ปรับปรุงเมื่อ
11/08/2004 10:19

Menu

สมาชิกห้อง A
IT หน้ารู้
JAVACOMP

กิจกรรม
รวมของฟรี
History

JAVA Scrip
Link อ.กัลยา
Linkกิจกรรมพิเศษ
Link อ.กัลยา
Linkอ.พัฒนะ
Linkอ.ทวีรัตน์
งานโครงการกศบป
เว็บบอร์ด
รวมLinkเพื่อนในห้อง
 บอร์ติดต่อ01-9692812
worawut.jo@chaiyo.com
oocities.com/worawut_jarongsong 

ประชาสัมพันธ์
     
การสัมมนาทางวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์กัลยา   แม้นมินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ
นายวรวุฒิ   เจริญสงค์
ประธานโครงการ
นายชัยวัฒน์     ศรีจันทร์กุล
ประธานฝ่ายออกค่ายพัฒนา
นายทศพล    พัฒนศิริ
ประธานฝ่ายจัดสัมมนา
นายสมศักดิ์       ช่วยหนู
เลขานุการ1
นส.จิดารัชต์      เพ็ชรจำรัส 
เลขานุการ2   
                                                                                                 
จุดประสงค์การทำWEB 
     1.ต้องเการป็นศูนย์กลางข้อมูลของนักศึกษา กศบป ห้อง 4451441_A
     2.
ต้องการติดต่องานกับอาจาร์ยผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                        "สายสัมพันธ์ พี่น้องคอมศึกษา จะอยู่ได้ด้วยความร่วมมือกันครับ"( 5

 * แนะนำ Web site ส่วนตัวอีกหนึ่งhttp://www.thai.net/wut025 *

           

CopyRight2003 Worawut สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร