Alphabet Street - HTML


HTML Character Tables

HTMLz idatz daitezkeen karaktereak

euskaraz
* Sarrera
* Karaktere taula

english
* Introduction.
* Character Table


Introduction

Many special characters can be displayed with a browser like Netscape using the HTML character codes, but for some special characters the browser does not accept the character code but instead a numeric code. Table #1 below shows both codes for each character. Codes not supported are repeated in the "Displayed Character" column next to the code. Table #2 shows additional characters displayable with numeric codes.

Perhaps you can see these characters correctly with Netscape, other browsers or a HTML editor, but still you cannot display some of them correctly in other text editors or e-mail programs. In that case, you can represent them using our ASR system. Check it.

These tables were prepared and tested by our collaborator Thomas Tvegaard .

Get to the Tables below now.


Sarrera

Netscape bezalako arakatzaile batekin karaktere asko ikus daitezke, HTML kodean onartzen dituen karaktereak hain zuzen. Kode horiek letrazkoak edo zenbakizkoak dira, eta kasu batzuetan, arakatzaile batzuek zenbakizkoak bakarrik irakurtzen dituzte. Behean jarri dugun 1. taulan guk irakur eta ikus ditzakegun karaktereak daude, dagozkien kodeekin. 2. taula batean soilik zenbaki-kodez adieraz daitezkeen beste karaktere batzuk jarri ditugu.

Zuk beharbada ondo ikusiko dituzu karaktere hauek hemen Netscape, beste arakatzaileren bat edo HTML editoreren bat erabiliz, baina zure e-posta programan edo testu editoreetan agian ezin dituzu zuzen erabili. Kasu horietarako, gure karaktere bereziak adierazteko ASR sistema estandarra erabil dezakezu.

Orri hau hemen badago Thomas Tvegaard izeneko Danimarkako lagun bati esker izan da.


GeoNativen ikus eta erabil ditzakegun karaktereak

Characters we can actually display at GeoNative

 

1. Taula

Name: Karakterearen izena ingelesez
Numeric Code: Zenbakizko kodea.
Displayed Character (Num.): Zenbakizko kodearen lortzen den karakterea.
Character Code: HTML arrunteko kodea, adibidez, "Ù
Displayed Character: HTML arrunteko kodearekin lortzen den karakterea.

beltzez markatutako kodeak erabiltzea hobesten dugu.

Table #1

Name gives the name of each character, e.g. "U grave"
Numeric Code gives the numeric code to display the character, e.g. "Ù
Displayed Character (Num.) displays the character using the numeric code if it is supported.
Character Code gives the character code to display the character, e.g. "Ù
Displayed Character displays the character using the character code if it is supported.

Codes marked with bold are preferred.

Name

Numeric Code

Displayed Character (Num.)

Character Code

Displayed Character

caret

^

^

^

^

grave accent

`

`

`

`

vertical bar

|

|

|

|

tilde

~

~

~

~

non-breaking space

 

 

inverted exclamation

¡

¡

¡

¡

cent

¢

¢

¢

¢

pound

£

£

£

£

currency

¤

¤

¤

¤

yen

¥

¥

¥

¥

section

§

§

§

§

dieresis/umlaut

¨

¨

¨

¨

copyright

©

©

©

©

feminine ordinal

ª

ª

ª

ª

guillemot left

«

«

«

«

not

¬

¬

¬

¬

soft hyphen

­

&endash;

­

&endash;

registered

®

®

®

®

degree

°

°

°

°

plus/minus

±

±

±

±

acute

´

´

´

´

micro

µ

µ

µ

µ

paragraph

¶

¶

middle dot

·

·

·

·

cedilla

¸

¸

¸

¸

maculine ordinal

º

º

º

º

guillemot right

»

»

»

»

inverted question

¿

¿

¿

¿

A grave

À

À

À

À

A acute

Á

Á

Á

Á

A circumflex

Â

Â

Â

Â

A tilde

Ã

Ã

Ã

Ã

A dieresis

Ä

Ä

Ä

Ä

A ring

Å

Å

Å

Å

AE

Æ

Æ

Æ

Æ

C cedilla

Ç

Ç

Ç

Ç

E grave

È

È

È

È

E acute

É

É

É

É

E circumflex

Ê

Ê

Ê

Ê

E dieresis

Ë

Ë

Ë

Ë

I grave

Ì

Ì

Ì

Ì

I acute

Í

Í

Í

Í

I circumflex

Î

Î

Î

Î

I dieresis

Ï

Ï

Ï

Ï

N tilde

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

O grave

Ò

Ò

Ò

Ò

O acute

Ó

Ó

Ó

Ó

O circumflex

Ô

Ô

Ô

Ô

O tilde

Õ

Õ

Õ

Õ

O dieresis

Ö

Ö

Ö

Ö

O slash

Ø

Ø

Ø

Ø

U grave

Ù

Ù

Ù

Ù

U acute

Ú

Ú

Ú

Ú

U circumflex

Û

Û

Û

Û

U dieresis

Ü

Ü

Ü

Ü

German double-s

ß

ß

ß

ß

a grave

à

à

à

à

a acute

á

á

á

á

a circumflex

â

â

â

â

a tilde

ã

ã

ã

ã

a diresis

ä

ä

ä

ä

a ring

å

å

å

å

ae

æ

æ

æ

æ

c cedilla

ç

ç

ç

ç

e grave

è

è

è

è

e acute

é

é

é

é

e circumflex

ê

ê

ê

ê

e dieresis

ë

ë

ë

ë

i grave

ì

ì

ì

ì

i acute

í

í

í

í

i circumflex

î

î

î

î

i dieresis

ï

ï

ï

ï

n tilde

ñ

ñ

ñ

ñ

o grave

ò

ò

ò

ò

o acute

ó

ó

ó

ó

o circumflex

ô

ô

ô

ô

o tilde

õ

õ

õ

õ

o dieresis

ö

ö

ö

ö

division

÷

÷

÷

÷

o slash

ø

ø

ø

ø

u grave

ù

ù

ù

ù

u acute

ú

ú

ú

ú

u circumflex

û

û

û

û

u dieresis

ü

ü

ü

ü

y diaeresis

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ


2. Taula

Sistema eta nabigatzaile desberdinetan erabil daitezkeen beste karaktere batzuk, HTMLko kode numerikoko 128-159 tartekoak.

Table #2

Cross-platform and cross-browser character available in HTML in the numeric range from 128 to 159.

HTML

Character

Name

‚

base single quote

ƒ

ƒ

florin

„

base double qoute

…

ellipsis

†

dagger

‡

double dagger

ˆ

ˆ

circumflex

‰

per mille

‹

single guillemot left

Œ

Œ

OE ligature

‘

single quote left

’

single quote right

“

double quote left

”

double quote right

•

bullet

–

en dash

—

em dash

™

trademark

›

single guillemot right

œ

œ

oe ligature

Ÿ

Ÿ

capital Y diaeresis


Eguneratua / Updated: 1998.10.01

Main page

Table index

Looking for info

Links / Loturak

Your comments

Sarrera orrira

Taulen aurkibidea

New! / Zer berri?

Alphabet Street

Bisitarien iritzia

geonative@oocities.com

Zure iritziak, zuzenketak, gehikuntzak ...

Your comments, corrections, additions ...

GeoNative © Luistxo Fernandez & Marije Manterola

This page hosted by

GeoCities

Get your own Free Home Page