Shant Vodoun

Catalog of Vodoun Songs

Catalogue de Chansons Vodoun

| Sorted by Title/Tri par Titre | Sorted by Cat. N/Tri par N Cat. |
EBM 1   Adja Loko, Loko Valade                   Loko Atisou
EBM 2   Danbala Wdo Tokan-e...                  Danbala Wdo
EBM 3   m'ap rele Lisa Danman-e...                Lisa
EBM 4   Danbala Wdo n'ap fe kon sa -e!              Danbala Wdo
EBM 5   Awoyo Masa gwele...                    Agwe Tawoyo
EBM 6   Ayizan Se, Velekete, Vodoun manyan dogwe         Ayizan
EBM 7   Gran Chimen bare...                    Kalfou
EBM 8   Bad Ronsiyon                       Lapriy
EBM 9   Avadra, avadra-e                      Papa Louvennkou
EBM 10  Manyanva Loko,                       Agwe Tawoyo
EBM 11  Odan... Lisa Danman-e                   Lisa
EBM 12  Legba anye sa'm w m'paka pale Legba-e          Legba Atibon Katawoulo
EBM 13  Legba Wangol-o                       Legba Danpetro
EBM 14  Bad, Kansiye se Dansiye                  Sobo Bad
EBM 15  Loko-loko, Loko anye-o                   Loko Atisou
EBM 16  Annayit, Annayit...                  Atjasou Welo
EBM 17  Vivi, o vivi-sa                      Lapriy
EBM 18  Ou pa w, m'pa moun'o                   Makaya
EBM 19  Mete ti sale'm at...                   Makaya
EBM 20  Ati Loko Man-Yanvalou-e                  Loko Atisou
EBM 21  Deblayi-o, nou fek koumanse                Pwen Bizango
EBM 22  Deblayi-o, gade-oun zin yo f pou mwen           Pwen Bizango
EBM 23  Amwam, ma rele renn-o                   Pwen Bizango
EBM 24  bonsw larn nan                      Pwen Bizango
EBM 25  Granbwa-e... yo sere pa yo                 Granbwa Ile-Ile
EBM 26  Kouri mounte n'ap pran yo                 Pwen Bizango
EBM 27  Tche-tche mavougan                     Papa Louvennkou
EBM 28  Ayibobo...                         Bde
EBM 29  Badsi Kwalawonsi...                    Sobo Bad
EBM 30  Kote Oungan mwen ye                    Loko Atisou
EBM 31  Ywe Minofwe                        Lapriy
EBM 32  bon manman, bon papa loue                 Danbala Wdo
EBM 33  M'di loue, m'di loue                   Danbala Wdo
EBM 34  Adanyi-o, prete'm panyen-an                Danbala Wdo
EBM 35  Adanyi, si ou fe l pou lwa yo danse            Danbala Wdo
EBM 36  travay-o m'mande travay-                  Simbi Dlo
EBM 37  Tann mwen... Azaka Tann mwen!               Azaka Mede
EBM 38  Tolisha Legba m'di-e                    Nannan Bloukou Itamonye
EBM 39  Minode, Ago Legba, Ago Legba, Ago Legba!          Legba Atibon
EBM 40  Oliba, Olibaba-e, o- Oliba                 Senjak Maj
EBM 41  Zouzoun, zouzou, Ziza...                  Marasa Dosou, Dosa
EBM 42  Obakosou antre                       Ogoun Feray
EBM 43  Dimi-ye, anye, Dimi-ye                   Kanga Langa
EBM 44  Gede Nibo Yagaza                      Gede Nibo
EBM 45  Se mwen Gede Nouvavoun... mashe sonde           Gede Nibo
EBM 46  Ma prale Tomazo                      Gede Nibo
EBM 47  Simbi Andezo m'pa vle Gangan konnen pwen mwen       Simbi Dlo
EBM 48  Salu yo, e m'salu yo                    Kalfou
EBM 49  Papa Legba sa n'ape di, sa n'ape fe ak zanfan la yo    Legba Atibon
EBM 50  Omiba, Omibaba-e, Omiba                  Nannan Bloukou Itamonye
EBM 51  Papa Legba ou'k pou rete nan bay             Legba
EBM 52  Alegba, mashe douko                    Alegba Vanyan Sanyan
EBM 53  Legba ko e anvye Vye Legba                 Legba Atibon
EBM 54  Papa Legba rele Osan-y-o                  Legba Atibon
EBM 55  Papa Legba Sanyan... Minofre                Legba Atibon
EBM 56  Djo sa, ddl vivi dja                   Legba Danpetro
EBM 57  Djo dessan la maria dlo....                Legba Danpetro
EBM 58  Mewou sa, gwgw, gwgw mahi Gwt            Legba Atibon
EBM 59  Danse Mewou, danse tanbouye mwen              Legba Atibon
EBM 60  Oba, Oba, Dniye                      Senjak Maj
EBM 61  Mewou sa, Mewou gwgw, mahi Gwt             Legba Atibon
EBM 62  Mewou gwgw, mahi Gwt                  Legba Atibon
EBM 63  Towo, wi Towo,                       N'Towo
EBM 64  Zaka Ton rele mwen                    Azaka Mede
EBM 65  Voyaj leve                        Azaka Mede
EBM 66  M'ape antre avek la divizyon mwen             Nannan Bloukou Itamonye
EBM 67  Ogoun-o...                         Ogoun Feray
EBM 68  Ogoun-o... mare k yo!                   Senjak Maj
EBM 69  Lisagbadja anye Dokiman                  Senjak Maj
EBM 70  M'pral lavil Nago                     Nannan Bloukou Itamonye
EBM 71  Ogou-o, san'm move                     Ogoun Feray
EBM 72  M'ape mande si ou kapab kimbe               Senjak Maj
EBM 73  Mize-e... traka-e...                    Senjak Maj
EBM 74  Nan lakou Saint Jacques                  Senjak Maj
EBM 75  Yw Kowa laniye                      Loko Atisou
EBM 76  Aloko Va kisa, Imado Kowa-Mede-a!             Loko Atisou
EBM 77  Boutiye, boutiye, Bouti Wawa - wawa-e           Nannan Bloukou Itamonye
EBM 78  Osany Oki mawa...                     Nannan Bloukou Itamonye
EBM 79  Douvan pot-la genyen you pye rasinn            Sanpwl
EBM 80  Kalfou-e, o kalfou-o                    Kalfou
EBM 81  Asou Manyan rele Asou Manyan-e               Asou Man-yan
EBM 82  Koliko m'sot lakay Agaza                  Gede Nibo
EBM 83  Awoyo Lisagbadja                      Gede Nibo
EBM 84  Ami Loko nou Kembalada                   Loko Atisou
EBM 85  San Malolo, ma rele Ogoun-o; San Malolo Malolo       Legba Nago
EBM 86  Zoklimo n'ape Zo-e ...                   Zoklimo Fatra
EBM 87  Fy, rele fy-o                      Granbwa Ile-Ile
EBM 88  Bele.... m'bele... bele, Koumbele...            Mayonbe
EBM 89  konplo!                          Kalfou
EBM 90  Di Bawon...                        Bawon Lakwa
EBM 91  Kongo-a kriye...                      Kongo
EBM 92  Atisole, wa Miwa-e                    Legba Danpetro
EBM 93  Awoyo, Lisa anye...                    Lisa
EBM 94  Ount-e, men manje                     Ount
EBM 95  Ount-e, rele Ountgi-e, mwen la-e...           Ount
EBM 96  Ount-e, rele Ount-e                   Ount
EBM 97  Olisha-e, o m'a rele Odoudou-e               Senjak Maj
EBM 98  Feray-o, nan men ki moun wa kite bagi a la         Senjak Maj
EBM 99  Seremoni Feray premye klas-o                Senjak Maj
EBM 100  Agaou-o,                          Agaou Wdo
EBM 101  Agaou-Ymen, Ng Spto-e,-e                Agaou Wdo
EBM 102  Agaou, pdjab pou dantan Miton-Ywe            Agaou Wdo
EBM 103  Agaou-Todo, Agaou-Mede, Agasou Se             Agaou Wdo
EBM 104  Ka Imanmou Delayi... - Agaou-Se!              Agaou Wdo
EBM 105  Depi m'piti m'ap fe maji-a                 Makaya
EBM 106  Gade machann... ki sanble - o!              Makaya
EBM 107  Padisa... Padisa!                     Legba Danpetro
EBM 108  Yeye-e, Yeye-e! Yeye-e, Yeye-e!              Senjak Maj
EBM 109  Ka Imamou youn... - Gwt...                Senjak Maj
EBM 110  Kowaniye                          Agaou Mede
EBM 111  kouri devan'n, pa sonje'n dy               Senjak Maj
EBM 112  sali Megi-e...                       Senjak Maj
EBM 113  Manyanvalou dy kay blan-an-e               Senjak Maj
EBM 114  Badjo Osany-e...                     Senjak Maj
EBM 115  Darelis-o, se ll                     Senjak Maj
EBM 116  san'm ape koule...                     Py Aleman Lmi-So Obatala
EBM 117  m'ape vse san mwen ba yo                 Nannan Bloukou Itamonye
EBM 118  Sanyan... Sanyan, a lmiso!               Senjak Maj
EBM 119  Ogoun-o nou blese                     Ogoun Feray
EBM 120  Agaou-Ginou kenbe k pou n'pa tonbe            Agaou Mede
EBM 121  Agaou-Dje, Bosi Yanyan                   Agaou Wdo
EBM 122  Bayakou Poto-dj,                     Senjak Maj
EBM 123  Bayakou Koto n'dj-dj,                  Senjak Maj
EBM 124  mwen di Ago!                        Ogoun Feray
EBM 125  Olisha-e,                         Senjak Maj
EBM 126  Ogoun Baba...                       Senjak Maj
EBM 127  Ogoun Bala-bala, Ogoun move-o!               Senjak Maj
EBM 128  Ogoun Baba, Ogoun move-o!                 Senjak Maj
EBM 129  Obatala-e,-e,-e,                      Ogoun Feray
EBM 130  Agaou-Ginou kenbe k                    Agaou Wdo
EBM 131  Oun T, rele Oun T-e                   Ount
EBM 132  Laba-Laba.... Laba Okoun Ywe!               Papa Py
EBM 133  m'pral nan bwa-e...                    Jan Petro
EBM 134  Ogoun Badagri,                       Senjak Maj
EBM 135  Alada Ko! Iko....                     Senjak Maj
EBM 136  Osany-o, o Ll-e!                    Nannan Bloukou Itamonye
EBM 137  Oni-ba!                          Nannan Bloukou Itamonye
EBM 138  Oni-ba, Oni-baba-e                     Nannan Bloukou Itamonye
EBM 139  Oni-Baba, Wele Lmi-So                   Nannan Bloukou Itamonye
EBM 140  gen youn tan m'ap antre...                 Agaou Mede
EBM 141  Ogoun rele... - o se pa ft li!              Ogoun Feray
EBM 142  Agaou-Se...                        Agaou Wdo
EBM 143  Tan anye-e Kawoulo...                   Senjak Maj
EBM 144  e N'Towo,-e Akilovi-ewa-e, N'Toro-e            N'Towo
EBM 145  Kote oungan mwen ye, o Agaou-Wdo             Agaou Wdo
EBM 146  Ogoun Wandile-e...                     Ogoun Feray
EBM 147  Ogoun Badagri,                       Senjak Maj
EBM 148  Ogoun Wandile-e...                     Ogoun Feray
EBM 149  Agasou Yenou, nou prale nan Ginen             Agasou Wlo
EBM 150  Agasou-e, si Ymen-e...                  Agaou Wdo
EBM 151  Anye o, o Agasou-Wlo-e                  Agasou Wlo
EBM 152  Nago Pili-Pili, pindja.... anye.... anye...       Senjak Maj
EBM 153  janmen m'pa p'tonbe                    Senjak Maj
EBM 154  Sanba Lolo,                        Ogoun Feray
EBM 155  Ng Gwegi Mal Mak Zangi Wlo-e              Senjak Maj
EBM 156  Oba-Oba... Sni-ye!                    Senjak Maj
EBM 157  pwomennen....                       Ogoun Feray
EBM 158  se jodi-a m'nan Gran-chimen                Ogoun Feray
EBM 159  Oni-ba!                          Nannan Bloukou Itamonye
EBM 160  Agasou anye anye, Agasou Wlo              Agasou Wlo
EBM 161  Omil-e!                          Nannan Bloukou Itamonye
EBM 162  Omil-e! Omil-e!                     Nannan Bloukou Itamonye
EBM 163  Omil-e, Omil-e!                     Nannan Bloukou Itamonye
EBM 164  nan Ginen, k'genyen lwa...                 Nannan Bloukou Itamonye
EBM 165  nan Ginen, k'genyen lwa...                 Nannan Bloukou Itamonye
EBM 166  m'pral lavil Nago...                    Nannan Bloukou Itamonye
EBM 167  m'ape antre avek ladivision mwen...            Nannan Bloukou Itamonye
EBM 168  Kebe-kebe, Nago Knizan-e!                 Senjak Maj
EBM 169  Batsa Legi-e                        Senjak Maj
EBM 170  Agasou Ymen sti nan Ginen                Agasou Wlo
EBM 171  anye Lmi-So...                      Ogoun Feray
EBM 172  Nago-Nago-e                        Senjak Maj
EBM 173  kan m'ape pale...                     Senjak Maj
EBM 174  Kili Liki-e                        Senjak Maj
EBM 175  Olisha, Olisha...                     Senjak Maj
EBM 176  Ogoun F...                        Ogoun Feray
EBM 177  Ago, nou rive...                      Senjak Maj
EBM 178  Aloumandja-e, Ogoun-o                   Senjak Maj
EBM 179  m'ape mande...                       Senjak Maj
EBM 180  Agasou Mawo, Mawo de                    Agasou Wlo
EBM 181  depi nan Ginen nou Mayofwe...               Agasou Wlo
EBM 182  mize-e... traka-e...                    Py Aleman Lmi-So Obatala
EBM 183  Ogoun-o,                          Senjak Maj
EBM 184  Ogoun-o,                          Senjak Maj
EBM 185  Ogoun Badagri,                       Senjak Maj
EBM 186  jou mak Ginen... Bad konsole               Senjak Maj
EBM 187  Palama-e...                        Ogoun Feray
EBM 188  ala bw m'ta bw                      Ogoun Feray
EBM 189  chango, ago-e!                       Senjak Maj
EBM 190  e Agasou Do Miwa-e                     Agasou Wlo
EBM 191  Angode! Angode!                      Senjak Maj
EBM 192  Ogoun Djanmson                       Ogoun Feray
EBM 193  Balendjo, Ogoun-o                     Senjak Maj
EBM 194  Lisagbadja anye, e Ronsi-yo                Senjak Maj
EBM 195  Saint Jacques-o,                      Senjak Maj
EBM 196  Ashade...                         Senjak Maj
EBM 198  m'di Ogoun'o n'ap sali yo                 Ogoun Feray
EBM 199  Mayi mwen lwen...                     Ogoun Feray
EBM 200  m'pate la, o m't'ale nan Yogann              Agasou Wlo
EBM 201  Ti Zwezo nan bwa, jwe....                 Lenmba Zawou
EBM 202  Madjoman, Ata-Penmba!                   Ata-Penmba Gouloufre
EBM 203  kay mwen foula-e...                    Mayonbe
EBM 204  anye...                          Jan Petro
EBM 205  Kok-o, kok-o...                      Mayonbe
EBM 206  si yo mande'w maji-a...                  Makaya
EBM 207  Tchetche dje! o pinga'w manyen mwen..           Makaya
EBM 208  Agasou Danm Selere                     Agasou Wlo
EBM 209  Agasou Danm ke lele                    Agasou Wlo
EBM 210  f yo w...                        Agasou Wlo
EBM 211  pa manyen'm tro f...                   Makaya
EBM 212  tou nivo... tou gou... tou fwe...             Jan Petro
EBM 213  Mousayi Moudong-o                     Mousayi Moudong
EBM 214  Mousayi Moudong-o,                     Mousayi Moudong
EBM 215  Moundong Mousayi,                     Mousayi Moudong
EBM 216  Moundong Mousayi,                     Mousayi Moudong
EBM 217  kaka poul kouve...                     Mousayi Moudong
EBM 218  Dessalines-o                        Jan Rasin
EBM 219  Doukouman-gangan                      Jan Rasin
