ความหมายของเครื่อง Overhead Projector
        เครื่องฉายข้ามศีรษะ Overhead projector เป็นเครื่องฉายระบบฉายอ้อม มีชื่อเรียกในอีกหลายชื่อ เช่น เครื่องฉายกลางวัน เพราะสามารถฉายภาพได้ในห้องเรียนปกติไม่ต้องปิดไฟหรือทำให้มืด บางคนอาจเรียกว่า กระดานไฟฟ้า เพราะผู้สอนสามารถเขียนทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการบนแผ่นใสฉายขึ้นจอเช่นเดียวกันกับการใช้กระดานชอล์ค เครื่องฉายชนิดนี้จึงมักมีไว้ประจำทุกห้องเรียน แผ่นโปร่งใสที่นำมาใช้มีให้เลือกมากมาย เช่น แบบเขียนทันที แบบถ่ายด้วยเครื่องสำเนาเอกสาร ทั้งแบบสีและขาวดำ ปัจจุบันนิยมนำมาจากกระบวนการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถออกแบบให้มีสีที่สวยงาม น่าสนใจ ลักษณะเด่นของเครื่องฉายข้ามศีรษะ คือ เครื่องตั้งอยู่หน้าชั้น ขณะใช้งานผู้สอนยังอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นผู้เรียนได้ตลอดเวลา จึงไม่ทำให้เสียกระบวนการควบคุมชั้นเรียนขณะที่ ผู้สอนใช้แผ่นใส ประกอบกับขั้นตอนการใช้ไม่ซับซ้อน เรียนรู้และทำความเข้าใจในระยะเวลาอันสั้นก็สามารถควบคุมและใช้งานเครื่องฉายได้
รายละเอียดของเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ
1. รายละเอียดทั่วไป
เป็นเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะแบบตั้งโต๊ะ
2. รายละเอียดทางเทคนิค
2.1 แท่นฉายภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 10 x 10 นิ้ว
2.2 ขนาดเลนส์ฉายไม่ต่ำกว่า 293 มม.
2.3 สามารถปรับองศาการฉายได้ไม่น้อยกว่า 25 องศา
2.4 หลอดไฟแบบฮาโลเจน
2.5 มีสวิทซ์ปรับเพิ่มและลดแสงของหลอด
2.6 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล
2.7 มีพัดลมระบายความร้อนในตัว ทำงานอัตโนมัติเมื่อเครื่องร้อนเกินปกติ
2.8 มีสวิทซ์ตัดไฟเมื่อเปิดฝาแท่นฉายออกไฟจะตัดทันที
2.9 ตัวถังทำด้วยโลหะเคลือบสี และมีช่องเก็บสายไฟ
2.10 มีใบรับประกันคุณภาพ

ส่วนประกอบภายใน Overhead Projector

กลับหน้าแรก