แอนดริว & เจนี่

logo.jpg (8723 bytes)

CenterCASTS & CREWS สัมภาษณ์ดาราถึงบทที่ได้รับnav_syn.gif (3060 bytes)nav_gall.gif (2913 bytes)เปิดเนื้อที่นี้เพื่อแฟนแอนดริวโดยเฉพาะ

นี่ล่ะ ANDREW GREGSONเพลงประกอบละครฉากต่างๆ และ บทสนทนาสมุดเยี่ยม : แนะนำติชมได้ที่นี่ค่ะติดต่อ

Operation Andrew Gregson : 1st mission

[ center ] [ casts ] [ synopsis ] [ gallery ] [ the fans ] [ Andrew ] [ soundtrack ] [ the scenes ] [ guestbook ] [ contact ]

 

"Operation ANDREW GREGSON" เป็น fansite ของ แอนดริว เกร้กสัน    มิได้จัดทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ใดๆแก่ผู้จัดทำ    ผลงานและบทความที่อ้างอิงบนโฮมเพจนี้   ยังคงเป็นสิทธิ์ของผู้เขียนและผู้พิมพ์ทุกประการ

"Operation ANDREW GREGSON" จัดทำโดย ยุ้ย   8 ต.ค. 2544   โดยได้รับการเอื้อเฟื้อข้อมูลจากแฟนๆแอนดริวที่ Andrew's Fan Club