EBM 220  Agasou Ymen nou prale lan Ginen              Agasou Wlo
EBM 221  Gedevi Ywe,                        Gede Nibo
EBM 222  m'pral ashte youn poban florida              Boumba Maza
EBM 223  la konstisyon se trouva Colon               Boumba Maza
EBM 224  Charitab-o...                       Legba Danpetro
EBM 225  banm oun grog-o, m'prale...                Jan Petro
EBM 226  Odan Petro yo pale nou mal-o                Legba Danpetro
EBM 227  Ezili Danpetro, wa prete foula kou lwa'm          Ezili Danpetro
EBM 228  Ezili-Je-rouj-o, e                     Ezili Danpetro
EBM 229  Barako...                         Ezili Danpetro
EBM 230  Agasou Ymen prete'm pistole-ou la             Agasou Wlo
EBM 231  Agasou Gweliye, Silibo Vavoun-e              Silibo Vavoun
EBM 232  Imanmou Gweliye, Silibo Vavoun-e              Silibo Vavoun
EBM 233  nwaye, n'ape nwaye                     Ezili Danpetro
EBM 234  Zili-Zili Bazil-o                     Ezili Danpetro
EBM 235  Zili-Zili Bagilo                      Ezili Danpetro
EBM 236  Ezili, fanm Ti Jan, metrs kay mwen,            Ezili Freda
EBM 237  Ezili k'maye,                       Ezili Freda
EBM 238  Granbwa, yo rele'm Granbwa                 Granbwa Ile-Ile
EBM 239  Twa fy, Twa ile-o!                    Ezili Danpetro
EBM 240  Siyale                           Agwe Tawoyo
EBM 241  tout fy se fy...                     Simbi Dlo
EBM 242  Twa pawol-o, kote ou ye?                  Legba Danpetro
EBM 243  Madjoman se pou lafwa-e                  Jan Petro
EBM 244  mwen mache, mwen youn-o,                  Agwe Tawoyo
EBM 245  Nyoungwe!                         Mayonbe
EBM 246  Nyoungwe, Nyoungwe                     Mayonbe
EBM 247  Nou-Gwe!                          Mayonbe
EBM 248  tanbouye mwen, katalye mwen,                Bde
EBM 249  Nou-Gwe!                          Mayonbe
EBM 250  Ago-ki... Ago-ka...                    Agwe Tawoyo
EBM 251  Akoki-Akoka...                       Agwe Tawoyo
EBM 252  Akoki-Akoka...                       Agwe Tawoyo
EBM 253  Mt Feray Aleman                      Senjak Maj
EBM 254  Fere... Feray Fere...                   Senjak Maj
EBM 255  Feray-o, kote ou ye!                    Senjak Maj
EBM 256  M'pral antre nan mash-o                  Senjak Maj
EBM 257  Kadja Kadja, Dantan mwen mem sl-o             Senjak Maj
EBM 258  Ng Nago ki l li ye....                  Senjak Maj
EBM 259  M'se Igo vida                       Danbala Wdo
EBM 260  Agwe Tawoyo m'ap desann                  Agwe Tawoyo
EBM 261  Agwe Tawoyo koto'w demere...                Agwe Tawoyo
EBM 262  Sole-o, Atidan Ibo Loko, sole-o              Danbala Wdo
EBM 263  Ezili Danpetro mwen di kay sa, se la kay mwen       Ezili Danpetro
EBM 264  Lenmba Zawou...                      Lenmba Zawou
EBM 265  M'di sa ki manje koshon Zand...              Kongo Zand
EBM 266  e Maloulou, e adje... Maloulou               Makaya
EBM 267  Kalfou Demany...                     Kalfou
EBM 268  Ount-e, rele Ount-e                   Ount
EBM 269  Kite medizan pale...                    Bde
EBM 270  Agwe Woyo                         Agwe Tawoyo
EBM 271  Mt Agwe soti nan lanm...                 Agwe Tawoyo
EBM 272  Agwe Woyo!                         Agwe Tawoyo
EBM 273  Agwe Woyo pa prese-o!                   Agwe Tawoyo
EBM 274  Ezili-L li tan...                     Ezili Danpetro
EBM 275  Ng-Anba vini w mwen...                  Anminan
EBM 276  Ye... mwen tande kow ko kow ko               Jan Petro
EBM 277  Ton-e kan!                        Ayizan
EBM 278  Okan Imanmou-De                      Ayizan
EBM 279  Dlo Bale-Wouze!                      Simbi Dlo
EBM 280  nan lanm a mwen tande tire-o, Kowaniye!          Agwe Tawoyo
EBM 281  Papa Kwa mache....                     Ayizan
EBM 282  Djanmsonn m'prale...                    Kongo
EBM 283  Ayiti ki di sa ma di o                   Loko Atisou
EBM 284  Alegba Sanyan, sa ma di yo                 Alegba Vanyan Sanyan
EBM 285  Lwa Ganman Yo-i Yo-i                    Mayonbe
EBM 286  Sa ki mounte ti-bourik-li                 Kriminl
EBM 287  Li l li tan, nou dy yo                 Kriminl
EBM 288  Si ou ban mwen, ma ba'w tou                Simbi Dlo
EBM 289  Moun mwen nan yo                      Agaou Wdo
EBM 290  Awoyo, si ou genyen chante nivo pou ou chante       Agwe Tawoyo
EBM 291  Agwe-o, siyen lod-o!                    Agwe Tawoyo
EBM 292  Zbat sa nou pdi-a...                  Agwe Tawoyo
EBM 293  Nan Guinen pa te lwen konsa...               Legba
EBM 294  W'al montre kreyol chante nibo               Legba
EBM 295  Agaou m'soti nan Ginen                   Agaou Wdo
EBM 296  Mwen se Fatra, yo vle Bale Jete              Legba Danpetro
EBM 297  Kalfou-o nou nan brin...                  Kalfou
EBM 298  Loko Dayi fa                        Loko
EBM 299  Atidanyan, Atidanyan Noungwe               Danbala Wdo
EBM 300  Awoyo, goli masa gweliye, gade zanfan layo         Agwe Tawoyo
EBM 301  Awoyo, Lisa anye...                    Lisa
EBM 302  Awoyo, vi'm asire...                    Agwe Tawoyo
EBM 303  Awoyo Masa kou lye...                   Agwe Tawoyo
EBM 304  Bawon, mwen prale                     Bawon Lakwa
EBM 305  Gede Nibo, eha... eha...                  Gede Nibo
EBM 306  Kadja Kadja,                        Senjak Maj
EBM 307  Sa r... siyen!                      Azaka Mede
EBM 308  Mahi mayanman-an!                     Makaya
EBM 309  Zenzen se l mwen sa                    Makaya
EBM 310  Do Masi-Masa Gweliye w yo, Azagon             Agwe Tawoyo
EBM 311  Do Masi-Masa gole w yo...                 Agwe Tawoyo
EBM 312  De Yssi mouwa...                     Agwe Tawoyo
EBM 313  malere Agwe Tawoyo dje...                 Agwe Tawoyo
EBM 314  Zo rele zo, ago-e                     Agwe Tawoyo
EBM 315  Do Masi-Masa gole w yo...                 Agwe Tawoyo
EBM 316  Awoyo, goli masa gweliye, gade zanfan layo         Agwe Tawoyo
EBM 317  na rele Ogan, Ogan, Ogan-e                 Atjasou Welo
EBM 318  Dosou Marasa, ede mwen                   Marasa Dosou, Dosa
EBM 319  nan zile mwen tande tire o                 Agwe Tawoyo
EBM 320  nan zile mwen tande tire o                 Agwe Tawoyo
EBM 321  Sou lanm a m'tande tire                  Agwe Tawoyo
EBM 322  Se l mwen sa.... se l mwen                Kongo
EBM 323  Dje.... Do kwala menf                   Kongo
EBM 324  Malere k'ng mache-o                    Kongo
EBM 325  Agasou-e,                         Agasou Wlo
EBM 326  Fanm Sobo-a domi dey-e                  Sobo Bad
EBM 327  sali Nago-e...                       Nannan Bloukou Itamonye
EBM 328  sali Nago-e...                       Nannan Bloukou Itamonye
EBM 329  Py Aleman-Lmiso Obatala                 Senjak Maj
EBM 330  Agwe Agwe tire gl ba yo                  Agwe Tawoyo
EBM 331  Agwe mwen lan Ginen,                    Agwe Tawoyo
EBM 332  mwen tande youn kanno ki tire..              Agwe Tawoyo
EBM 333  Agwe Woyo k'ap pase laa                  Agwe Tawoyo
EBM 334  Agwe Do Kwala menf                    Agwe Tawoyo
EBM 335  Awoyo Iman sa gwele...                   Agwe Tawoyo
EBM 336  Agwe... Agwe...                      Agwe Tawoyo
EBM 337  Simbi Makaya....                      Simbi Makaya
EBM 338  Ago-Ago, Grann Freda....                 Ezili Freda
EBM 339  Do-ewa, do-ewa                       Bo-houn
EBM 340  Awoyo yo pale nou mal-o...                 Agwe Tawoyo
EBM 341  Soutini Lade Sogbagi Sobo                 Sogbagi Sobo
EBM 342  M'se Igo vida                       Danbala Wdo
EBM 343  Agaou kounble-e                      Agaou Wdo
EBM 344  Lisa-Lisa e...                       Lisa
EBM 345  Agaou-o,                          Agaou Wdo
EBM 346  Tobou-To Oye, Tobou-To Oyo, Twa dje            Makaya
EBM 347  Wawa Gweliye... Bo Wawala Kwe!               Lapriy
EBM 348  Wawala Keli-ye... Wawala Ke!               Lapriy
EBM 349  Moun Djapa anye...                     Makaya
EBM 350  Debake, Agwe Tawoyo                    Agwe Tawoyo
EBM 351  Tout mouye... m'pa w mwen tout mouye!           Simbi Dlo
EBM 352  Blo ki Blo Azanblo                     Loko Atisou
EBM 353  Zo-e... m'prale Zoklimo                  Zoklimo Fatra
EBM 354  jwe Zaka jwe...                      Azaka Mede
EBM 355  Gede Nibo pa la                      Gede Nibo
EBM 356  woule woule m'se banda ko                 Azaka Mede
EBM 357  Bobogn k'mashe pa Kalbas lyann              Azaka Mede
EBM 358  Yo ma rele yo                       Gede Nibo
EBM 359  Gras mwen priye gras-o                   Lapriy
EBM 360  La-Sirn, La-Baln...                   Agwe Tawoyo
EBM 361  Amwan kong, La Sirn, La Baln               Agwe Tawoyo
EBM 362  Mazaka Lakwa ou se defans mwen              Gede Nibo
EBM 363  Tiyanba Gwo-Wosh o                     Gede Nibo
EBM 364  Lafanmi Gede nibo...                    Gede Nibo
EBM 365  Viv Lewa se larnn-o...                  Azaka Mede
EBM 366  On- o... - respe!                     Azaka Mede
EBM 367  Nan Ginen gen lwa-a....                  Kongo
EBM 368  mwen gen de moun k'ap vinn w'm              Kongo
EBM 369  M'soti lwen -e                       Senjak Maj
EBM 370  Sirn-o, amwa'm Baln-o                  Agwe Tawoyo
EBM 371  M'soti nan Ginen nou dozado                Agasou Wlo
EBM 372  Yo ma rele yo                       Gede Nibo
EBM 373  Gedevi                           Gede Nibo
EBM 374  Yo...                           Zoklimo Fatra
EBM 375  Latibonit -o                        Djobolo Bosou
EBM 376  Silibo Vavoun nou-la...                  Silibo Vavoun
EBM 377  Gede-Nibo - o Wawe                     Bawon Lakwa
EBM 378  Brav-o, m'a rele brav-o!                  Gede Nibo
EBM 379  Bakoulou Baka...                      Bakoulou Baka
EBM 380  Yanvalou Mitcho, Miton Ywe, Kan Ywe           Ayizan
EBM 381  Bakoulou Baka...                      Bakoulou Baka
EBM 382  Bakoulou Baka...                      Bakoulou Baka
EBM 383  men djab-la,                        Bakoulou Baka
EBM 384  Travay, n'ape travay-o!                  Bakoulou Baka
EBM 385  Travay, na va travay-o...                 Bakoulou Baka
EBM 386  Zo rele Zo...                       Aganjou
EBM 387  Bakoulou Baka...                      Bakoulou Baka
EBM 388  Kalfou, nou rive!                     Kalfou
EBM 389  Sole-o...                         Danbala Wdo
EBM 390  Ayizan, sali Legba-e                    Ayizan
EBM 391  Odan pa ri mwen!                      Danbala Wdo
EBM 392  Danpak, konsa nou ye                   Ogoun Feray
EBM 393  Kouliye kouliye                      Dawonmen Nibo Nibo
EBM 394  Kouliye liye,                       Dawonmen Nibo Nibo
EBM 395  Olisha vole...                       Senjak Maj
EBM 396  Amouwa saba yge amouwa                  Lapriy
EBM 397  nan Souvenans                       Ayizan
EBM 398  menni menni mannou e                    Nannan Bloukou Itamonye
EBM 399  manni manni - manni mannan e               Py Aleman Lmi-So Obatala
EBM 400  Ayizan Se Velekete                     Ayizan
EBM 401  Sele, pinga mounte                     Senjak Maj
EBM 402  Ganga Langa Gangan Ile Zile                Makaya
EBM 403  San Malolo.... San Malolo , ma rele Ogoun-o        Legba Nago
EBM 404  Gate-Kounmande, jodi-a se jou mwen             Mayonbe
EBM 405  Mannou-mannou                       Belekou Djdj
EBM 406  Flanboman                         Legba Danpetro
EBM 407  Flanboman                         Legba Danpetro
EBM 408  Mwen tou nivo                       Danbala Wdo
EBM 409  M'kriye Ago!                        Danbala Wdo
EBM 410  Ayizan Keke, Vodoun manyan l'dogwe            Ayizan
EBM 411  Alouman... louman, Aloumandja-e....            Senjak Maj
EBM 412  Grann Alouba, Louba-e!                  Ezili Freda
EBM 413  Agwe rete nan lan m                    Agwe Tawoyo
EBM 414  M'Ton, e kan-e                      Py Aleman Lmi-So Obatala
EBM 415  Alouman... louman, Aloumandja               Senjak Maj
EBM 416  Zoumbe, zoumba, male bwa m'tande bwa - m'apre dje     Mayonbe
EBM 417  Bikila Zand, m'prale Salange               Mayonbe
EBM 418  Omiba Lemi So                       Nannan Bloukou Itamonye
EBM 419  Alouba, Alouba o nou mare -o                Ezili Dodo
EBM 420  Ayizan-e Imedevi ya                    Ayizan
EBM 421  mwen we yo, o mwen konen yo                Dawonmen Nibo Nibo
EBM 422  Vivi-e, o Vivi-e                      Danbala Wdo
EBM 423  Veye Dekan                         Ayizan
EBM 424  Songwe Dekan                        Ayizan
EBM 425  Jodi-a Sala, rele Agati                  Sobo Bad
EBM 426  Simil, Simil Gangan - Bo Simil....           Mayonbe
EBM 427  Dokimannan e Bakoulou- o                  Kosi Bwabwa
EBM 428  Dantan Wilizan, Wilizan tablesan              Loko
EBM 429  F-F... ki sa na di                    Loko
EBM 430  Ke... ke...                        Ayizan
EBM 431  Dan te kwe... m'paka kwe sa!                Gede Nibo
EBM 432  Yaye-o, Yaye o                       Gede Nibo
EBM 435  Sina Madogwesan, Bo Samalog                Agwe Tawoyo
EBM 436  Se pase m'tape pase                    Legba Danpetro
EBM 437  Demanmbre, m'pral fe seremoni lwa mwen           Kalfou
EBM 438  mwen di Dlo ki rele Dlo                  Legba Danpetro
EBM 439  Yogann-o, O nou prale                   Danbala Wdo
EBM 440  Ayizan Velekete Imamou Sgwlo               Ayizan
EBM 441  Dogwe... Dj.                       Bde
EBM 442  Dogwe-Dj                         Bde
EBM 443  Annayet, Annayet... Sobo Blewoun!           Atjasou Welo
