username.filetap.com
http://username.spyw.com
http://username.funurl.com
http://username.mp3update.com

NONE

http://www.has.it

http://username.has.it
http://username.knows.it
http://username.shows.it
http://username.does.it
http://username.makes.it
http://username.owns.it
http://username.rules.it
http://username.says.it
http://username.rocks.it

NONE

http://www.get-2.com

http://username.get-2.com
http://username.vt9.co.uk
http://username.findhere.com

NONE

http://www.diz.nu

http://username.diz.nu

NONE

http://www.r4f.com

http://username.r4f.com

NONE

http://www.outputto.com

http://username.outputto.com

NONE

http://hn.org

http://username.hn.org

NONE

http://www.cjb.net

http://username.cjb.net

NONE

http://www.ohgo.com

http://username.ohGO.com
http://username.earthsucks.com

Banner

http://www.v3.com

http://go.to/username
http://on.to/username
http://get.to/username
http://run.to/username
http://fly.to/username
http://easy.to/username
http://welcome.to/username
http://mypage.org/username
http://been.at/username
http://start.at/username
ฯลฯ

BUTTON

http://www.redirect24.com

http://username.take.to
http://take.to/username
http://username.limit.to
http://username.4free.to
http://username.channet.gs
http://username.channel.ms
http://username.channel.vg

POP-UP

http://zdos.com

http://username.microsux.com
http://username.jx.st
http://username.eg.st
http://username.cya.cx
http://username.webplace.cx
http://username.123go.cx
http://username.onweb.cx

BANNER
POP-UP

http://www.tsx.org

http://username.tsx.org

POP-UP

http://gonow.to

http://gonow.to/username

POP-UP

http://web-hit.com

http://username.web-hit.com

POP-UP

http://www.internetjump.com

http://fast.to/username

NONE

ฟรี Counter

URL

Description

Language

http://www.bcentral.com

ใช้ง่ายครับเว็บนี้ สมัครแล้วใช้ได้เลย มีให้เลือกหลายแบบ ที่สำคัญเป็นของ Microsoft ครับ

Eng

http://www.zcounter.com

เว็บนี้ก็ใช้ง่ายครับ สามารถเลือกสีว่าต้องการสีอะไร

Eng

http://www.ultimatecounter.com

มีรูปแบบให้เลือกมากมาย หลายสี

Eng

httP://www.jcount.com

สมัครแล้วใช้ได้เลย มีให้เลือกหลายแบบ

Eng

http://ntl.nectec.or.th/services/counter

เป็นของ Nectec รับรองใช้ง่ายจริง ๆ เพราะเป็นภาษาไทยทั้งหมด มีให้เลือกหลายแบบเหมือนกัน

Thai

http://www.digits.com

มีรูปแบบให้เลือกมากมาย หลายสี

Eng

http://www.freestats.com

Eng

http://cqcounter.com/?reg

Eng

http://www.stats4you.com

Eng

http://www.fastcounter.com

Eng

 

จาวาสคริปต์

URL

Description

http://www.wsabstract.com

รวม java script ไว้มากกว่า 500 รายการ แถมยังมีการสอนการเขียนโปแกรม java script อีกด้วย

http://www.jsword.com

รวมโค้ด java script,DHTML ไว้มากมายรวมทั้งสอนการใช้งาน java script

http://webdeveloper.earthweb.com

เว็บฟรี java script ที่มีผู้นิยมใช้บริการ มากที่สุดเว็บหนึ่ง ซึ่งรวม java script ไว้มากมาย

http://www.js-examples.com

เว็บไซต์ที่รวม java script ให้โหลดไว้ค่อนข้างดีเว็บหนึ่ง ซึ่งสามารถค้นหาง่ายและดาวน์โหลดได้เร็ว

http://www.javafile.com

ศูนย์รวม java script ไว้มากมายนับไม่ถ้วนโดยแบ่งหมวดหมู่ของ java script ไว้ดีมาก

http://www.siambuilder.com

สุดยอดเว็บไทยทีรวบรวม java script ไว้มากมาย

http://www.javascript.com

มากมาย

http://www.javascriptsearch.com

มากมาย

http://javaboutique.internet.com

มากมาย

http://www.codebrain.com

มากมาย

http://www.javascriptmall.com

มากมาย

http://www.gamelan.com

มากมาย

http://www.scriptlocker.com

มากมาย

http://javascript.internet.com

มากมาย

http://www.free-javascripts.com

มากมาย

http://www.javascript-page.com

มากมาย

http://www.bodo.com/javacript

มากมาย

http://www.siammaxcyber.com

มากมาย

http://www.scriptlib.com

มากมาย

ฟรี Font

URL

Description

http://www.1001freefonts.com

ฟรีดาวน์โหลดรูปแบบตัวอักษร 1001 รูปแบบ ทั้ง PC และ Mac ตลอดจนมีการจัดอันดับ 20 รูปแบบตัวอักษรที่นิยมกันอีกด้วย

