La Sinjoro de la Dia Kompatindulgo
JESUO, MI KONFIDAS EN VI
BILIA DEVENO DE CXI TIU PIECO
Dio montris lian Kompatindulgon kiam Adano y Eva pekis. Law la Revelacio, Li mem oni se manifestas kiel ¨Kompatindulga kaj Indulgema, malfrua en la kolero kaj ricxa en amo kaj fideleco¨ ( Exodo,34,6-7).

La pregxo de la  kreduloj al la Dia Kompatindulgo, okazigis historiajn faktojn, kiel:
La foriro de Egipto, la fino de la malibereco en Babilonia, la pardono al la pentita Popolo  de adori al la bovido el oro, la pardono al Davido, ktp.
La Sankta Skribo havas pli ol 300 citajxojn.

Sed la geviroj nek valoras nek petegas suficxe la Dian Kompatindulgon, pro tio  Jesuo aperis en Pollando ekde 1931 al 1938 al Sankta Faustina, religiistino de la Fratinoj de la Patrino de Dio  de la Kompatindulgo, donante la misio de memorigi al la geviroj tuta la vero de la Dia Kompatindulgo kaj, samtempe, instrui novajn manierojn de pieco kaj kulto.

La encikliko ¨DIVES IN MISERICORDIA¨, diras pri la Dia Kompatindulgo, ke estas funkcio de la eklezio proklami, praktiki y peti Gxin. La 21-XI-81 la Papo Johxano Paulo II diris en Collevalenza (Italio):
¨Ekde la komenco de mia  pontifikato mi konsideris cxi tiu mesagxo kiel mia speciala faro. La Providenco asignis gxin al mi¨ .
VORTOJ DE JESUO AL SANKTA FAUSTINA
¨Mia Kompatindulgo estas plej granda ke cxiuj la mizeroj de via animo kaj de la tuta mondo. Pro via animo Mi venis el la Cxielo al la tero, Mi  permesis najli Min en la Kruco, kaj permesis ke mi Sanktega Koro  estis malfermita  per lanco, por tiel povi malfermi la Fonto de mia Kompatindulgo¨  (
V,80).

¨La kompatindulgo estas la eco plej granda  de Dio. Cxiuj miaj agoj estas kronataj kun mia Kompatindulgo¨ (I,130).

¨Neniu peko, kvankam estu abismo de korupteco elcxerpos mia Kompatindulgo. Kvankam la animo estas kiel kadavro en plena putreco, kaj ne havas humane neniun kuracon, antaw Dio havas solvon¨ (
V,60)

¨Mi estas la Amo kaj la Kompatindulgo¨ (
III,20)

¨La animoj devas sercxi  sian konsolon en la tribunalo de mia Kompatindulgo (konfeso), kie oni ripetas sencxese la plej grandajn miraklojn¨ (
V,60).
Pagxo 2
Espaņol Cxefpagxo
1