EBM 444  A wanyan Si Alada Lada                   Lapriy
EBM 445  Ayizan De, Ayizan De p lese mowa             Ayizan
EBM 446  Pinga mayi'm moulen, pinga mayi'm kase           Papa Py
EBM 447  Pinga mayi'm boule, pinga mayi'm kase           Papa Py
EBM 448  Okan Imede oya                       Ayizan
EBM 449  Pinna mayi'm boule, o Pinna mayi'm kase         Loko Atisou
EBM 450  Ayizan De, Ayizan De p Tesi mowa             Ayizan
EBM 451  Pinga mayi'm moulen, pinga mayi'm kase           Papa Py
EBM 452  lou -o, Bo lou-o                     Danbala Wdo
EBM 453  m'pral fe maji-a mache...                 Jan Petro
EBM 454  Rosinyol - kote ou prale                  Mayonbe
EBM 455  Rosinyol - o pote y'ale                  Mayonbe
EBM 456  Avelekete Papa-Legba,                   Legba
EBM 457  Bondje mache devan, Lsen mache dy ou          Alegba Vanyan Sanyan
EBM 458  Bila masou manyan, n'ap kembe yo              Marint pye chch
EBM 459  Bila Naso manyan, kembe yo                 Marint pye chch
EBM 460  rele Ayizan-e                       Ayizan
EBM 461  Kalfou rele mwen, m'prale                 Kalfou
EBM 462  M'janbe 7 Kalfou                      Sanpwl
EBM 463  Bawon, lelmi bare mwen                   Bawon Lakwa
EBM 464  Pawol, m'di Pawol, kite pawol...              Gede Nibo
EBM 465  Ibo Bliki                         Ibo Lele
EBM 466  Ibo Lele... Ibo Kanman                   Ibo Lele
EBM 467  Azanblo ki dire                      Loko Atisou
EBM 468  Pinga mayi mwen kase                    Loko Atisou
EBM 469  m'pa te lahe, nou rive                   Jan Boumba
EBM 470  Ayizan, Ayizan, - Belekou-e...               Ayizan
EBM 471  m'pa te la- e, nou rive                  Jan Boumba
EBM 472  Aloumandja tout Zonito bay ze               Senjak Maj
EBM 473  Fanm pa r....                       Senjak Maj
EBM 474  M'bwe av yo...                      Senjak Maj
EBM 475  Tineiz Demosthnn                     Simbi Dlo
EBM 476  Papa Loko ki di l'pap fe yo byen ank           Loko Atisou
EBM 477  Tiyanba yo mare'm nan Simity               Gede Nibo
EBM 478  Ti-Jan-o... Marint-o                   Ti Jan
EBM 479  se nan bwa, se nan bwa-e                  Kosi Bwabwa
EBM 480  Ayizan gwo-gwo, Ayizan Gelefre               Ayizan
EBM 481  Pi Zoto ala domay-o                    Pwen Bizango
EBM 482  Sobo lavi Ouny o Dokwa                  Sobo Bad
EBM 483  Mashe lakay pou ale pale                  Ezili Freda
EBM 484  Anakreon                          Lapriy
EBM 485  Vie louba kili-kili                    Ezili Dodo
EBM 486  kili-kili-e ki lwa ou ye                  Senjak Maj
EBM 487  Ogoun-o Balendjo,                     Senjak Maj
EBM 488  Se-Se Lisa-Se                       Lisa
EBM 489  Seli Seli,                         Lisa
EBM 490  manbo Ayizan konplo...                   Ayizan
EBM 491  Agasou Wawa                        Agasou Wlo
EBM 492  Marasa Jimo ki mal mwen fe                 Marasa Dosou, Dosa
EBM 493  Jimo Marasa                        Marasa Dosou, Dosa
EBM 494  Ti-Yaya Kondo                       Marasa Dosou, Dosa
EBM 495  Abitan yo leve sele                    Azaka Mede
EBM 496  Adja Lonje                         Senjak Maj
EBM 497  wa Bobo Ile                        Senjak Maj
EBM 498  Zaka-o                           Azaka Mede
EBM 499  Depi Yaya Tanto mwen t'ap desann             Masala
EBM 500  manbo Ayizan Poungwe, m'prale Dewaze!           Ayizan
EBM 501  An anvan, douvan Pinga dy                Senjak Maj
EBM 502  bon tan se mwen! move tan se mwen...            Ayizan
EBM 503  ma prale san kite regre                  Lenmba Zawou
EBM 504  Mandjoula, manyen yo...                  Ganga Kongo
EBM 505  Miyan-Miyan Miya Salingro                 Mayonbe
EBM 506  N'al chache, apre Bondje                  Ganga Kongo
EBM 507  M'pral chache, apre Dje                  Ganga Kongo
EBM 508  N'ap brize, n'ap kraze bwa-e                Ganga Kongo
EBM 509  Sala, Masala, keni lwanga-manga,              Makaya
EBM 510  Ayizan kite jouda yo pale                 Ayizan
EBM 511  Ti kabrit Tomazo                      Sanpwl
EBM 512  Kabrit, sele moun-o                    Sanpwl
EBM 513  A wi Koshon-Mawon                     Sanpwl
EBM 514  Yawe, o Yawe Sa                      Gede Nibo
EBM 515  Pdrapo mwen ki malad koushe                Alegba Vanyan Sanyan
EBM 516  Atiyam Salanga Dede                    Mayonbe
EBM 517  Nou la, nou laye, Bosou Alade               Djobolo Bosou
EBM 518  Djobolo Bosou n'ap desann                 Djobolo Bosou
EBM 519  Anba la Koto                        Djobolo Bosou
EBM 520  rele Ayizan-e                       Ayizan
EBM 521  Ezili Dant                        Ezili Danpetro
EBM 522  m'di Moula Moula Bosou Alade                Djobolo Bosou
EBM 523  o Simba o Flamboman - e                  Ezili Danpetro
EBM 524  Ti-gason m'di ou rete                   Simbi Makaya
EBM 525  Jwe non, Jwe Bambi jwe                   Lenmba Zawou
EBM 526  m'di kembe, kembe                     Lenmba Zawou
EBM 527  Grann Alouba, louba, louba-e               Ezili Dodo
EBM 528  M'fe youn beny                       Mayonbe
EBM 529  Granbwa Zile, o-Granbwa Zile, Granbwa Zile-e        Granbwa
EBM 530  Ayizan Gwet anye o                    Ayizan
EBM 531  Djamsann mene m'ale                    Mayonbe
EBM 532  Ashade... mwen granmoun-o                 Senjak Maj
EBM 533  M'di Pile... Ti Pile                    Granbwa Ile-Ile
EBM 534  Pile, Pile Maji pile                    Granbwa Ile-Ile
EBM 535  Mal nan bwa - rete                    Jan Rasin
EBM 536  Atidanyi- e, Atidanyan Songwe              Danbala Wdo
EBM 537  Atidanyan, Atidanyan Noungwe               Danbala Wdo
EBM 538  Silibo Kadja Dosou lwa mwen                Silibo Vavoun
EBM 539  AsinDj nou rive...                    Djobolo Bosou
EBM 540  Ayizan Beni Dawo Kwala Yege                Ayizan
EBM 541  Fy, rele fy                       Granbwa Ile-Ile
EBM 542  Fy nan bwa... sipoze!                   Granbwa Ile-Ile
EBM 543  ala maji!                         Granbwa Ile-Ile
EBM 544  O Jan-Jimo kote yo lan antere mwen-la...          Granbwa Ile-Ile
EBM 545  Janbe m'ap prale Janbe!                  Makanda
EBM 546  Al'oun Gwo lwa se pa lang-yo!               Bakoulou Baka
EBM 547  M'pral sakre o Bakoulou                  Bakoulou Baka
EBM 548  Bakoulou mande sa n'ap soupe                Bakoulou Baka
EBM 549  Pare Dife-o                        Bakoulou Baka
EBM 550  Kan Yi Kan Yi Kan...                    Ayizan
EBM 551  Way Gad-la Dife-o                     Bakoulou Baka
EBM 552  Manvi vole o-o -o-o -o-o!                 Bakoulou Baka
EBM 553  Yyl-o                          Bakoulou Baka
EBM 555  Agwe Woyo kote mwen demere...               Agwe Tawoyo
EBM 556  Agwe -o!                          Agwe Tawoyo
EBM 557  Dokwala Menf e la-e                    Agwe Tawoyo
EBM 558  M'se Avadra                        Papa Louvennkou
EBM 559  Annou mashe Papa Legba, an nou mashe           Legba Atibon
EBM 560  Zan Yi Zan Yi Zan...                    Ayizan
EBM 561  Dosou Marasa-e                       Marasa Dosou, Dosa
EBM 562  Atisou Valiye gade Oungan mwen               Loko Atisou
EBM 563  Papa Sobo, pale ounsi yo pou mwen ranmase lang yo     Sobo Bad
EBM 564  Kongo Wangol- o                      Kongo
EBM 565  Ayizan, Beni Dawo Savayege                 Ayizan
EBM 566  Kongo Wangol- o                      Kongo
EBM 567  Cherisme Wiwa                       Kongo
EBM 568  Se mwen Laye-Bwa, o Jn-Jan Poliso             Kongo
EBM 569  Okay-o...                         Kongo
EBM 570  Ayizan gade sa yo fe'm                   Ayizan
EBM 571  Selide kouman wa rele chyen mwen              Gran Chimen
EBM 575  Bawon bon, Bawon move-o                  Bawon Lakwa
EBM 576  Bawon-o, ma rele Bawon-o                  Bawon Lakwa
EBM 577  Alovi-e                          Gede Nibo
EBM 578  Anba Gwo-wosh-o                      Gede Nibo
EBM 579  Papa Gede manje jodi, sere demen              Gede Nibo
EBM 580  Ayizan mache                        Ayizan
EBM 581  Brav-o, rele brav-o                    Gede Nibo
EBM 582  Kwaa A'Simbo m'a prale                   Gede Nibo
EBM 583  Ank yo w mwen malere                   Gede Nibo
EBM 584  Agwe Vodoun Miwa-e                     Agwe Tawoyo
EBM 585  Cho ala cho nou cho                    Legba Atibon Katawoulo
EBM 586  Sobo-e la...                        Sobo Bad
EBM 587  Sina rele Sina, Sina Ladogwesan-e             Legba Atibon Katawoulo
EBM 588  Awoyo Sogbagi Sobo di yo mwen la              Agwe Tawoyo
EBM 589  Batiman Agwe Woyo derape                  Agwe Tawoyo
EBM 590  Ayizan poungwe, ounsi la menf               Ayizan
EBM 591  ya Sansi Wlo...                     Agwe Tawoyo
EBM 592  o se peshe ma prale peshe                 Agwe Tawoyo
EBM 593  o nan letan - o nan letan....               Agwe Tawoyo
EBM 594  Tanbouye sa sa ye sa                    Bde
EBM 595  Chayira, al'oun bagt ki anranje o chayira         Bde
EBM 596  Ki mele'm... Ki mele'm                   Bde
EBM 597  Kriminl rele                       Kriminl
EBM 598  Ogoun Batagri ou se loray o                Senjak Maj
EBM 599  Ogoun Batagri na we yo, na fe sele yo           Senjak Maj
EBM 600  Zan rele zan                        Ayizan
EBM 601  Dan-an rele San                      Ayizan
EBM 602  Pale nou mal ase                      Gran Chimen
EBM 603  Pale-Mal nou t'ape koute                  Dereal
EBM 604  Apolon rele yo, lwa yo                   Dereal
EBM 605  Dan-an se Zo                        Ayizan
EBM 606  Nan Djv si nou genyen Pawol pou nou pale         Loko Atisou
EBM 607  Ka Imanmou-Houn Gwet                   Senjak Maj
EBM 608  Jezi Mari, Jezi Mari, Jezi Mari, Jezi Mari         Makaya
EBM 609  o Papa wi m'nan peyi-a vre                 Mayonbe
EBM 610  Bawon, Bawon o                       Bawon Lakwa
EBM 611  Simity plen moun-o....                  Bawon Lakwa
EBM 612  m'pral we sa pou yo fe mwen Sanpwl-o e          Sanpwl
EBM 613  Batagri- o Jeneral Sanglawou                Senjak Maj
EBM 620  e lan dip,-e a difis                   Bawon Sanmdi
EBM 625  Bawon Simity, Bawon Lakawa                Bawon Lakwa
EBM 630  Bawon konnen moun yo konnen Bondje            Bawon Lakwa
EBM 631  Bawon kote moun yo konnen Bondje....           Bawon Lakwa
EBM 640  Jan Zonbi-o Wi Wa                     Jan Zonbi
EBM 641  Jan Zonbi-o wi wa...                    Jan Zonbi
EBM 650  m'mande ou padon                      Bawon Lakwa
EBM 660  Dja-e rele Dja, o Dja-e rele Dja              Bawon Lakwa
EBM 670  Sele, pinga mounte                     Bawon Lakwa
EBM 675  sele me pinga mounte                    Bawon Lakwa
EBM 680  Bawon ban mwen nanm nan                  Bawon Lakwa
EBM 681  Kriye... pa leve lan m!                  Bawon Lakwa
EBM 690  Ayizan, Ayizan Belekou-e                  Ayizan
EBM 700  kay la boule, rele Belekou Djdj             Belekou Djdj
EBM 710  Belekou-o, o nou san k                  Belekou Djdj
EBM 720  Bosou Wawe                         Djobolo Bosou
EBM 750  Djobolo Bosou m'ap desann                 Djobolo Bosou
EBM 760  Djote, Djote, Djo                     Lapriy
EBM 770  Azanblo Likiye                       Loko Atisou
EBM 771  men nou! men nou...                    Pwen Bizango
EBM 772  Makaya-o, ala chans yo genyen               Makaya
EBM 773  veye, veye moun sa yo, o veye...              Makaya
EBM 774  syl, lat, o zo-e!                    Makaya
EBM 775  se pawol pa'm-nan, yo pa vle we-a!             Makaya
EBM 776  wi, Twa-Letan...                      Makaya
EBM 777  Kwalezan...                        Makaya
EBM 778  mwen di : sa! sa!                     Makaya
EBM 779  veye...                          Makaya
EBM 780  Eya goniye                         Djobolo Bosou
EBM 790  Bosou-o, o ch Papa mwen                  Djobolo Bosou
EBM 800  Bosou-o...                         Djobolo Bosou
EBM 801  Bosou-o...                         Djobolo Bosou
EBM 802  Bosou-o... wa Bosou Kelendjo               Djobolo Bosou
EBM 810  Djobolo Bosou-o, mare mwen                 Djobolo Bosou
EBM 820  Djobolo Bosou se gad kay mwen               Kadja Bosou
EBM 830  vire vire                         Djobolo Bosou
EBM 831  viye-viye!                         Djobolo Bosou
EBM 840  gen oun tan bliye mwen,                  Atibon Legba
EBM 850  sonje, wa chanje kondisyon an, wa sonje          Loko
EBM 860  nan djg o                         Loko
EBM 870  Tangigwe Oungan yo m'te pale                Legba Atibon
EBM 880  Danyi-o, se pa Danyi sa                 Danbala Wdo
EBM 890  Mitonv, o chalera                     Danbala Wdo
EBM 900  V kou v anba dlo, V kou v anba dlo           Danbala Wdo
EBM 910  Danbala Wedo, di yo nou la                 Danbala Wdo
EBM 920  syl, - lat! o - sole!                  Danbala Wdo
EBM 925  syl! lat! o zo-e!                    Danbala Wdo
EBM 930  Boloko, o sak k'pa w... Adanyi malad-o!         Danbala Wdo
EBM 940  Atidanyi-e Oboloko tout sak k'pa w Adanyi malad o    Danbala Wdo
EBM 950  Soly-o, Atidanyi, mwen Boloko soly-o          Danbala Wdo
EBM 960  Danbala Wedo,                       Danbala Wdo
EBM 970  Odan sezo...                        Danbala Wdo
EBM 980  Odan, Okou Ywe                      Danbala Wdo
EBM 990  Danbala Wedo, lasous-o ma prale              Danbala Wdo
EBM 995  anyanman, o lanman-e                   Danbala Wdo
