Studio dr.D vam izdela in vzdržuje spletne strani Naslovna stran Odziv Vsebina IščiSlovenija / Mali grad Kamnik

Avtomatske puške

Zastava M70
SAR 80
HK G36
Kalašnikov  AK47
Beretta AR70/90
Enfield SA80
M16

Polavtomatska ali samopolnilna orožja izstrelijo en strel ob vsakem pritisku na sprožilec, ne da bi strelec moral storiti še kaj. Ob aktiviranju naboja se del smodniških plinov vrne in potisnejo nazaj bat in zaklep. Ta odpre ležišče, izvrže tulec in napne udarno kladivce. Vzmet nato vrne zaklep naprej in s tem  vstavi v ležišče nov naboj. 

Belgijska brzostrelka FN Herstal P90 za novo strelivo 5,7 x 28, ki si šele utira pot k uporabnikom. S 50 naboji tehta 3 kg, na sliki je prikazana z dušilcem poka in svetilko ob namerilni napravi. Avtomatska orožja lahko izstrelijo rafal ob vsakem pritisku na sprožilec. Pritisk smodniških plinov aktiviranega naboja odsune zaklep proti vzmeti. Ko ga ta vrne naprej, potisne novi naboj iz okvirja v cev in ga aktivira. Opisani krog se bo ponavljal dokler je sprožilec potisnjen ali ne zmanjka nabojev v okvirju.

Avtomatske puške  lahko seveda streljajo tudi polavtomatsko. V praksi se za avtomatske puške uporablja tudi naziv jurišne puške, kar opredeljuje njihovo namembnost.

Izraelska brzostrelka UziBrzostrelke so prenosna, popolnoma avtomatska orožja namenjena za boj iz bližine oziroma na razdaljah do 200m. Ta koncept je izšel iz jarkovne vojne, čeprav je bila večina konstrukcij brzostrelk prepozna za rabo v I. svetovni vojni. V praktično rabo so prišle leta 1918. Večina jih uporablja strelivo v pištolskih kalibrih, kar jim daje dovolj lahek odsun, da je z njimi moč streljati tako z ramena kot z boka. Brzostrelke ne sodijo med avtomatske puške, pač pa tvorijo samostojen razred med razredom pištol in razredom avtomatskih pušk.

Strelivo, ki ga uporabljajo avtomatske puške ima močnejšo smodniško polnitev kot pištole.  V rabi je več različnih vrst streliva. V armadah bivšega vzhodnega bloka uporabljajo strelivo srednje moči 7,62x39 mm. Zveza NATO je standardizirala močnejše strelivo 7,62x51 mm. Kljub istemu nazivnemu kalibru naboja med seboj nista zamenljiva.
Poleg tega je v državah vzhoda v rabi tudi novo šibkejše strelivo 5,45x39 mm in v državah zahoda je v rabi novo šibkejše strelivo 5,56x45 mm oziroma .223 Remington.
Avtomatske puške se običajno polnijo z okvirji streliva, ki vsebujejo od 20 do 35 nabojev ali z bobni z 50 do 100 nabojev.

 

Na vrh

 

Pošljite mail na  dswahilly@yahoo.com z vprašanji in komentarji o izdelku ( in spletnem mestu ).
Copyright © 2003 STUDIO dr.D
Ažurirano: februar 19, 2004