http://www.acidfonts.com

รวมรูปแบบตัวอักษรมากกว่า 2000 รูปแบบให้ดาวน์โหลดฟรีโดยเรียงตัวอักษร A-Z และจัดแบ่งหมวดหมู่ตัวอักษร

http://www.007fonts.com

มีตัวอักษรในรูปแบบต่าง ๆ ให้ดาวน์โหลดมากกว่า 2000 รูปแบบ โดยเรียงตัวอักษร A-Z และในแต่ละรูปแบบจะบอกขนาดไฟล์ให้ด้วย

http://www.coolfonts.de

ฟรีตัวอักษรให้ดาวน์โหลดมากมาย ซึ่งคุณสามารถรีวิวตัวอักษรทั้งหมดก่อนที่จะดาวน์โหลดได้ด้วย

http://www.abstractfonts.com

ศูนย์รวมตัวอักษรในรูปแบบต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เลือกดาวน์โหลดหลากหลายหมวดหมู่

http://www.fontguy.com

รวมตัวอักษรประดิษฐ์หรือตัวอักษรที่สร้างด้วยมือ ไว้มากมายให้ดาวน์โหลดฟรี

http://www.fontisland.com

มีตัวอักษรให้ดาวน์โหลดฟรีมากกว่า 1000 รูปแบบ โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีการแนะนำตัวอักษรแบบใหม่ ๆ

http://www.morefonts.com

มีตัวอักษรให้ดาวน์โหลดฟรีมากกว่า 2000 รูปแบบ ซึ่งค้นหาง่าย และรวดเร็ว

http://www.fontomania.de

รวมตัวอักษรรูปแบบแปลกให้เลือกดาวน์โหลดฟรีนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือต่าง ๆ ในการออกแบบให้อีกด้วย

http://www.fontfreak.com

รวม CP Fonts และ Mac ให้ดาวน์โหลด ฟรีเป็นจำนวนมาก

http://www.highfonts.com

มีฟรีตัวอักษรให้ดาวน์โหลดมากกว่ามากกว่า 2000 รูปแบบซึ่งสามารถรีวิวตัวอักษรดูก่อนจะทำการดาวน์โหลด

http://www.downloadfreefonts.com

ศูนย์รวมอักษรในสไตล์ต่าง ๆ ให้เลือกดาวน์โหลดฟรีมากกว่า 1000 รูปแบบ

http://www.all-4-free.com/fonts

ฟรีดาวน์โหลดตัวอักษรโดยเรียงจาก A-Z แต่ไม่ได้บอกขนาดของไฟล์

http://www.fontsplanet.com

เว็บฟรีตัวอักษรที่จัดแบ่งตัวอักษรเป็นประเภทต่าง ๆ ให้เลือกดาวน์โหลด

ฟรี MP3

URL

Description

http://www.mp3.com

สดยอดเว็บไซต์ MP3 ซื่อดังที่ให้บริการฟรีดาวน์โหลดเพลง MP3 ทั้งเก่าและใหม่ในสไตล์ต่าง ๆ พร้อมทั้งมี Search Engine ให้ค้นหา

http://www.napster.com

เว็บนี้เป็นเว็บสุดยอดตัวค้นหาเพลง MP3 ที่ชื่อ Napster ซึ่งคุณจะต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้มาไว้ในเครื่องก่อนถึงจะค้นหา MP3 เพื่อโหลดได้

http://www.mp3mediaworld.com

มีเพลง MP3 ให้เลือกโหลดฟรีมากกว่า 52,000 เพลง จัดอันดับเพลงฮิต รวมเนื้อเพลงต่าง ๆ ให้เลือกและค้นหา

http://www.mp3nut.com

ศูนย์รวมเพลง MP3 และเนื้อเพลงสากลทั้งใหม่และเก่าให้เลือกค้นหาเพื่อดาวน์โหลด

http://www.themp3site.org

ฟรีดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และเพลง MP3 ซึ่งเรียงตามตัวอักษร A-Z แถมยังมี Search Engine ให้คนหาด้วย

http://www.themusiclover.com

มีเพลงไทย เพลงสากล ให้ดาวน์โหลดฟรี รวมเนื้อเพลงตามชื่อศิลปินเรียงอักษร A-Z จัดอันดับเพลงฮิตยอดนิยมจากชาร์ทต่าง ๆ

http://www.manymusic.com

เสนอข่าวความเคลื่อนไหวในวงการเพลง รวมเพลงฮิตตามตัวอักษร A-Z และมีเพลงไทย สากล และเพลง ญี่ปุ่นให้โหลดฟรี