EBM 1000 anyanman, o lanman-e                   Danbala Wdo
EBM 1001 savalou-e                         Ogoun Feray
EBM 1002 Py nou la-e                        Papa Py
EBM 1010 e Alanman ye, Lasoutini Lade n'a w Alanman        Danbala Wdo
EBM 1020 Danbala Wedo... Ago-Ago-e!                 Danbala Wdo
EBM 1030 nou tout blan, blan                    Danbala Wdo
EBM 1040 Migl... o-minode!                     Danbala Wdo
EBM 1050 Dje mwen genyen, o-e kout je                Danbala Wdo
EBM 1060 Danbala Wedo, Ago-Ago-e!                  Danbala Wdo
EBM 1070 Py Danbala, nou se wozo                  Danbala Wdo
EBM 1080 m'ape rele Lisa Danman-e                  Lisa
EBM 1081 m'ape rele Lisa Danman-e                  Lisa
EBM 1090 anba Wedo Tokan-e                     Danbala Wdo
EBM 1100 sa nou w laa, nou pasa pale!               Danbala Wdo
EBM 1110 Lakansyl-Lakansyl gade sa yo f mwen           Danbala Wdo
EBM 1111 Lakansyl-o                        Danbala Wdo
EBM 1120 anye... o Silverin-o...                  Danbala Wdo
EBM 1130 Lisa Lisa anye o                     Lisa
EBM 1150 bonjou lwa wangl adje                   Wa Wangol
EBM 1160 je mwen genyen o-e kout dje                Danbala Wdo
EBM 1161 Koulv, koulv-o                      Danbala Wdo
EBM 1170 Danbala Wedo...                      Danbala Wdo
EBM 1180 m'pral sali Odan, Odan Yawe                Danbala Wdo
EBM 1190 Danbala Wedo, m'kriye Ago! nan ounf...          Danbala Wdo
EBM 1193 Balendjo, Ogoun-o                     Senjak Maj
EBM 1200 Annayit, Annayit...                  Senjak Maj
EBM 1210 Bosi, Danbala-To! Bo lvi t ge!              Senjak Maj
EBM 1220 Dawonmen Ewa ounjenikon mwen                Dawonmen Nibo Nibo
EBM 1230 Alensifre Ewa Dawonmen T                 Dawonmen Nibo Nibo
EBM 1231 Alensifre Ewa Dawonmen ...                 Dawonmen Nibo Nibo
EBM 1232 Ewa Kwakwa yege, Bo Ikan...                Dawonmen Nibo Nibo
EBM 1240 mete ounsi yo dey                     Legba
EBM 1250 Ng nw...                         Yangd
EBM 1260 Negrs Katyemoren...                    Dereal
EBM 1261 Negrs Katyemoren...                    Dereal
EBM 1270 Dereal,                          Dereal
EBM 1280 Dereal-Dereal... Dereal o!                 Dereal
EBM 1281 Dereal...                         Dereal
EBM 1290 Dechouke moun saa yo...                  Dechouke
EBM 1300 Dawonmen Nibo Nibo-e                    Dawonmen Nibo Nibo
EBM 1310 bde n'a w Houn Madjawe                  Bde
EBM 1320 Alada Kenbalada -Savalou-ko-e!               Dawonmen Nibo Nibo
EBM 1330 Ounsi Djamenf                       Legba Atibon
EBM 1331 Ounsi-a Dja-Menf...                    Bo-houn
EBM 1335 Ounsi lamenf                       Legba Atibon Katawoulo
EBM 1340 Zo Lada sanble                       Legba
EBM 1350 Vodoun wansyon                       Legba
EBM 1360 Do-ewa, do-ewa                       Bo-houn
EBM 1361 Do-ewa, do-ewa                       Bo-houn
EBM 1370 Do, Ezili dodo nan kana-e                 Bo-houn
EBM 1380 dodo-e do                         Bo-houn
EBM 1381 Bde na w, Houn Madjawe                 Bo-houn
EBM 1382 Dodo-e do...                        Bo-houn
EBM 1390 gade gwo Zen tagwe dan lavi ounyi             Bo-houn
EBM 1400 Lisagbagi Mado Gwo-Zen...                 Bo-houn
EBM 1410 anye se pa anba Nannan sa                Dechouke
EBM 1420 Ago, si!                          Bo-houn
EBM 1426 Simil... Simil Gangan.... Simil....           Mayonbe
EBM 1430 m'ape diskite pou lavi mwen                Sobo Bad
EBM 1431 m'ape diskite pou lavi mwen                Bo-houn
EBM 1432 Hounkou Olokoun Djv Houn! - Bohoun!           Bo-houn
EBM 1433 nou pral kondwi'l ale laa                 Bo-houn
EBM 1440 verite nou, Kadja Dosou a                 Marasa Dosou, Dosa
EBM 1441 verite nou, Kadja Dosou a                 Bo-houn
EBM 1450 Zensou Zen anba dlo                    Bo-houn
EBM 1458 Bila Masa manyan, kembe yo                 Marint pye chch
EBM 1460 ewa Bohoun Bobo Ile                    Bo-houn
EBM 1461 ewa Bohoun Bobo Ile                    Bo-houn
EBM 1470 Ago-Ago-e!                         Ezili Freda
EBM 1471 Ezili Freda, Bad Miwasan-e                Ezili Freda
EBM 1480 Metrs yo rayi mwen                    Ezili Freda
EBM 1490 Ezili Dowa, se defans mwen                Ezili Freda
EBM 1500 Ezili sti nan lanm a Sendj-e              Ezili Freda
EBM 1510 Ezili-e, o Manman Pimba                  Ezili Danpetro
EBM 1515 Pdrapo ki okay l'koushe                  Alegba-S
EBM 1520 Ezili-o, jou manman'm mouri, o ma kriye          Ezili Danpetro
EBM 1530 Ezili Danpetro ma rele lwa saa se lwa pa'm nan       Ezili Danpetro
EBM 1540 Ezili Danpetro, ma rele, kay saa se kay lwa mwen      Ezili Danpetro
EBM 1547 Batchake o Bakoulou                    Bakoulou Baka
EBM 1550* Grann Ezili... Doba-e                   Ezili Freda
EBM 1551 Grann Alouba, Louba-e!                  Ezili Freda
EBM 1560* Grann-o rele Grann-o                   Ezili Freda
EBM 1570 st kout kouto, st kout ponya-e             Ezili Danpetro
EBM 1571 M'se zekl Yanyan....                   Ezili Danpetro
EBM 1580 san'm ape koule, o san'm ape koule             Ezili Danpetro
EBM 1590 Ezili-e, m'ta boule kay la                 Ezili Danpetro
EBM 1600 Ezili-o, I mande ou kan kote ou ye             Ezili Freda
EBM 1610* Ezili, metrs kay mwen...                 Ezili Freda
EBM 1620 Gedevi-e, nou masa nou de                 Gede Nibo
EBM 1630 Gedevi-e,                         Gede Nibo
EBM 1631 Gedevi Ywe, Gede....                   Gede Nibo
EBM 1632 Kwaa, se Kwa mwen                     Gede Nibo
EBM 1633 Kwaa na dole kwa sa, zo!                  Bawon Lakwa
EBM 1634 Alaye-Alaye...                       Gede Nibo
EBM 1640 Gedevi Yawe, Gede-e                    Gede Nibo
EBM 1645 Gedevi Ywe,                        Gede Nibo
EBM 1650 Gede Nibo -Yawe                      Gede Nibo
EBM 1660 Alovi Gede nibo, mache sonde yo              Gede Nibo
EBM 1670 Brav-o, n'a rele brav-o!                  Gede Nibo
EBM 1680 Gede Nibo, manje jodi, sere demen             Gede Nibo
EBM 1690 Papa Gede bel gason                    Gede Nibo
EBM 1700 Gede Nibo yo di, - ou pa dra...              Gede Nibo
EBM 1710 Aviya viya, aviya Dawonmen                 Gede Maza
EBM 1711 Aviy viy...                       Gede Maza
EBM 1720 l la manyen na w                    Gede Nibo
EBM 1730 yo di konsa Kaptn pa lwa-e                Gede Nibo
EBM 1740 Menf Ezili, Gede Nibo Mazaka,               Gede Nibo
EBM 1750 Pikan i ni pike mwen                    Gede Nibo
EBM 1760 mwen di-e yo vin sonde nou laa anye            Gede Nibo
EBM 1770 se laye, m'ape laye!                    Gede Nibo
EBM 1780 Pin-nan-tchou se mwen menm                 Gede Nibo
EBM 1785 Gede Zarenyen, -woy! woy! Gede Zarenyen         Gede Nibo
EBM 1790 siye... adje siye!                     Gede Nibo
EBM 1791 Kalinda-e... Kalinda bounda pa bounda...          Kongo
EBM 1792 Kalinda-e..-e...-e                     Kongo
EBM 1793 Alalawou, k'woup-woup-woup!                Kongo
EBM 1794 Marengwen pinga zonbi! Marengwen pinga zonbi!       Marengwen
EBM 1795 Marengwen k'pina, pina!                  Marengwen
EBM 1796 Marengwen k'To! K'Marengwen Zonbi-na!           Marengwen
EBM 1797 siy anba... Manzel Mari siye!               Gede Nibo
EBM 1798 m'bezwen youn odeid-o...                  Gede
EBM 1800 Soufrans se youn lwa ki pa konnen manje moun-o      Gede Nibo
EBM 1801 m'pap fache a pech dla t yo...              Gede Nibo
EBM 1802 anba Gwo-Rosh-o!                      Gede Nibo
EBM 1803 yo nonmen mwen...                     Gede Nibo
EBM 1810 viv Gede... viv Gede...                  Gede Nibo
EBM 1820 viv Gede! viv Gede ountchelo! viv Gede!          Gede Nibo
EBM 1830 way! -yo!... si'm te gen youn ti koze konsa...       Kongo
EBM 1840 Gran Chimen Mouwa...                    Gran Chimen
EBM 1842 Nan Gran Chimen Sa...                   Gran Chimen
EBM 1850 Gran Chimen na prale anye, o anye o           Gran Chimen
EBM 1860 Gran Chimen Mouwa...                    Gran Chimen
EBM 1861 Ibo m'granmoun-o, - o m'granmoun-o!            Ibo Lele
EBM 1862 Ibo Lele, Ibo Lele-o                    Ibo Lele
EBM 1863 panyen Grann Ibo panyen Ibo Ilou kanman         Ibo Lele
EBM 1864 panyen Grann Ibo...                   Lapriy
EBM 1880 Lele-Lele...                        Ibo Lele
EBM 1890 Ll ll                         Ibo Lele
EBM 1900 Jwe jwe                          Ibo Lele
EBM 1905 Ewa Zan-Zan-e                       Ibo Lele
EBM 1910 Ayiti Tae                         Ibo Lele
EBM 1920 ewa mannan kongwe                     Kongo
EBM 1921 ewa mannan kongwe                     Kongo
EBM 1930 Kanno, kanno kote ou ye                 Kongo
EBM 1940 Kongo-Kongo...                       Kongo
EBM 1950 Kongo-Kongo...                       Kongo
EBM 1960 Kongo men yo...                      Kongo
EBM 1970 Larn-o,                          Kongo
EBM 1980 bel Kongo, Kongo bel                    Kongo
EBM 1990 Kongo men yo...                      Kongo
EBM 2000 Merizye wa sonje Bo Jouala                 Agaou Wdo
EBM 2010 Kongo lazil-o...                      Kongo
EBM 2012 Ata-Penmba, O Gounoufr                  Ata-Penmba Gouloufre
EBM 2020 Kongo lazil-o...                      Kongo
EBM 2021 pinga pale fanm mal-o...                  Kongo
EBM 2022 se nan dmi m'teye...                   Kongo
EBM 2023 nan dmi m'teye...                     Kongo
EBM 2024 kouto'm tonbe lan dlo                   Kongo
EBM 2025 Mibale m'ta prale...                    Kongo
EBM 2026 m'pap vwayaje-o...                     Kongo
EBM 2030 Larn Soly-o                       Kongo
EBM 2040 Kongo-Kongo...                       Kongo
EBM 2050 Elizabt o... gade miz m'ap pase!             Kongo
EBM 2051 m'rele la fanmi-o                     Kongo
EBM 2060 Elizabt Lento gade miz m'ap pase             Kongo
EBM 2070 Sesil ki di manman!                    Kongo
EBM 2071 Sesiyo Gidi Mannan!                    Kongo
EBM 2080 Larn-o,                          Kongo
EBM 2090 Larn-o,                          Kongo
EBM 2100 Kawolin Akao                        Kongo
EBM 2101 Anakawona! awona-ko!-e...                 Kongo
EBM 2110 panama'm tonbe,                      Kongo
EBM 2120 Okay-o, o kay saa, se kay lwa mwen!            Kongo
EBM 2130 Okay-o...                         Kongo
EBM 2131 Okay-o...                         Kongo
EBM 2140 Lenglesou Manman kote ou teye m'pa w ou          Lenglensou Basensan
EBM 2150 Lenglesou-e, o Basensan-e ou pa w'm angaje        Lenglensou Basensan
EBM 2160 Basensan, konsa yo ye                   Lenglensou Basensan
EBM 2170 m'ba ou san                        Lenglensou Basensan
EBM 2180 ago Lisa Ganman                      Lisa
EBM 2190 Bonswa, Papa Loko, oungan mwen               Loko Atisou
EBM 2191 bon tan se mwen! move tan se mwen...            Ayizan
EBM 2200 Va Loko, Loko valade                    Loko Atisou
EBM 2210 Papa Loko se ou menm ki ban'm ason a            Loko Atisou
EBM 2220 Pinga-Loko, Loko manyen wanga cho             Loko Atisou
EBM 2221 Agaou vante-vante                     Agaou Wdo
EBM 2230 Papa Loko Papa, se pa mwen sl-o, se nou de        Loko Atisou
EBM 2240 Loko anye...                       Loko Atisou
EBM 2241 Loko anye...                       Loko Atisou
EBM 2250 Atisou Va Loko, men oungan mwen              Loko Atisou
EBM 2260 Aloko Atisou-gwe                      Loko Atisou
EBM 2261 -la, ela Bobo Ile                     Loko Atisou
EBM 2270 Aloko Atisou-gwe, o Manyanvalou segwelo,         Loko Atisou
EBM 2280 Aloko Va kisa, Imado Kowa-Mede!              Loko Atisou
EBM 2290 Papa Loko Papa ou se van,                 Loko Atisou
EBM 2300 Loko Dewaze                        Loko Atisou
EBM 2310 nan Yogann-o, Loko a Kowaniye               Loko Atisou
EBM 2320 Loko Djandjan Loko                     Loko Atisou
EBM 2330 Azagon Loko Madja Elouwe                  Loko Atisou
EBM 2340 Papa Loko malad, men tan an sonm o             Loko Atisou
EBM 2350 Va Loko pale zanfan layo                  Loko Atisou
EBM 2360 van, van, van Loko                     Loko Atisou
EBM 2370 Loko Sendj-e, lavi nougwe-e                Loko Atisou
EBM 2390 Loko-o, o Loko, o kilidja                 Loko Atisou
EBM 2400 Ayiti ki di sa, se Oun madi                Loko Atisou
EBM 2410 m'gen je-o, Marasa layo, nou gen je o           Marasa Dosou, Dosa
EBM 2420 Marasa Dosou, Dosa,                    Marasa Dosou, Dosa
EBM 2430 Zenglenzen kite yo f Miyanvalou mwen laa         Marasa Dosou, Dosa
EBM 2440 Bondje devan, Lsen dy la                Marasa Dosou, Dosa
EBM 2450 Dosou Marasa ki byen, ki mal                Marasa Dosou, Dosa
EBM 2460 Marasa yo men dlo men manje                Marasa Dosou, Dosa
EBM 2470 Marasa layo, nou gen youn abitid nou di nou pa manje    Marasa Dosou, Dosa
EBM 2480 zany, ki zany saa?                    Marasa Dosou, Dosa
EBM 2490 Marasa ale nan lag-e                   Marasa Dosou, Dosa
EBM 2500 Manman jimo, Papa jimo                   Marasa Dosou, Dosa
EBM 2510 Marasa-ede mwen!                      Marasa Dosou, Dosa
EBM 2520 nou de, o Marasa nou de, anye o!             Marasa Dosou, Dosa
EBM 2521 Miz nou, se pou do nou, -Odo nouno!            Sobo Bad
EBM 2530 anye, lesen, le m, Marasa rele-o,            Marasa Dosou, Dosa
EBM 2540 Marasa Ginen, o adje, Marasa Ginen, o adje         Marasa Dosou, Dosa
EBM 2550 Van rele van-e                       Marasa Dosou, Dosa
EBM 2560 Marasa Elou-e                       Marasa Dosou, Dosa
EBM 2565 Marasa rele Bondje pou mwen                Marasa Dosou, Dosa
EBM 2570 m'rele pwen an Dosou Marasa-e               Marasa Dosou, Dosa
EBM 2580 Lakosya Dosou Marasa-e                   Marasa Dosou, Dosa
EBM 2585 Py, Py Basiko!                      Papa Py
EBM 2590 Py, Py Masiko!                      Papa Py
EBM 2600 Py Mimire,                        Papa Py
EBM 2601 Mwen di Py Misole                     Papa Py
EBM 2610 Py na sali yo                       Papa Py
EBM 2620 Sogbadja sesa, o sogbadja                 Lapriy
EBM 2630 Papa Py, sali yo, m'di Ogoun, o n'ap sali yo       Papa Py
EBM 2640 Laba-Laba...                        Papa Py
EBM 2650 Fawo-e, Fawo Atinde                    Papa Py
EBM 2651 Fe... Fe                          Papa Py
EBM 2660 Nannan Bloukou... Itamoni anwo-e! anye pate la-e!    Senjak Maj
EBM 2670 sali Nago-e...                       Senjak Maj
EBM 2680 kili-kili-o! Imanboya-o!                  Senjak Maj
EBM 2690 tou le jou m'ape pale yo...                Senjak Maj
EBM 2700 Madjo osany-e, mande osany-o                Senjak Maj
EBM 2701 Madjo san-e, mande san                   Senjak Maj
EBM 2710 tout nanshon, genyen defo pa yo...            Senjak Maj
EBM 2720 Gidi Gidi... Houn nawe                   Senjak Maj
EBM 2730 m'di Vyenvyen n'a pran yo!                 Senjak Maj
EBM 2740 Ogoun-o!                          Ogoun Feray
EBM 2750 Barakou Kotodj,                      Senjak Maj
EBM 2760 ba li ti moso!                       Senjak Maj
EBM 2770 Papa Ogoun, bonswa...                   Senjak Maj
EBM 2780 Py-Py, Py Basiko...                   Nannan Bloukou Itamonye
EBM 2790 Py Aleman-Lmiso Obatala                 Senjak Maj
EBM 2791 Ogoun F... Lman...                    Ogoun Feray
EBM 2800 Osany pa la....                      Nannan Bloukou Itamonye
EBM 2801 Osany pa la....                      Nannan Bloukou Itamonye
EBM 2810 Sipriyen.... Mt Osany-o,-e                Nannan Bloukou Itamonye
EBM 2820 Osany Megi-e...                      Nannan Bloukou Itamonye
EBM 2830 Osany Megi-a, li genyen danje, li genyen mal'l     Nannan Bloukou Itamonye
EBM 2840 Osany-o, o ll-e,                    Nannan Bloukou Itamonye
EBM 2850 Alada Koliko....                      Senjak Maj
EBM 2860 kili fizye                         Senjak Maj
EBM 2870 Omiba...                          Nannan Bloukou Itamonye
EBM 2880 Omiba, Omibala-e                      Nannan Bloukou Itamonye
EBM 2890 Omibala, rele Lmiso                    Nannan Bloukou Itamonye
EBM 2900 Aloumandja-e....                      Senjak Maj
EBM 2901 Aloumandja-e... o Ogoun-o,                 Senjak Maj
EBM 2902 M'se Zb-At-e...                     Ogoun Feray
EBM 2903 M'se Zb-At-e...                     Ogoun Feray
EBM 2910 Ogoun-o, Ng g-e!                     Ogoun Feray
EBM 2920 Ogoun rele... - o se pa ft li!              Ogoun Feray
EBM 2930 Dantan se nou menm-o                    Senjak Maj
EBM 2940 Ogoun kriye...                       Ogoun Feray
EBM 2950 Ogou-Ogou!                         Nannan Bloukou Itamonye
EBM 2960 Mt Ogoun ki l li ye                   Ogoun Feray
EBM 2970 Odan ki ri mal sa                     Senjak Maj
EBM 2971 Ng Badagri...                       Nannan Bloukou Itamonye
EBM 2972 Odan ki ri mal sa                     Senjak Maj
EBM 2980 tonbe pa leve se lan m                  Senjak Maj
EBM 2990 Ogoun Dil, o Lmiso                    Ogoun Feray
EBM 3000 Ogoun Dil-o...                      Ogoun Feray
EBM 3010 Ogoun Batagri ou pa konnen dele              Senjak Maj
EBM 3030 Ogoun De-e                         Nannan Bloukou Itamonye
EBM 3040 Gwo-Basen an, ki voye rele mwen              Ogoun Feray
EBM 3041 Gwo-Basen-an,                       Ogoun Feray
EBM 3050 Pito-M'Pito....                      Ogoun Feray
EBM 3060 Liki Likiye, Liki Likiye                  Ogoun Feray
EBM 3070 Nago Pili-Pili, pindja.... anye.... anye...       Senjak Maj
EBM 3071 Mt Nago, ki l li ye?                   Senjak Maj
EBM 3072 Mt Lovig                         Senjak Maj
EBM 3073 Alomiye                          Senjak Maj
EBM 3080 Ogoun Demany...                      Ogoun Feray
EBM 3090 Ogoun Demany ou move,                   Ogoun Feray
EBM 3100 Ogoun Temer! Papa Ogoun Temer!              Ogoun Feray
EBM 3110 m'di Ogoun Batagri m'se loray-o              Senjak Maj
EBM 3120 Ogoun Batagri konbyen zanmi ou genyen?          Senjak Maj
EBM 3130 m'di Ogou-o sere! sere saa!                Senjak Maj
EBM 3140 janmen m'pa sa tonbe!                   Senjak Maj
EBM 3150 Ogoun Feray, se Ng politiko                Ogoun Feray
EBM 3155 Dja-e, rele Dja                      Senjak Maj
EBM 3156 Ogoun-o...                         Ogoun Feray
EBM 3160 lwa mwen adje... se vre adje...              Py Aleman Lmi-So Obatala
EBM 3170 Oba! Oba! Dni-ye!                     Senjak Maj
EBM 3180 Sanba Lolo, ma rele Ogoun-o                Ogoun Feray
EBM 3190 pinga, pinga, pinga mal sa                Senjak Maj
EBM 3200 Batsa Megi-e                        Senjak Maj
EBM 3210 Olisha vole...-e!                     Senjak Maj
EBM 3220 se pa jodi-a y'ape pale'm mal...              Senjak Maj
EBM 3230 Olisha-e, o ma rele Odoudouwe               Senjak Maj
EBM 3240 Ashade...                         Senjak Maj
EBM 3250 Saint Jean                         Senjak Maj
EBM 3260 a lantran'm Saint Jacques...                Senjak Maj
EBM 3270 Kala Kala                         Senjak Maj
EBM 3280 Chwal Saint Jacques mare nan poto             Senjak Maj
EBM 3290 Saint Jacques-o                      Senjak Maj
EBM 3300 Saint Jacques pa la...                   Senjak Maj
EBM 3310 Saint Jacques Maj... Ogoun Ashade!            Senjak Maj
EBM 3330 ouv bay pou Atibon                    Atibon Legba
EBM 3331 wa gade ounf a                      Legba Atibon
EBM 3332 ouv bay pou Atibon                    Atibon Legba
EBM 3333 Ou sinyale Agwe Tawoyo                   Agwe Tawoyo
EBM 3334 Mt Agwe kote ou ye                    Agwe Tawoyo
EBM 3340 Papa Legba ouv bay                    Legba Atibon
EBM 3350 Legba koumande, Atibon Legba koumande yo          Atibon Legba
EBM 3351 Atibon Legba Kili fizye                  Atibon Legba
EBM 3352 Atibon Legba Itoto Ewa...                 Atibon Legba
EBM 3353 Alegba Itoto Ewa, Goubasa... - Houn Basa!         Alegba Vanyan Sanyan
EBM 3360 Papa Legba makout la nan do-ou               Legba Atibon
EBM 3363 Alegba S                         Alegba Vanyan Sanyan
EBM 3370 Legba anye o                       Legba Atibon Katawoulo
EBM 3380 Legba nou vante                      Legba Atibon Katawoulo
EBM 3390 Velekete Papa Legba, Legba janmen sou-e          Legba
EBM 3400 Alegba, o wi nou vye                    Alegba Vanyan Sanyan
EBM 3410 Alegba Zankliyan Imedevye, dan miton yawe         Alegba Vanyan Sanyan
EBM 3420 Bondje mache devan, Lsen mache dy ou          Alegba Vanyan Sanyan
EBM 3430 Alegba Kliyan-Kliyan!                   Alegba Vanyan Sanyan
EBM 3440 Alegba, Kliyan-Kliyan!                   Alegba Vanyan Sanyan
EBM 3450 Alegba Vanyan Sanyan...                 Alegba Vanyan Sanyan
EBM 3460 Alegba Sanyan, Sanyan                  Alegba Vanyan Sanyan
EBM 3470 Alegba Tiyanyan, o Bondje                 Alegba Vanyan Sanyan
EBM 3480 nan makout Alegba, Legba deniye              Legba Atibon
EBM 3490 Ddlo... konbyen ounsi ki f oungan? -o Ddlo!      Atibon Legba
EBM 3500 Legba-e, Legba saa                     Legba Atibon Katawoulo
EBM 3510 Legba nan bay a                      Legba Atibon Katawoulo
EBM 3520 Yanvalou cho anye anye                  Legba Atibon Katawoulo
EBM 3525 Savalou tcho, anye anye, se pa Legba           Legba Atibon Katawoulo
EBM 3530 rele yo                          Loko Atisou
EBM 3540 Go lada yo sanble                     Bde
EBM 3550 lafanmi sanble                       Gwt Nayinde
EBM 3560 Lafanmi sanble                       Gwt Nayinde
EBM 3570 Sogbagi Sobo, Imamou de                  Sobo Bad
EBM 3580 krye bde-o...                       Bde
EBM 3590 krye bde Tokan                      Sobo Bad
EBM 3600 bde, bde                         Bde
EBM 3610 bde,                           Sobo Bad
EBM 3620 bde, bde, bde deb                   Milokan
EBM 3630 bde, bde                         Bde
EBM 3640 Dechouke                          Dechouke
EBM 3650 Jouala Jouala-e                      Bde
EBM 3660 Nannan...                         Dechouke
EBM 3670 anye Manbo Gwo Nannan-e...                Manbo Gwo Nannan
EBM 3680 m'pral prepare pou'm f seremoni lwa m'yo...        Bde
EBM 3690 Laplas-o                          Bde
EBM 3700 Laplas-Ginen kay mwen                   Bde
EBM 3701 o Laplas-o tout sa w'ape fe-a se byen, se byen      Bde
EBM 3710 sali manbo...                       Bde
EBM 3720 Ddlo                           Bde
EBM 3730 o lan dogwe                        Bde
EBM 3740 Anna dogwe...                       Bde
EBM 3750 an na dogwe                        Bde
EBM 3760 vin Bo s,                         Bde
EBM 3770 s! nou tout se s! De-niye s!              Bde
EBM 3780 konplo!                          Bde
EBM 3790 sali Nago, depi n'ape mache m'pa janmen wesa        Py Aleman Lmi-So Obatala
EBM 3800 Manman tanbou a rele                    Bde
EBM 3810 tanbouye mwen, katalye mwen,                Bde
EBM 3820 Dechouke                          Dechouke
EBM 3830 Ount-e, na dole,                     Ount
EBM 3850 na rele Ogan, Ogan, Ogan-e                 Atjasou Welo
EBM 3851 Atjasou vole                        Atjasou Welo
EBM 3860 n'ape rele Ogan-e, Ogan, Ogan               Atjasou Welo
EBM 3870 S Fm-o, o prete'm bagt-ou                Bde
EBM 3871 Bagi alovi monse wa                    Sobo Bad
EBM 3880 Viye-Viye!                         Ogoun Feray
EBM 3890 Silibo Adjalamensou lwa mwen, n'ap f pou yo        Silibo Vavoun
EBM 3900 Silibo genyen lwa                     Silibo Vavoun
EBM 3910 Silibo Vavoun nou-la...                  Silibo Vavoun
EBM 3911 pa koute?                         Silibo Vavoun
EBM 3912 Silibo rele Vavoun-o...                  Silibo Vavoun
EBM 3913 Ti-Gougounn anye                      Marasa Dosou, Dosa
EBM 3914 Ati Donyon                         Marasa Dosou, Dosa
EBM 3915 Ati Donyon yo vire                    Marasa Dosou, Dosa
EBM 3916 Ati Donyon ma di-e                    Marasa Dosou, Dosa
EBM 3917 Ati Donyon sa nou we la anye               Marasa Dosou, Dosa
EBM 3918 A miyan miyan                       Marasa Dosou, Dosa
EBM 3919 Koungwele                         Marasa Dosou, Dosa
EBM 3920 Silibo li mado fwenk Akilovi-ye              Silibo Vavoun
EBM 3921 Silibo li mado fwenk Akilovi-ye              Silibo Vavoun
EBM 3922 Mene'm ale -o                       Ezili Freda
EBM 3923 rele Jan Petro...                     Jan Petro
EBM 3924 Sanbet ka di e nou manbwe                 Jan Petro
EBM 3930 Silibo genyen lwa                     Silibo Vavoun
EBM 3940 Miyanvalou wonsyon valou anwo, Sobo Aloumandja-e      Sobo Bad
EBM 3950 Mede oun, oun, Sobo oun madi yo              Sobo Bad
EBM 3960 Sobo-e la...                        Sobo Bad
EBM 3961 e Sobo ago-e...                      Sobo Bad
EBM 3970 Sobo wandile...                      Sobo Bad
EBM 3980 Sobo Kesou-a, Manyanvalou-e                Sobo Bad
EBM 3990 Sobo ye la, a li mande youn konv             Sobo Bad
EBM 4000 pale mal ou tande, zory t'ape koute yo          Sobo Bad
EBM 4010 bann Sobo a, dmi dey-e                 Sobo Bad
EBM 4020 pale mal o                         Dereal
EBM 4030 Nayile, Vodoun mwen Nayile                 Sobo Bad
EBM 4040 Papa So k'te bay Satela ason asogwe an lade        Sobo Bad
EBM 4050 Alanman, Alanman-e                     Sobo Bad
EBM 4060 anye, Manbo Nannan Soutini Ladogwesan          Sogbagi Sobo
EBM 4070 Ounsi layo, ki prale dniye                Atibon Legba
EBM 4090 Ounsi yo pral soudo                    Atibon Legba
EBM 4100 Ounsi Djamen, Ounsi Djamen                 Legba Atibon
EBM 4110 Ounsi layo, n'ap priye dje                 Marasa
EBM 4111 Ounsi janmen, Ounsi janmen janmen Santayi-Wlo       Marasa
EBM 4112 Nibo s, Danwonmen an mashe na we yo, nou bo s      Bde
EBM 4113 Leve lan men set fwa douvan papa nou            Bde
EBM 4114 Se nou de, Danbala Wedo se nou de             Danbala Wdo
EBM 4115 Sa na di ouny yo                     Zoklimo Fatra
EBM 4116 Benga Moyo fr mwen, Mazof-a pale ou pa koute'l      Zoklimo Fatra
EBM 4117 Sgwelo konbyen ounsi ki fe oungan, - o Sgwelo      Loko
EBM 4118 Si ou we sa se la penn-o                  Loko
EBM 4119 Nou gen pot asire o ll-e                 Granbwa
EBM 4120 leve lamen st fwa douvan papa nou             Loko
EBM 4121 Zo Miyan-o flahounde                    Senjak Maj
EBM 4122 Demefie, jwe nou, Azangon Loko si n'ap trayi oungan nou  Loko Atisou
EBM 4130 Bo Miyan Manyan sa...                   Bde
EBM 4140 Oungan malouko mete oungz yo dey             Loko
EBM 4150 Ounsi Nibo Madjawe                     Loko Atisou
EBM 4160 Ounsi Nibo reveye                     Loko
EBM 4180 tanga manje mt li                     Kongo
EBM 4181 tanga manje mt li                     Kongo
EBM 4190 ame, ame                          Gran Chimen
EBM 4210 Okouwa, Okouwa                       Nannan Bloukou Itamonye
EBM 4212 Moun yo rele mwen pou sonde mwen              Granbwa
EBM 4220 Zen koun Zen Nanni bowa                  Danbala Wdo
EBM 4230 se mwen...                         Legba
EBM 4240 Papa Legba plante y poto                  Legba Atibon
EBM 4250 Asogwe nou lade                      Sobo Bad
EBM 4260 m'ranmsi yo                        Loko Atisou
EBM 4270 vv vv                         Milokan
EBM 4280 gad'oun vv k'ap trase la.                Bde
EBM 4290 ago, ago, ago                       Bde
EBM 4300 vv                            Milokan
EBM 4310 Milokan, Milokan-e                     Bde
EBM 4320 Wangl-o, Wangl o                     Wa Wangol
EBM 4330 lwa Wangl-o bonjou                    Wa Wangol
EBM 4340 Wangl...                         Wa Wangol
EBM 4350 Tigwav-o, Tigwav twa ile                  Wa Wangol
EBM 4360 Madjoman se pou lakwa-e                  Wa Wangol
EBM 4370 Wangl-o wale                       Wa Wangol
EBM 4380 Miyanvalou Wonsyon valou anwo               Sobo Bad
EBM 4390 m'manyen Yanvalou dekay blan-an-e             Senjak Maj
EBM 4410 Vodoun Wonsyon                       Sobo Bad
EBM 4420 bonswa Kouzen, bonswa Kouzin o               Azaka Mede
EBM 4430 Kouzen-o...                        Azaka Mede
EBM 4440 woule ma woule                       Azaka Mede
EBM 4450 m'st anba, m'ap mounte                  Azaka Mede
EBM 4460 Madan Letan m'pa bwe dlo nan gode             Azaka Mede
EBM 4470 Kouzin-o...                        Azaka Mede
EBM 4480 Bonjou Kouzen-o... - Bonjou Kouzin-o...          Azaka Mede
EBM 4481 kite manje mwen la...                   Azaka Mede
EBM 4482 Gdj-Gdj...                       Azaka Mede
EBM 4490 m'pap prale ank-e                     Azaka Mede
EBM 4500 moun debyen deja moun debyen                Azaka Mede
EBM 4510 Zaka Mede...                        Azaka Mede
EBM 4511 Azaka Gweliye-o, ay ton                  Azaka Mede
EBM 4530 mwen di Azaka-si-Azaka-la, Bobo Ile            Azaka Mede
EBM 4531 On... - respe! - on....                 Azaka Mede
EBM 4540 Zaka-e ton                        Azaka Mede
EBM 4550 Manman kontan, papa fache                 Azaka Mede
EBM 4551 Fanm pa r....                       Azaka Mede
EBM 4570 Minis-o, yo fe'm fache...                 Azaka Mede
EBM 4580 Minis Zaka, kote wa prale                 Azaka Mede
EBM 4590 Jakomel ki genyen leta                  Azaka Mede
EBM 4591 m'ap mounte anba tonl la                 Azaka Mede
EBM 4600 konsa yo ye                        Azaka Mede
EBM 4601 Kouzen alaso! Kouzen adje!                 Azaka Mede
EBM 4602 Zen Kouzen Nan Nibo-a!                   Azaka Mede
EBM 4603 tout granmoun yo finn mouri!               Azaka Mede
EBM 4604 Zen anwo, Zaka Mede... - wi Ng-Nw!            Azaka Mede
EBM 4605 Sa r... --e!                       Azaka Mede
EBM 4610 Blewounde, ounde Yanvalou                 Azaka Mede
EBM 4620 Ti gason ale nan kve...                  Azaka Mede
EBM 4621 Ounwaya-waya, Lanmiral-o...                Azaka Mede
EBM 4622 Houn waya, Houn waya, Houn waya              Bo-houn
EBM 4630 Peye peye ron peye                     Azaka Mede
EBM 4631 Pye'm pa touche t wayo                  Azaka Mede
EBM 4640 lonnen mwen youn bwa anye anye             Azaka Mede
EBM 4650 Evito ou ale                        Azaka Mede
EBM 4651 Evito Mal, ou pa w tan-an chanje-o...          Azaka Mede
EBM 4652 nan pwen lavi ank-o!                   Azaka Mede
EBM 4660 m'ape mande pouki kril nonmen non mwen          Lisa
EBM 4670 manbo ale, manbo                      Legba Atibon
EBM 4680 Mari Bobe, Mari Bobe                    Legba Atibon
EBM 4690 inosan, ou pa w mwen inosan-e               Azaka Mede
EBM 4700 Ago-Ago-e... Ago-Ago-e!                  Sobo Bad
EBM 4701 Fanm Sobo-a ki rive                    Sobo Bad
EBM 4710 si m'pa te gason konsa...                 Jan Petro
EBM 4730 Ka Imamou youn... - Gwt...                Senjak Maj
EBM 4740 o Koto si lwen si lwen, anba Okay si lwen si lwen     Legba Atibon
EBM 4750 Oungan-kay mwen, yo di,                  Legba Atibon
EBM 4760 on la mezon!                       Lenmba Zawou
EBM 4770 Papa Louvennkou,                     Papa Louvennkou
EBM 4780 sali Legba-e...                      Legba Danpetro
EBM 4781 Papa Li Lgba...                      Legba Danpetro
EBM 4782 Papa Minawo...                       Legba Danpetro
EBM 4783 Papa Li Legba...                      Legba Danpetro
EBM 4784 Papa Li papa...                      Legba Danpetro
EBM 4790 mwen antre, o nan lakou-a                 Legba Danpetro
EBM 4800 Danpetro, o wa'yo                     Legba Danpetro
EBM 4810 Danpetro, o way-o, o Danpetro, o rayi Manman        Legba Danpetro
EBM 4820 Danpetro pa twp-o, o Danpetro pa st-o          Legba Danpetro
EBM 4830 kou yo malad...                      Legba Danpetro
EBM 4840 m'di tanbouye mwen                     Jan Petro
EBM 4850 mwen sti ka Manbo Delayi                 Legba Danpetro
EBM 4870 Madjoman se pou lafwa-e                  Legba Danpetro
EBM 4880 yo mete wanga nan bay...                 Jan Petro
EBM 4890 mwen se koukouy nan bwa, o Twa Ile             Legba Danpetro
EBM 4900 Jeneral Mayeto, o bliye, Jete-Bliye Ranmase-Sonje     Jan Petro
EBM 4910 mwen se fy, mwen donnen nan branch mwen         Jan Petro
EBM 4920 konmanse...                        Legba Danpetro
EBM 4930 Mandjoula, manyen yo...                  Ganga Kongo
EBM 4940 balanse miton kay la                    Legba Danpetro
EBM 4950 anhan anhan nou manbwe nan kay la            Mayonbe
EBM 4960 Ounde, Ounde se pa konsa nou te ye             Mayonbe
EBM 4970 Alounbwe-Lounbwe, Lounbwe-Lounbwe - Ka           Mayonbe
EBM 4980 Noubwe! Noubwe! na Noubwe nan kay la!           Mayonbe
EBM 4990 Noungwe ma rele Noungwe                  Mayonbe
EBM 5000 toulejou mezanmi m'ape rele Bondje             Mayonbe
EBM 5010 Bondje na rele Bondje                   Mayonbe
EBM 5020 Koki Oko...                        Mayonbe
EBM 5030 Simil, si ou vante'm                   Mayonbe
EBM 5040 Simil, si ou vante'm                   Mayonbe
EBM 5050 Bwabwa...                         Mayonbe
EBM 5060 Bwabwa-e...                        Mayonbe
EBM 5070 travay pou mwen Mayonbe, o Mayonbe             Mayonbe
EBM 5080 yo ban mwen Doki a pote Ochoumare!             Nannan Bloukou Itamonye
EBM 5090 se nan bwa, se nan bwa-e                  Kosi Bwabwa
EBM 5100 Kosi... Kosi Bwabwa...                   Kosi Bwabwa
EBM 5110 Kosi Bwananbwa, lan Ginen m'prale peyi a chanje      Kosi Bwabwa
EBM 5111 Dje pale mannan moundong yo                Mousayi Moudong
EBM 5120 Zazi-e, o travay m'nan                   Ezili Danpetro
EBM 5130 Zazi-o, o Zazi Grann mwen                 Ezili Danpetro
EBM 5131 Zazi-o, o Zazi Grann mwen                 Ezili Danpetro
EBM 5140 Zbat a mwen pdi-e                    Ezili Danpetro
EBM 5150 Bonoto, koumbele, o koumbele, o Bonoto           Mayonbe
EBM 5151 Bonoto, koumbele, o koumbele, o Bonoto           Mayonbe
EBM 5160 m'deja Mayonbe, m'pral travay               Mayonbe
EBM 5161 m'gangan Mayonbe...                    Mayonbe
EBM 5162 Djoumbe! Djoumba!                     Mayonbe
EBM 5180 kay mwen foula-e...                    Mayonbe
EBM 5190 kay mwen foula-e...                    Mayonbe
EBM 5200 Fran Moman kay mwen foula-e                Mayonbe
EBM 5210 foula pou yo...                      Legba Danpetro
EBM 5220 Foula Lenbe, anye nou pral foula pou yo anye       Mayonbe
EBM 5230 m'pa gen lajan pou'm fe mal Mayonbe            Mayonbe
EBM 5240 malere yo di yo m'malere,                 Legba Danpetro
EBM 5250 se mwen menm Fatra, yo Bale Jete'm             Legba Danpetro
EBM 5260 Baton Fatra jou mwen tombe sa ka kenbe mwen        Legba Danpetro
EBM 5270 Kou M'bele...                       Mayonbe
EBM 5271 M'bele...                         Mayonbe
EBM 5280 Wilijou-o, o Wilijou o ma prale              Kosi Bwabwa
EBM 5290 toulejou m'sala, wi toulejou Masala, Masala anye     Makaya
EBM 5300 Masala-o, adje Masala o                  Makaya
EBM 5310 m'sot nan Granbwa, m'sot chache fy o           Granbwa Ile-Ile
EBM 5311 m'sot nan kalfou-a, m'sot chache fy-o.          Granbwa Ile-Ile
EBM 5320 anye... o m'sot chache...                 Granbwa
EBM 5340 Balmannan kite peyi a, l'prale              Granbwa Ile-Ile
EBM 5350 Balmannan gade sa yo fe mwen, sebon sebon         Granbwa Ile-Ile
EBM 5360 Granbwa ki di, se je yo ki w kite yo pale         Granbwa Ile-Ile
EBM 5370 Granbwa-e...                        Granbwa Ile-Ile
EBM 5380 se bite, m'bite                      Granbwa
EBM 5390 anye mwen bouke....                    Granbwa Ile-Ile
EBM 5400 nan Zile se tout tankou, genyen ki lwa ou ye       Granbwa Ile-Ile
EBM 5401 Se mwa laye, se mwa Loran Danje              Granbwa Ile-Ile
EBM 5410 Granbwa Ile-Ile, o!                    Granbwa Ile-Ile
EBM 5420 si m'te konnen sa...                   Granbwa Ile-Ile
EBM 5430 si'm pran lapn pile fy mwen se pou maji mwen bon     Granbwa Ile-Ile
EBM 5440 Aganman mounte bwa'l, - Yege!               Granbwa Ile-Ile
EBM 5450 Anganman mounte bwa l'ale                 Granbwa Ile-Ile
EBM 5460 mwen soti nan bwa Dokiman m'sot chache rasin gwanmen    Granbwa
EBM 5470 lwa, lwa-a sakre                      Granbwa
EBM 5480 Manman Doudou ya sonje                   Granbwa Ile-Ile
EBM 5490 m'di-e Dondon-e, Manman Doudou-e              Granbwa
EBM 5500 salange Yaya m'ap salange                 Masala
EBM 5510 mwen di-e pale Mannan yo, m'di-e pale Doki a yo      Mayonbe
EBM 5520 Doki-ayo! Mannan-ayo!                   Masala
EBM 5530 Man Penmba, Man Penmba Gouloufre              Ata-Penmba Gouloufre
EBM 5531 Man Penmba...                       Ata-Penmba Gouloufre
EBM 5532 Man Penmba e...                      Ata-Penmba Gouloufre
EBM 5533 Bwabwa e,                         Ata-Penmba Gouloufre
EBM 5534 Te Manbo Te                        Mayonbe
EBM 5537 Bwa n'a rele Bwa Gounoufre                 Ata-Penmba Gouloufre
EBM 5538 Malere se charite ki koumande               Jan Boumba
EBM 5539 Man Pemba Gouloufre                    Jan Boumba
EBM 5540 sa ki mande pou Masala men li rive             Masala
EBM 5550 Te-Manbo-Te, Zila Moyo, o poukisa, Te-Manbo-Te       Mayonbe
EBM 5560 Wakisa-e, m'pa konnen ki l wa tounen           Mayonbe
EBM 5570 yo ban mwen Doki a pote, o tou mare            Legba Danpetro
EBM 5580 Alada Kenbalada, Samalouko-e....!             Makaya
EBM 5590 Simbi Dlo, o Yawe! o Simbi Dlo, o Yawe!          Simbi Dlo
EBM 5600 Simbi voye mwen al chache dlo               Simbi Makaya
EBM 5610 Simbi Andezo yo di ya manyen, kisa yo paka fe mwen    Simbi Dlo
EBM 5620 Simbi Andezo sa ya fe mwen,                Simbi Dlo
EBM 5630 tout fy se fy,                      Simbi Dlo
EBM 5640 Simbi Gwo Ng, ma rele Andezo Gwo Ng           Simbi Dlo
EBM 5650 Simbi Yaya-e, Lawouze Simbi Yaya-e             Simbi Makaya
EBM 5660 Simbi Maza-e, Elizo Simbi Maza-e              Simbi Makaya
EBM 5670 Simbi Mennen Mennen mwen, Simbi             Simbi Makaya
EBM 5680 Tate Zila Moyo, o ki miz saa anba lawe          Mayonbe
EBM 5690 Tchetche Kimanga-e,                    Makaya
EBM 5700 jou mal-o Papa, ou se youn non'm-o            Bawon Lakwa
EBM 5710 ba'ay saa toumante mwen, m'di-e Langa o          Makaya
EBM 5720 Mayoyo-e, m'di Mayoyo anye                Masala
EBM 5730 travay, travay-o, travay, travay o             Simbi Dlo
EBM 5740 Benga Moyo, se Kongo                    Zoklimo Fatra
EBM 5750 Zo-e... o Zo-e,                      Zoklimo Fatra
EBM 5751 Zo-e... m'prale Zo-e,                   Zoklimo Fatra
EBM 5752 Kote m'sye Zoklimo...                   Zoklimo Fatra
EBM 5760 Zoklimo Ganga n'ape voye ...                Zoklimo Fatra
EBM 5761 Zoklimo Ganga n'ape Zo-e ...                Zoklimo Fatra
EBM 5770 Zoklimo...                         Zoklimo Fatra
EBM 5771 Zoklimo...                         Zoklimo Fatra
EBM 5772 Zoklimo...                         Zoklimo Fatra
EBM 5773 Pinga -s!                         Zoklimo Fatra
EBM 5780 Pinga-Manman mwen,                     Zoklimo Fatra
EBM 5790 Jan Rasin o se dje-o                    Jan Rasin
EBM 5800 Jan Rasin-o... -kote ou ye!                Jan Rasin
EBM 5810 Jan Rasin-o, se w yo w mwen yo pa konnen mwen      Jan Rasin
EBM 5820 Jan Rasin-o...                       Jan Rasin
EBM 5830 Fy nan bwa...                       Jan Rasin
EBM 5840 Bazil-o, o... travay!                   Jan Rasin
EBM 5860 Jan Petro, o l m'ale ma pale, o sa m'w          Jan Petro
EBM 5870 Jan Petro, depwi m'ap soti lavil o,            Jan Petro
EBM 5890 mwen di Jan Petro dy lavi a nou ye, o djab o       Jan Petro
EBM 5900 mache-e pou yo w-e! o mache pou yo w-e...        Legba Danpetro
EBM 5901 m'pral fe maji-a mache...                 Jan Petro
EBM 5902 Sedje... m'ta kraze kay-la                 Jan Petro
EBM 5910 Bila Bila, Bila Kongo-e                  Marint pye chch
EBM 5920 Marint ou pa genyen pye...                Marint pye chch
EBM 5921 Marint tire kanno, Ti Jan ji tire kanno         Marint pye chch
EBM 5922 Metrs-o Dayila...                     Ezili Freda
EBM 5930 m'angaje Ti Jan Chanpwel m'angaje             Marint pye chch
EBM 5940 anye Marint-o, o Marint Boumba             Jan Boumba
EBM 5950 Jan Bwake ma rele Jan-e                  Jan Boumba
EBM 5955 Ti Zand, Ti Zand fy nan bwa ide mwen          Kongo Zand
EBM 5960 Ti Zand, Ti Zand fy nan bwa rele mwen          Kongo Zand
EBM 5961 Sele mwen sa.... sele'm sa                 Kongo
EBM 5970 m'ap prale Mayonbe, m'ap prale Mayonbe           Kongo Zand
EBM 5980 Zand, ti pilon pou pile yo Zand             Kongo Zand