http://www.emusic.com

รวมเพลง Mp3 ในสไตล์ต่าง ๆ ให้โหลดถึง 180,000 เพลง 16,000 อัลบั้ม 9,000 ศิลปิน และ 800 ค่ายเพลง

http://www.mp3shits.com

จัดอันดับเพลงยอดนิยมจากชาร์ทต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดเพลงได้ฟรีพร้อมทั้งมีการนำเสนอเพลงใหม่ ๆ ด้วย

http://www.mp3dimension.com

รวมเพลง MP3 ให้ดาวน์โหลดฟรีในสไตล์ต่าง ๆ พร้อมทั้งมี Search Engine ให้ค้นหา

http://www.jpop-mp3.com

รวมเพลงญี่ปุ่น MP3 ให้ดาวน์โหลดทั้งเพลงใหม่และเก่า

http://www.music4thai.com

มีมิดี้เพลง MP3 ให้ดาวน์โหลดและค้นหา ตลอดจนสามารค้นหาเพลงทั้งไทยและสากลเพื่อส่งให้เพื่อนและคนรักได้ด้วย

http://www.musiccyber.com

เสนอข่าววงการเพลง บทสัมภาษณ์นักร้อง รวมเพลง และเนื้อเพลง

http://www.mercigod.com

ฟรีเพลง MP3 ทั้งไทย ญีปุ่น และสากล รวมเนื้อเพลงต่าง ๆ

http://www.musicinter.com

รวมเพลงไทย และ สากล แถมจัดอันดับเพลงจากรายการเพลงต่าง ๆ

http://www.music4free.com

รวม MP3 สากลสไตล์ต่าง ๆ ให้โหลดและค้นหา

http://www.2look4.com

ศูนย์รวม MP3 หลากหลายสไตล์จากต่างประเทศต่าง ๆ ให้ค้นหา แถมยังมีโปรแกรมฟังเพลง MP 3 ให้ดาวน์โหลดด้วย

http://www.newmp3free.com

รวมเพลง MP3 จากศิลปิน อัลบั้มและค่ายเทปชื่อดังให้ค้นหาเพื่อดาวน์โหลดฟรี

http://www.mp3shock.com

ฟรี MP3 ฮิต ๆ เพราะ ๆ ให้ดาวน์โหลด

http://www.yourmp3.net

สุดยอดเว็บ MP3 ให้ค้นหา รวมเพลงจากชาร์ทชื่อดัง ให้โหลดฟรี

http://mp3-center.org

เรียงชื่อศิลปินชื่อดังให้เลือกดาวน์โหลดเพลง และมีเพลงเต็มอัลบั้มจากศิลปินต่าง ๆ ให้โหลด

 

ฟรี ดาวน์โหลด

URL

Description

http://www.tucows.com

สุดยอดเว็บฟรีดาวน์โหลดซึ่งเว็บนี้มีซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดมากกว่า 30,000 รายกาย

http://www.jumbo.com

ฟรีดาวน์โหลดแชร์แวร์ต่าง ๆ มากมาย

http://www.download.com

ศูนย์รวมซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลด มากมายหลายประเภทโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ให้เลือกดาวน์โหลด

http://shareware.cnet.com

ฟรีดาวน์โหลดแชร์แวร์ต่าง ๆ มากมาย โดยมี Metasearch ให้ค้นหาด้วย

http://www.softseek.com

ดาวน์โหลดแชร์แวร์ ฟรีแวร์ต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ มากมาย

http://www.freeware-download.de

มีฟรีแวร์และแชร์แวร์ให้ดาวน์โหลดโดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ

http://www.driverzone.com

ฟรีดาวน์โหลดไดรเวอร์ทุกชนิดทุกยี่ห้อและสามารถค้นหาไดรเวอร์ที่ต้องการได้ด้วย

http://www.32bit.com

รวมซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดฟรี ซึ่งจะแบ่งเป็นเป็นประเภทต่าง ๆ มีการจัดดันดับซอฟต์ด้วย

http://www.thaiware.com

เว็บไทยยอดนิยมที่ให้บริการฟรีดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ

http://www.thaiload.com

เว็บไทยอีกเว็บที่รวมซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดโดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ มีการจัดดันดับซอฟต์แวร์ด้วย

http://downloadshareware.com

มีแชร์แวร์ ฟรีแวร์ เดโม่ และซอฟต์แวร์ ให้เลือกดาวน์โหลด

http://www.rocketdownload.com

ฟรีดาวน์โหลดแชร์แวร์ต่าง ๆ มากมาย

http://www.freewaregames.net

รวมฟรีแวร์เกมทั้งเก่าและใหม่ โดยแบ่งเป็นประเภทเกมชนิดต่าง ๆ ให้เลือก และมีการจัดดันดับเกมยอดนิยมด้วย

http://www.freedownloadscenter.com

ฟรีดาวน์โหลดมากกว่า 20,000 รายการ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา

 

โลโก้และเพลงแต่งเสียงมือถือ

URL

Description

http://www.idirex.com

เสนอข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงในเรื่องโทรศัพท์มือถือ รวมเพลงแต่งเสียงมือถือและโลโก้ให้โหลดฟรี แต่ต้องสมัครเป็นสมาชิก

http://www.logotone.net

รวมเพลงแต่งเสียงมือถือและโลโก้มือถือโนเกียให้โหลดฟรี แถมมีซอฟต์แวร์เกี่ยวกับมือถือให้ดาวน์โหลดฟรีอีกด้วย

http://www.ringlogo.com

จัดแบ่งประเภทเพลงแต่งเสียงมือถือและโลโก้หลากสไตล์ให้เลือก นอกจากนี้ยังมีโลโก้ SMS สวย ๆ ให้ด้วย

http://www.siamcellphone.com

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมือถือตลอดจนโลโก้และเสียงเรียกเข้ามือถือยี่ห้อ Nokai ให้ดาวน์โหลดฟรี หรือส่งจากเว็บไซต์ฟรี แต่ต้องสมัครเป็นสมาชิก

http://www.prima.co.th

สอนแต่งเสียงมือถือฟรี รวมเพลงแต่งเสียงมือถือของไทยเพราะ ๆ ให้โหลดฟรี นอกจากนี้ยังมีโลโก้สวย ๆ ให้โหลดฟรี

http://www.ringtones-direct.com

แหล่งรวมเพลงแต่งเสียงมือถือเพราะ ๆ และโลโก้มือถือสวย ๆ ให้โหลดหลากหลายสไตล์ พร้อมทั้งจัดอันดับ เพลงและโลโก้ยอดนิยมอีกด้วย

http://www.e-tones.co.uk

มีเพลงแต่งเสียงมือถือให้เลือกถึง 5,000 เพลง และโลโก้มือถือให้โหลดถึง 3,000 แบบ

http://ringtonethai.com

ฟรีเพลงแต่งมือถือแบบไทย ๆ อาทิเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทยลูกทุ่ง สากล จีน และ ญีปุ่น

http://www.bigbomber.net

ศูนย์รวมโน็ตเพลงสำหรับแต่งเสียงมือถือ โลโก้ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิค ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

http://www.melodyland.net

รวมโน้ตเพลงแต่งเสียงมือถือยี่ห้อโนเกีย อีริสัน ซีเมนส์ และพานาโซนิค ให้เลือกฟรี

http://www.hunsa.com/ringtone

ศูนย์รวมสุดยอดเพลงแต่งเสียงเรียกเข้ามือถือยี่ห้อ Nokia Ericsson และ Siemens ฟรีไม่จำกัดเครือข่ายและไม่ต้องสมัครสมาชิก

http://www.thaimobile.com

แหล่งข้อมูลข่าวสารสำหรับคนรักมือถือ มีเพลงแต่งเสียงเรียกเข้ามือถือยี่ห้อ Nokia และ Motorola ฟรีไม่จำกัดเครือข่ายและไม่ต้องสมัครสมาชิก

http://www.min4.com

มีโน้ตเพลงสำหรับแต่งเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Nokia Siemens และ Ericsson มากกว่า 200 เพลง โดยเรียงจาก A-Z

http://mobilemagic.sanook.com/ragnarok

ดาวน์โหลด Logo, Picture Message, Screen saver และ Ringtone โทรศัพท์มือถือ รูปภาพลายตัวละครจากเกมส์คอมพิวเตอร์สุดฮิต Ragnarok

http://www.ais900.com/fun/t/index.html

ดาวน์โหลดโลโก้ เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ SMS animation, SMS message พร้อมบริการอื่น ๆ สำหรับโทรศัพท์มือถือของ AIS

http://www.siamzone.com/mobile

บริการดาวน์โหลด Logo, Ringtone, Picture Message สำหรับโทรศัพท์มือถือ

http://www.popmx.com

ให้บริการดาวน์โหลดโลโก้ เสียงเพลงโทรศัพท์มือถือ Picture Message บริการดูดวงผ่านโทรศัพท์มือถือ

http://www.rakuclub.com

บริการดาวน์โหลดโลโก้ และเสียงเพลงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือ จากศิลปินแบบ J-Style จากญี่ปุ่น

http://sms.siam2you.com

รวมโลโก้ และกราฟฟิกแบบต่าง ๆ รวมทั้งเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์