EBM 5990 Boumba Maza-e...                      Boumba Maza
EBM 5991 Boumba Maza-e...                      Boumba Maza
EBM 6000 bare mwen, o si ou bare mwen pinga ou manyen mwen     Boumba Maza
EBM 6010 Boumba Maza...                       Boumba Maza
EBM 6011 Simity Boumba...                     Jan Boumba
EBM 6012 Simity Boumba.                      Jan Boumba
EBM 6013 ala travay, m'travay...                  Jan Boumba
EBM 6020 Boumba Maza-e... o,                    Boumba Maza
EBM 6030 Boumba... -rele Maryani o!                 Boumba Maza
EBM 6040 Kele Makasya...                      Kele Makasi
EBM 6046 Tobou-To Oye! zenzen, Tobou-To Oyo!            Makaya
EBM 6050 Kele Makasya...                      Kele Makasi
EBM 6060 Kele Makasya...                      Kele Makasi
EBM 6070 Kele Makasi...                       Kele Makasi
EBM 6080 Kele Maza-e Jan Boumba, Kele Maza Kou m'bele        Kele Makasi
EBM 6090 Jan Boumba...                       Jan Boumba
EBM 6100 Boumba-e... adje Boumba....                Zawou Penmba
EBM 6110 Boumba Mazwa-e...                     Boumba Maza
EBM 6120 anye nou poko antre...                  Jan Boumba
EBM 6130 Adjeoun-e!                         Adjeoun
EBM 6140 Kanga....                         Kanga Langa
EBM 6141 Kanga, si'w monte...                    Kanga Langa
EBM 6142 Jou-jou, men jou, jou mwen...               Kanga Langa
EBM 6143 Lwa sa yo.... se lwa manman mwen!             Kanga Langa
EBM 6144 chache... n'ap chache...                  Kanga Langa
EBM 6150 Lenmba anye-o, o Lenmba-e                 Lenmba Zawou
EBM 6160 Lenmba anye, ouv bay pou mwen              Lenmba Zawou
EBM 6170 zanfan la yo, timoun la yo                 Lenmba Zawou
EBM 6180 dife nan kay la                      Lenmba Zawou
EBM 6190 anye, Lenmba m'pa prale anba-e              Lenmba Zawou
EBM 6191 Ti gason Lenmba... mwen di jwe....             Lenmba Zawou
EBM 6200 wi adje, wi adje, andl Santamarya             Zawou Penmba
EBM 6210 wi Adibabi Kongo                      Zawou Penmba
EBM 6220 Atisole, ma rele Bosigwe                  Legba Danpetro
EBM 6230 a Santayi Wlo...                     Zawou Penmba
EBM 6240 liminen, liminen pou Zawo, o djab-o            Zawou Penmba
EBM 6250 Sanyan Sanyan, mwen genyen st Zawo           Zawou Penmba
EBM 6260 jou m'angaje anye                     Zawou Penmba
EBM 6270 sali mwen, gangan'm ma sali yo               Zawou Penmba
EBM 6280 Zawou-o yo lonmen non mwen                 Zawou Penmba
EBM 6290 Lento, o Lento mwen nan nwa-e               Jeneral Lento
EBM 6300 Jeneral Lento m'danjere                  Jeneral Lento
EBM 6310 jou m'angaje, ma rele Gwo-Rosh-o              Jeneral Lento
EBM 6330 Anmin-o, Anmin-o                      Anminan
EBM 6340 Anmin-o men moun vin lakay-ou               Anminan
EBM 6350 Anmin-ame,                         Anminan
EBM 6351 Anminan, se ou k'pote wanga nivo              Anminan
EBM 6352 gad-la, anye gad-la-o, - gad Anminan!           Anminan
EBM 6353 Anminanmen-Anminanmen M'Poungwamen,            Anminan
EBM 6354 Anminan-Minan...                      Anminan
EBM 6355 gad-la-e, gad-la, o gad Anminan              Anminan
EBM 6360 Kriminl-o, yo poko konnen mwen              Kriminl
EBM 6364 Kriminl yo di ou manje moun-o               Ezili Danpetro
EBM 6370 Kriminl-o, yo pa konnen mwen               Kriminl
EBM 6371 Kriminl-o, yo pa konnen mwen               Kriminl
EBM 6372 Sa ki mande pou djab-la                  Kriminl
EBM 6373 Djab Kriminl tate, tate Mayombe              Kriminl
EBM 6374 Kriminl yo di ou manje moun-o               Kriminl
EBM 6375 Kriminl yo di ou manje moun-o               Kriminl
EBM 6376 Kriminl yo di ou manje moun-o               Kriminl
EBM 6377 Djab Kriminl djab                     Kriminl
EBM 6378 men djab-la, men djab-la....                Kriminl
EBM 6380 djab Kriminl vante                    Kriminl
EBM 6390 djab Kriminl tate                     Kriminl
EBM 6400 Wankita nan demanbre                    Kita
EBM 6410 rele Kita nan demanbre                   Kita
EBM 6420 lwa Kita Vanyan Gason...                 Kita
EBM 6430 Tikita k'vanyan manyan Chn Nan Ren,           Kita
EBM 6440 Wakita manbre                       Kita
EBM 6450 lwa Kita manbre                      Kita
EBM 6451 lwa Kita m'nan Manbwe                   Kita
EBM 6452 Kita, Kita Manbwe                     Kita
EBM 6460 Kita Kita manbre                      Kita
EBM 6461 Pwen Kita, pwen sakre                   Kita
EBM 6470 m'se Towo deja ma begle                  N'Towo
EBM 6480 N'Towo-o, ma begle                     N'Towo
EBM 6490 m'se Towo m'pap mouri la, o san pale            N'Towo
EBM 6500 m'pa bf-o pou di ya touye mwen              N'Towo
EBM 6510 Mousayi rele, o kote'm m'prale!              Mousayi Moudong
EBM 6511 Mousayi, Mousayi                      Mousayi Moudong
EBM 6520 Moudong pa la!                       Mousayi Moudong
EBM 6530 m'sali Moudong-o, m'rele ou m'pa w ou           Mousayi Moudong
EBM 6540 yo lage chyen an dy'm yo pasa kenbe'l          Mousayi Moudong
EBM 6550 Moudong-o!                         Mousayi Moudong
EBM 6551 Ti-Moudong-o!                       Mousayi Moudong
EBM 6552 Moudong Mousayi, o ki lwa ou ye?              Mousayi Moudong
EBM 6560 Moudong-o!                         Mousayi Moudong
EBM 6570 Samba la Soso, o wayo                   Kalfou
EBM 6580 anye Twa Kalfou, llmi bare mwen             Papa Louvennkou
EBM 6581 Salu, salu Kay-la                     Kalfou
EBM 6582 Ma rele Bondje m'prale                   Kalfou
EBM 6590 Kalfou Tengendeng Miwo Miba-e               Kalfou
EBM 6600 Kalfou-o, Towo bann mwen,                 Kalfou
EBM 6601 N'Towo deja na begle                    N'Towo
EBM 6610 Kalfou-o Kalfou nou w sa                 Kalfou
EBM 6620 amwam Simity... m'pap refize!               Makaya
EBM 6630 Makaya anye sali mwen                   Makaya
EBM 6640 Makaya di yo m'Makaya                   Makaya
EBM 6650 Benmbo Makaya...                      Makaya
EBM 6651 Benmbo Makaya...                      Makaya
EBM 6652 Benmbo.... - Karanga!                   Makaya
EBM 6660 Makaya anye Makaya...                   Makaya
EBM 6670 Makaya Genmbo, wi m'santi'm foula             Makaya
EBM 6680 Makaya-e, Makaya-e, Makaya Boumba Mazwa-e         Makaya
EBM 6690 Makaya nou nan men yo...                  Makaya
EBM 6691 Makaya nou nan men yo...                  Makaya
EBM 6692 Adjipopo-djipopo...                    Makaya
EBM 6693 cholo-e... ankvi cholo Masa-e, o!             Makaya
EBM 6694 mache Nab Lekl-e                     Makaya
EBM 6695 anye-o,-edjayizo... anye-edjayizo...           Makaya
EBM 6696 m'pap manje chadk-o                    Makaya
EBM 6697 si'w se sa...                       Makaya
EBM 6698 si'n pa sa... antre lakay nou!               Makaya
EBM 6699 san-an vse, Makaya...                   Makaya
EBM 6700 Kou-nan-banse...                      Makaya
EBM 6710 sale, m'ape sale                      Makaya
EBM 6720 rayi mwen, rayi mwen se mwen wa w             Makaya
EBM 6730 Mannan Gannan Mannan Golidja Gole            Makaya
EBM 6740 m'di bann mwen m'rele bann mwen             Makaya
EBM 6750 Labidjan Ganga Kongo Waze apre Dje             Ganga Kongo
EBM 6751 o Kou lando, kou lando!                  Ganga Kongo
EBM 6752 Dje Kou Lwando, Kou Lwando                 Ganga Kongo
EBM 6753 anye, kriyl o.. o kriyl-o!               Ganga Kongo
EBM 6754 Koshon-Mawon...                      Ganga Kongo
EBM 6755 mwen nan katye-a...                    Ganga Kongo
EBM 6756 yo voye rele'm...                     Ganga Kongo
EBM 6760 Tche Lwando Makaya Tchamaleka, Tche Lwando         Ganga Kongo
EBM 6770 Pike mon ami Gangan Pike...                Makaya
EBM 6780 tout sa ay, tout sa ay, tout sa Lwando           Makaya
EBM 6790 Te Manbo Te,                        Makaya
EBM 6800 Mousambe frape pye'l at                  Mousayi Moudong
EBM 6810 Wa Lensif a, Wa Lensif a                 Lapriy
EBM 6820 Kawo Lensif Kawo                     Makaya
EBM 6830 Jezi Mari, Jezi Mari, Jezi Mari...             Makaya
EBM 6831 Ize, adje Ize                       Makaya
EBM 6832 mayanman-an                        Makaya
EBM 6833 bonsw larn nan                      Makaya
EBM 6834 Manmzl Shifon                       Makaya
EBM 6840 ala maji!                         Granbwa
EBM 6850 ala maji...                        Granbwa Ile-Ile
EBM 6860 ala maji ki bouyi, o adje, o ay pwen-an          Granbwa
EBM 6870 Latibonit m'tale m'tal achte pwen an            Makaya
EBM 6880 pwen an se pwen an, se pwen m'ape chache          Makaya
EBM 6890 pwen an di                         Makaya
EBM 6900 Vivi, o Vivi-saa Larn nan ladann             Lapriy
EBM 6910 Sanpwl Papa di yo m'la djab-o               Sanpwl
EBM 6920 Sanpwl-o,-o,-o Sanpwl-o,o,o nou rive-e          Sanpwl
EBM 6930 Sanpwl-o, Sanpwl-o                    Sanpwl
EBM 6940 Sanpwl-o, Sanpwl-o                    Sanpwl
EBM 6950 m'di Sanpwl se l nou sa Sanpwl             Sanpwl
EBM 6960 Sanpwl-o Sanpwl-o                    Sanpwl
EBM 6990 Bojira-e, Bojira sti Ansavo-e               Makaya
EBM 7000 gwo lwa, gwo sen ma rele Ogis o              Makaya
EBM 7010 m'pap mouri pou yo, m lajan saa se lajan pwen an     Makaya
EBM 7020 kan yo w mwen                       Makaya
EBM 7040 Kariba, m'se koulev-o!                   Makaya
EBM 7050 a mwen krapo...                      Gran Chimen
EBM 7060 se tann yo genyen, jouda k'ap pale sou do'm       Gran Chimen
EBM 7070 larivy bde, yo pote'm pase                Gran Chimen
EBM 7080 larivy 'bde, enpoze'm pase, ou pa w yo vle m' tounen  Gran Chimen
EBM 7090 depwi m'ap fe maji mwen, papa!               Gran Chimen
EBM 7100 m'pa prale Lavanno m'pa prale               Brav Gede
EBM 7110 kve! o kve, o kve nan bobo fanm nan, o kve mare-o   Brav Gede
EBM 7120 papa-o wi! m'nan peyi a vre !               Makaya
EBM 7130 Sese-sese pou fe seremoni djab saa, ou pa pale mwen    Makaya
EBM 7140 pwomennen m'sot pwomennen...               Makanda
EBM 7150 fin vye, fin vye                      Makanda
EBM 7160 Vn-o Vn-o, tanbouye kay mwen               Makanda
EBM 7180 nan Gran Chimen mwen fouye twou mwen            Makanda
EBM 7182 nan Gran Chimen m'teye                   Makanda
EBM 7190 Sera seremoni pwen an, o Sera seremoni pwen an       Makanda
EBM 7200 kay-la krake...                      Makanda
EBM 7210 Miniton Pandjapa-e,                    Makaya
EBM 7220 djab-la di: - an nou mache-e!               Makaya
EBM 7230 Simity yo bouyi piman ban mwen              Makaya
EBM 7240 Lasingal rele...                      Makanda
EBM 7250 Janbe... janbe... janbe...                 Makanda
EBM 7251 Janbe....                         Makanda
EBM 7260 gade mwen nan sanvann nan moun yo pa vle w mwen     Makanda
EBM 7270 Makanda yo, Bizango djab la                Pwen Bizango
EBM 7280 Bizoton svis la myl-o                  Jan Petro
EBM 7281 Anye myl-o...                      Danbala Wdo
EBM 7290 Bizoton svis la myl o                  Jan Petro
EBM 7300 Tata Bizango-e...                     Pwen Bizango
EBM 7310 Bizango ki voye rele mwen                 Pwen Bizango
EBM 7320 Tchetche Bizango-e....                   Pwen Bizango
EBM 7330 Tchetche Tchetche Bizango, Tchetche            Pwen Bizango
EBM 7340 Tchetche-o, Tchetche pwen an                Pwen Bizango
EBM 7341 Tchetche, o Tchetche lwa...                Pwen Bizango
EBM 7350 Laouka yo bouyi ban mwen                  Kongo Zand
EBM 7351 Laouka yo bouyi ban mwen                  Kongo Zand
EBM 7360 Tata Bizango-e, Tata Bizango-e               Pwen Bizango
EBM 7370 Bizango, Bizango, Bizango, Bizango             Pwen Bizango
EBM 7380 amwam Deblayi-o                      Pwen Bizango
EBM 7390 o Koto si lwen si lwen                   Lapriy
EBM 7400 Oungan Dezilo, Oungan Dile-e                Legba Danpetro
EBM 7410 m'di laplas Ginen kay mwen, o sa ou fe'm nan se byen    Legba Atibon
EBM 7420 Legba Atibon ouv bay                   Legba Atibon Katawoulo
EBM 7430 Youkou Youyou                       Lapriy
EBM 7440 e a Nanni ago ago-e Nanni rive              Legba Atibon
EBM 7442 Vivi, o vivi-sa                      Lapriy
EBM 7445 Vivi-o, o Vivi-sa                     Lapriy
EBM 7450 ay manman, o ay manman, o ay manman,            Lapriy
EBM 7460 nan Kalfou tenten an, n'a pran yo             Lapriy
EBM 7470 anwo pa mounte                       Lapriy
EBM 7480 sale, ti sale pase...                   Makaya
EBM 7490 a mwam Simity, m'pa refize                Makaya
EBM 7500 anye-o djab-o!                      Makaya
EBM 7510 sa'l'ye, o nan lakou a                   Sanpwl
EBM 7520 Sanpwel-o Sanpwl-o                    Sanpwl
EBM 7521 chanpwel-o, nou move!                   Sanpwl
EBM 7530 Rn nan dey, o sosyete a dey               Pwen Bizango
EBM 7540 ma rele Rn nan Dniye                   Pwen Bizango
EBM 7550 yo minase djab la, yo minase an woyo....          Pwen Bizango
EBM 7560 soulaje-o! yo paka mounte, - yo pap kouri dy!      Pwen Bizango
EBM 7570 Kalfou Tengendeng, o ou la toupatou            Kalfou
EBM 7580 ouv pt la pou mwen pou m'ale...             Zila Moyo
EBM 7590 l'ange du seigneur dit Marie               Lapriy
EBM 7600 venez, mon Dieu, venez                   Lapriy
EBM 7610 Jesus venez en moi, dans l'eucharistie           Lapriy
EBM 7620 Vierge sainte exaucez-nous                 Lapriy
EBM 7630 je crois seigneur, Jesus dans l'hostie           Lapriy
EBM 7640 helas... helas... la Madeleine!              Lapriy
EBM 7650 sente zany, sente zany                  Lapriy
EBM 7660 salut Marie                        Lapriy
EBM 7680 sainte Philomne vierge martyre              Lapriy
EBM 7690 pardon, pardon mon Dieu                  Lapriy
EBM 7700 vous qui vivez dans la souffrance             Lapriy
EBM 7710 Saint Franois dit, priez bien fort            Lapriy
EBM 7740 Sainte Marie, mre de Dieu, priye             Lapriy
EBM 7750 Sainte Marie-Madeleine                   Lapriy
EBM 7760 zany, ki zany ou ye la, zany Kwala Megiye se Kwakwa   Lapriy
EBM 7770 gras-o, gras-o se pou sen-an la vi miy m'm        Lapriy
EBM 7780 Atala-Atala, m'pral rele lwa yo, ago-e           Lapriy
EBM 7790 Minis Odan sonnen djev a                 Lapriy
EBM 7820 Wangol-o, Wangol-o wa montre'm la pry          Wa Wangol
EBM 7830 Wangol wale,                        Wa Wangol
EBM 7840 Wandile, o Santamarya                   Kongo
EBM 7860 m'ape mache toupatou, o peyi a ande, lande         Lapriy
EBM 7870 Benga, manman mwen...                   Lapriy
EBM 7871 Benga, manman mwen...                   Zoklimo Fatra
EBM 7872 Yo...                           Zoklimo Fatra
EBM 7873 Benga, manman mwen...                   Zoklimo Fatra
EBM 7880 Benga, manman mwen                     Lapriy
EBM 7890 Simba, o P lwa mwen                    Lapriy
EBM 7900 Pangol wale                        Wa Wangol
EBM 7920 Simba, o P lwa mwen                    Lapriy
EBM 7921 Simba Regis-o...                      Makaya
EBM 7922 Simba n'doko-vi lwa nou...                 Makaya
EBM 7940 anonse... o zany nan dlo...                Lapriy
EBM 7950 nou tout se zany o                    Lapriy
EBM 7960 m'gen oun gwo lwa ki sakre                 Lapriy
EBM 7980 Misi Yanvalou mwen-o, o,-o, o,               Lapriy
EBM 7990 Miyanvalou a-o, o,-o, o,                  Lapriy
EBM 8000 Azaka Mede, o Evi Dawonmen                 Azaka Mede
EBM 8010 nou la, nou la Ogoun-o                   Lapriy
EBM 8020 Pito-M'Pito, se mwa Aleman-e                Lapriy
EBM 8030 sifle Banbi Kwalanmen, sifle-o               Lapriy
EBM 8040 Houn lwa Wangol, wayo                   Lapriy
EBM 8041 Lwa Wangol-o, bonjou                    Lapriy
EBM 8042 Wangol-o, o w'ale                     Lapriy
EBM 8050 Atibon Legba, ounsi yo                   Lapriy
EBM 8060 kril sonde Miwa, o Legba ye                Lapriy
EBM 8070 Misi Awzon, Misi Gwt anye o              Lapriy
EBM 8080 Ounsi Awzon, Ounsi Gwt anye o             Lapriy
EBM 8090 Dantan Wilizan, Wilizan tablesan-e             Lapriy
EBM 8100 Dantan Wilizan, Wilizan tablesan-e             Lapriy
EBM 8110 Dantan Wilizan, Wilizan tablesan              Lapriy
EBM 8120 Dj Miwazan-e                       Lapriy
EBM 8130 Danbala Wdo ago ago-e                   Lapriy
EBM 8140 Sama-djgwe Amouwa sa yge                 Lapriy
EBM 8150 saba yege, Amiwa sa yege                  Lapriy
EBM 8160 Danbala Ynou-e                      Lapriy
EBM 8170 anye-o P tesi mouwa                   Lapriy
EBM 8171 Tesi mouwa, tesi mouwa, tesi mouwa,            Lapriy
EBM 8172 Bo Guinin, rele Bo Guinin                 Lapriy
EBM 8173 Ko mwen tande Ko                      Lapriy
EBM 8180 Ll-o, o Ll sa                     Lapriy
EBM 8190 Bad Tesi-Tesi, Bad Menf-e...              Lapriy
EBM 8200 Bad Tesi-Tesi, Mado Menf-e....              Lapriy
EBM 8210 nou wanken                         Lapriy
EBM 8220 nou wanken                         Lapriy
EBM 8230 Swa lade... Imamou Dagimen Swa lade!            Lapriy
EBM 8235 Ounsi Gwe Ouny-e                     Lapriy
EBM 8240 Ouns Agwe Ouny                      Lapriy
EBM 8250 Imamou... Imamou-e!                    Agwe Tawoyo
EBM 8251 Imamou... Imamou-e!                    Lapriy
EBM 8255 Ounsi Dj-e, o ounsi Dj-e                 Lapriy
EBM 8256 Sa ma di, sa ma f                     Lapriy
EBM 8260 Bo Ounsi Dj-e, o ounsi Dj-e               Lapriy
EBM 8270 Agaou, Sama-djgwe gade miz-e               Lapriy
EBM 8271 Agaou, Sama-djgwe,                    Agaou Wdo
EBM 8280 Azaka Miyan Miyan Bo Gwe-liye               Azaka Mede
EBM 8290 Dewa kou lele, imakon miwa                 Lapriy
EBM 8300 Dewa kou lele, imako miwa                 Lapriy
EBM 8301 Dewa kou lele, imako miwa                 Lapriy
EBM 8302 Dewa kou lele, imako miwa                 Bo-houn
EBM 8310 Ayidan, Ayidan                       Lapriy
EBM 8311 Ayid-Ayid... Do Kwala Nikon               Azaka Mede
EBM 8312 Sar... --e!                        Azaka Mede
EBM 8313 Banm ba r...                       Azaka Mede
EBM 8320 Noukou, Noukou, Noukou Yaba Noukou siyale o        Lapriy
EBM 8321 Noukou, Noukou, Noukou Yaba Noukou siyale o        Lapriy
EBM 8330 Belekou-e Dj Dj naw                   Lapriy
EBM 8340 afi Ywe... afi Ywe...                  Lapriy
EBM 8350 afi Ywe... afi Ywe...                  Senjak Maj
EBM 8360 Nago Sniye nou pral koupe n'alonje, o jodi a       Lapriy
EBM 8361 Nago Sniye rale-koupe n'alonje, bo jouala!        Lapriy
EBM 8370 anba loye, se mouwa Ogoun-o                Lapriy
EBM 8380 Layi-o, Layi tokan Mede, o pa toumante mwen        Lapriy
EBM 8390 anye-anye Ogoun-o                    Lapriy
EBM 8400 Feray-o, nan men ki moun wa kite bagi a la         Lapriy
EBM 8410 Misan Dogwe, o Jan Dogwe                  Lapriy
EBM 8420 Nik, rele Nik, o ll o                 Lapriy
EBM 8430 yo na rele yo                       Bo-houn
EBM 8440 Gede Nibo...                        Lapriy
EBM 8450 Miyanvalou djv, Miyanvalou-e Do Kwaniye         Lapriy
EBM 8460 nou di sanble pou n'w yo                 Milokan
EBM 8470 Marasa men dlo men manje                  Lapriy
EBM 8480 Zanfan layo men manje nou                 Lapriy
EBM 8490 Algba Vanyan, Sanyan...                 Alegba Vanyan Sanyan
EBM 8500 Algba Vanyan Sanyan                   Lapriy
EBM 8510 la fanmi sanble                      Lapriy
EBM 8520 e a .... (nom du lwa)                   Lapriy
EBM 8530 m'rele .... (nom du lwa)                  Lapriy
EBM 8540 anhan, Madjoman, anhan                  Lapriy
EBM 8600 s mwa, s mwa Goni-e                   Lapriy
EBM 8610 dodo-e do                         Bo-houn
EBM 8620 Adja Wilimen...                      Milokan
EBM 8650 mwen soti lakay Ibo                    Ibo Lele
EBM 8658 Jeneral soti nan n, li pote wanga nivo          Ibo Lele
EBM 8660 si'm te la l Grann mwen te la              Ibo Lele
EBM 8661 Ibo Lele, Ibo Kanman!                   Ibo Lele
EBM 8662 Ibo Bliki mwen youn o                   Ibo Lele
EBM 8663 Anyanman Saa...                      Ibo Lele
EBM 8670 Laplas rele Laplas-o                    Legba Atibon
EBM 8680 Se, Agaou-Se, o gason Miwa-e                Agaou Wdo
EBM 8690 Se-liko, o Evi-da....                   Agaou Wdo
EBM 8691 Mche Rigo, o Evi da                    Agaou Wdo
EBM 8700 goliye lwa, goliye lwa youn pdrapo'm           Alegba Vanyan Sanyan
EBM 8720 se domay-o,-o n'ap prale                 Agasou Wlo
EBM 8730 Lisa-Lisa anye o                     Lisa
EBM 8740 Wdo rele Wdo...                     Agaou Wdo
EBM 8750 Agaou-Gonde-o...                      Agaou Wdo
EBM 8751 Agaou-Gonde-o...                      Agaou Wdo
EBM 8760 Prezidan rele Laplas kay la,                Agaou Wdo
EBM 8761 Isa-Isa-e...                        Agaou Wdo
EBM 8762 Prezidan ki di rele: Laplas kay-la...           Agaou Wdo
EBM 8763 Agaou, pito vole,-o...                   Agaou Wdo
EBM 8770 Badsi-a nan ounf-a ki mande drapo...           Sobo Bad
EBM 8780 bouch yo pou yo, kite yo pale               Kongo
EBM 8784 m'pito vole, m'pito vole-o,                Agaou Wdo
EBM 8790 yaye-o, yaye o                       Kongo
EBM 8791 Larn Kongo...                       Kongo
EBM 8792 Sa ou fe'm konsa                      Marint pye chch
EBM 8793 Saint Jean Batis-o                     Senjak Maj
EBM 8794 Sainte Cecile, wi sen-an                  Kongo
EBM 8796 Sesil ki di e mannan!                   Kongo
EBM 8797 Sent Sesil.... wi Sensen                  Kongo
EBM 8800 Py nou la-e                        Papa Py
EBM 8810 Ng-Nw, nou move, nou st o                Atjasou Welo
EBM 8820 Selide, Agasou Wlo                    Agasou Wlo
EBM 8830 liminen pou lwa yo                     Danbala Wdo
EBM 8840 Lwa Fawo, o ki kote nou ye                 Lapriy
EBM 8850 lwa, na rele lwa, dantan Ywe               Atibon Legba
EBM 8860 jodi a m'pral retire lwa yo nan dlo pou yo         Legba
EBM 8870 Larn-Viktorya...                     Kongo
EBM 8880 m'di Marasa Dosou Dosa Miyanvalou mwen           Marasa Dosou, Dosa
EBM 8890 Ogoun Batagri... konbyen zanmi ou genyen?         Senjak Maj
EBM 8910 ravt sa ou vini chache                  Gran Chimen
EBM 8920 Selide kouman wa rele chyen mwen              Gran Chimen
EBM 8930 Ti Jan, Ti Jan papa Lwando papa Legba           Ti Jan
EBM 8940 Ti Jan kouri non-e                     Ti Jan
EBM 8950 f yo w, fe yo w-e                    Ti Jan
EBM 8960 Ti Jan ou pa genyen pye...                Ti Jan
EBM 8970 mwen renmen w moun lakay mwen               Ti Jan
EBM 8980 Anmwey... anmwey...                    Ti Jan
EBM 8990 Jan Brake rele Jan-e                    Ti Jan
EBM 9000 Ti Jan-o! Ti Jan-o!                    Ti Jan
EBM 9001 Anye lavil Okan, nou Kimbalada               Lapriy
EBM 9002 Azanblo Likiye                       Loko Atisou
EBM 9003 Bonswa, Papa Loko, Oungan mwen               Loko Atisou
EBM 9004 Bonswa, Papa Loko, Oungan mwen               Loko Atisou
EBM 9005 Yaidan, Yaido, Yensou Do-Kwala-Nikon...          Sobo Bad
EBM 9006 Grann-o, rele Grann-o....                Ezili Dodo
EBM 9007 Milokan, Milokan-e                     Bde
EBM 9008 Nou Gwo, nou Gwo!                     Loko Atisou
EBM 9009 Iman Konv Sobo Wandile...                Sobo Bad
EBM 9010 m'di Adje rele Lavannan gade sa yo fe mwen        Gran Chimen
EBM 9011 Agasou-Mawou...                      Agasou Wlo
EBM 9012 M'pa te la, m'ale nan Yogan'                Agaou Wdo
EBM 9013 Silibo Adja Linsou lwa mwen, n'ap fe pou yo        Silibo Vavoun
EBM 9014 Nan gran chimen sa, na bouke nommen non-mwen        Legba Atibon Katawoulo
EBM 9016 Alegba-Se, gade nou nan mitan yo              Alegba Vanyan Sanyan
EBM 9017 Bde, Bde Houn Madjawe                  Houn madja
EBM 9018 Bde, bde, bde Vye K                  Loko Atisou
EBM 9019 Sobo kwala-mitan, ewa kwala-mitan             Sobo Bad
EBM 9021 Sobo mwen sl-o                      Sobo Bad
EBM 9030 m'pral anba-e...                      Dechouke
EBM 9040 Zawo Penmba gade sa yo fe mwen m'prale           Zawou Penmba
EBM 9050 gad sila Tate, Anminan Minan k'tate kofre         Anminan
EBM 9051 Ng-Anba vini w mwen...                  Anminan
EBM 9060 Wanminan sa sa ye Wanminan                 Anminan
EBM 9070 Anminan-e gad-la, kofre-o                 Anminan
EBM 9080 Anminan Minan-Minan,                    Anminan
EBM 9100 Jeneral Lento k'ap koumande                Jeneral Lento
EBM 9110 rasin mwen Danpetro rasin mwen               Jeneral Lento
EBM 9120 Jeneral-o wayo                       Jeneral Lento
EBM 9130 m'mache lan nwit-o, m'pa genyen chans           Agwe Tawoyo
EBM 9140 demefye moun sa yo...                   Legba Atibon
EBM 9150 Alexi N ki di li pa prale Barad ank           Dereal
EBM 9160 Legba anye-o, o lgba anye-o, o legba anye-o      Legba Atibon Katawoulo
EBM 9170 Legba anye-o, - o Legba-e                 Legba Danpetro
EBM 9180 Moundong pa la                       Mousayi Moudong
EBM 9181 M'sali Moundong-o, m'rele'ou -m'pa w'ou          Mousayi Moudong
EBM 9182 Moundong o, o sa adje!                   Mousayi Moudong
EBM 9190 Padisa, Padisa                       Legba Danpetro
EBM 9191 Padisa, Padisa                       Legba Danpetro
EBM 9200 mete mwen dey m'prale                   Legba Danpetro
EBM 9210 Padisa-e...                        Legba Danpetro
EBM 9220 yo lage Chen-Mechan dey mwen               Makaya
EBM 9230 voye rele Samba pou mwen...                Gede
EBM 9240 voye rele Banda-a pou mwen...               Gede Nibo
EBM 9250 Sese te di                         Gede Nibo
EBM 9260 men yo, men yo                       Gede
EBM 9270 Wosiyol-o pote'm ale                    Gede Nibo
EBM 9272 Nan pwen renmien k'pa mande kite              Simbi Dlo
EBM 9280 Lakay...                         Gede
EBM 9290 nan Souvenans, gade kouman nou temer!           Ayizan
EBM 9291 nan Souvenans, Sobo koulv mare mwen            Sogbagi Sobo
EBM 9292 La Souvenans,                       Ayizan
EBM 9300 Odan kisi manyan, kisi gweli               Danbala Wdo
EBM 9301 Odan kisi, Odan va loko!                  Danbala Wdo
EBM 9310 m'achte mayi'm pou sak k'gen dan              Makaya
EBM 9320 benyen, benyen Sousou, benyen              Agwe Tawoyo
EBM 9330 lese'y antre avek la divizyon yo              Nannan Bloukou Itamonye
EBM 9340 Prezidan... pa te la!                   Py Aleman Lmi-So Obatala
EBM 9350 zo anwe, do zo anwe                    Py Aleman Lmi-So Obatala
EBM 9360 Zo-Ywe...                         Py Aleman Lmi-So Obatala
EBM 9370 Chango Chawa                        Chango Chawa
EBM 9410 Lanpere Desalin'-o                     Agaou Wdo
EBM 9411 Pito m'moun pase'm kouri                  Agaou Wdo
EBM 9452 Danbala Wdo k'fe kon sa                  Danbala Wdo
EBM 9453 Bosi Danbala-To Bolvig-e                 Danbala Wdo
* Sound file available / Fichier son disponible 
 (RealAudio / MP3)

[ HOME ] [ ACCUEIL ]
 

setstats 1